Tasa-arvo tutuksi

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto. Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Logo, jossa kaksi violettia vaakasuoraa viivaa ja kaksi vaaleansinistä oikealle nojaavaa pystyviivaa muodostavat hashtag-merkin. Vaakasuorissa viivoissa lukee tekstit Tasa-arvo tutuksi ja Gender equality.

Hankkeen toiminta-aika

01.05.2019 – 31.12.2021

Hankkeen kuvaus

Tasa-arvo tutuksi -hankkeessa tähtäämme sukupuolten välisen segregaation vähentämiseen, tasa-arvon edistämiseen sekä toisen asteen opiskelijamäärien lisäämiseen hakija- ja/tai työvoimapulasta kärsiville ammattialoille.

Hankkeen toiminta on jaettu kolmeen teemaan:

  • opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä oppilaitoksen henkilökunnan tasa-arvo-osaamisen kehittäminen työpajojen avulla
  • kokeilut ryhmämuotoisista aloihin tutustumisista mies- ja naisryhmille työvoimakoulutuksilla ja koulutuskokeiluilla. Työvoimakoulutusten ja työkokeilujen miesryhmät tutustuvat naisvaltaisiin aloihin ja päinvastoin. Hankkeessa myös testataan e-urheilutyöpajaa työelämän ulkopuolella olevien nuorten miesten ohjaamiseksi ammatillisen koulutuksen pariin
  • hankkeen toimenpiteiden ja teeman tukeminen viestinnän kautta.

Tasa-arvo tutuksi -hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ajankohtaista

Koulutuskokeilut ja tutustumisjaksot

  • Tutustu viiden (5) päivän koulutuskokeilujaksolla tai koulutukseen tutustumisjaksolla hyvin työllistävän alan opintoihin ja ammattiin
    • Aloja ja ammatteja ovat lähihoitaja, puutarha-ala, ravintola- ja catering-ala, koneistus, hitsaus.
    • Vuoden 2021 aikana suunnittelemme ko. aloille myös ryhmämuotoisia koulutukseen tutustumisia/koulutuskokeiluja. Seuraa ilmoittelua.

Tutustu tarkemmin koulutuskokeiluihin ja tutustumisjaksoihin

 Materiaalia sukupuolitietoisen ohjauksen ja opetuksen tueksi

Jutut ja blogit

Videoita opiskelijatarinoista

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Petri Heikkinen
p. 050 512 4949
petri.heikkinen@osao.fi

Tasa-arvoasiantuntija Johanna Matinmikko
p. 050 596 9816
johanna.matinmikko@osao.fi

Viestinnän suunnittelija Johanna Pelkonen
p. 050 575 1478
johanna.pelkonen@osao.fi