Opiskelijalle tukea, ohjausta ja liikkumisen iloa

OSAOssa käynnissä olevien hankkeiden avulla opiskelija saa neuvontaa ja tukea arjen sujumiseen, sekä ohjausta hyvinvoinnin edistämiseen ja tulevaisuudessa työssä jaksamiseen. Tavoitteena on sekä fyysisen hyvinvoinnin että osallisuuden lisääminen.

Amishelppi -hankkeessa toimiva Amishelpperi tarjoaa matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa OSAOn Kaukovainion ja Kontinkankaan yksiköiden opiskelijoille. Yhteyden amishelpperiin saa nopeasti usean kanavan kautta, kuten Wilma, Whatsapp, Instagram tai paikan päällä yksiköissä.

Liikkuvana ammattiin 4 -hankkeen pyrkimyksenä on, että jokainen opiskelija liikkuu vähintään tunnin päivässä, jolloin istuminen vähenee ja fyysinen aktiivisuus lisääntyy. Näin edistetään sekä opiskelu- että työkykyä.

Uutena hankkeena on aloittanut Osallistu ja voi hyvin -hanke (OVH), jonka tavoitteena on opiskelijoiden yhteisöllisyyden, osallisuuden ja vaikuttamisen kokemusten vahvistaminen.

Matalan kynnyksen neuvontaa ja liikunnasta puhtia päivään

Amishelpissä tarjotaan apua opiskelijoille, joiden opintojen etenemistä alkavat haitata erilaiset elämän haasteet. Haasteita voivat olla esimerkiksi asumiseen liittyvät pulmat, mielenterveys- ja päihdeongelmat tai taloudelliset haasteet. Matalan kynnyksen tuki tutussa oppilaitosympäristössä ei vaadi opiskelijalta tietoa paikkakunnan peruspalveluista.

Liikkuvana ammattiin 4 -hankkeessa opiskelijoille opetetaan keinoja oman työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. Liikkuva opiskelu tuodaan arkeen muun muassa ohjatun liikunnan ja liikuntavälineiden lisäämisen avulla. Hankkeessa on koulutettu yksiköiden opiskelijoista liikuntatuutoreita, joiden tehtävänä on järjestää opiskelijoille liikunnallista toimintaa koulupäiviin. Erityisesti pyritään aktivoimaan vähän liikkuvia opiskelijoita järjestämällä erilaisia matalan kynnyksen liikuntahetkiä koulupäivän ajalle.

Opiskelijoiden osaamisen lisääntyminen oman hyvinvoinnin ja jaksamisen osalta edistää Ammattiosaajan työkykypassin suorittamista. Työkykypassin etuja ja hyötyjä tehdään tunnetuksi opiskelijoille myös OVH-hankkeessa.

Ohjausta arkeen, liikuntaan ja osallisuuteen

Amishelpperi on ohjannut ja tukenut jo lähes 60 opiskelijaa. Suoraan opiskelijoilta tulleiden yhteydenottojen lisäksi yhteydenottoja on tullut myös opetus- ja ohjaushenkilöstöltä opiskelijan luvalla. Onpa opiskelijan haaste ollut vaikkapa Kelan tuen hakemiseen liittyvä yksittäinen kysymys, isompaa selvittelyä vaativa asunnon hakeminen tai avun saaminen mielenterveyspulmiin, Amishelpperi on auttanut opiskelijaa asian selvittelyssä. Tarvittaessa Amishelpperi ohjaa, vaikka kädestä pitäen, olemassa olevien palveluiden pariin ja tekee tiivistä yhteistyötä oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa opiskelijan tukemiseksi ja auttamiseksi.

Liikkuvana ammattiin 4:n aikana OSAOn yksiköihin on tehty toimintasuunnitelmat opiskelijoiden liikunnan mahdollistamiseksi opiskelun arjessa.

Myös opiskelu- ja aulatiloja on muokattu ja opiskelijoille on mahdollistettu liikuntatilojen käyttöä. Hanke järjestää yksiköissä liikunnallisia tempauksia ja tapahtumapäiviä.

Kunhan OVH-hanke pääsee kunnolla vauhtiin, opiskelijoilla on mahdollista päästä vaikuttamaan enemmän OSAOssa omiin opiskeluympäristöihinsä. OVH-hankkeessa nimittäin kehitetään opiskelijoiden osallistumista ja osallistamista opiskelijakunta- ja tutortoiminnan tukemisella ja lisäämisellä. Tällä tavalla halutaan lisätä opiskelijoiden itsensä ideoimia, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisääviä toimintoja.

Hankkeet

Amishelppi-hanke on Pohjois-Pohjanmaan Elyn rahoittama ESR-hanke. Tutustu Amishelppi-hankkeeseen >

  • Ulla Hietala, Amishelpperi, amishelpperi@osao.fi p. 046 923 8038 (myös whatsapp)
    Instagram: @amishelpperi
  • Kirsi Körkkö, projektipäällikkö, Amishelppi-hanke

Liikkuvana ammattiin 4-hankkeen rahoitus tulee veikkausvoittovaroista, ja sen on myöntänyt Pohjois-Suomen AVI. Tutustu Liikkunava ammattiin 4 -hankkeeseen >

  • Heidi Niemisalo-Sorila, Liikkuvana ammattiin 4 -hanke

Osallistu ja voi hyvin -hanke kuuluu OPH:n rahoittamaan Oikeus osata -hankekokonaisuuteen. Tutustu Osallistu ja voi hyvin -hankkeeseen >

  • Minna Kaveri, Osallistu ja voi hyvin -hanke