365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hanke mukana muutoksessa

Viisi logoa rinnakkain. Vasemmalla pyöreässä muodossa teksti Aina avoin ammatillinen oppilaitos. Tekstin keskellä merkintä 365/12. Toinen logo vasemmalta on violetin värinen teksti, jossa lukee 6. Aika. Keskimmäisenä on Ely-keskuksen logo, jossa vihreän, sinisten ja punaisen viivojen muodostama lehtimäinen kuvio ja vieressä teksti Elinkeino- liikenne ja ympäristövirasto. Toisessa logossa oikealta on teksti Vipuvoimaa EU:sta 2014-2020. Oikeanpuoleisin on sininen lippu, jossa keskellä ympyrämuodostelmassa keltaisia tähtiä. Alla teksti Euroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahasto.

Ammatillinen koulutus on muutosten ja uudistusten pyörteessä. Muutos tuo mukanaan myös uusia mahdollisuuksia. Näihin mahdollisuuksiin on tarttunut 6Aika: 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos –hanke, jonka kehittämä malli mahdollistaa oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta.

Uusia oppimisympäristöjä

Turun ammatti-instituutin koordinoimassa 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeessa kehitetään erilaisia fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat ja työelämä kohtaavat entistä helpommin. OSAO toimii hankkeen osatoteuttajana yhdessä koulutuskuntayhtymä Omnian ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa. Hanke on saanut rahoituksen Euroopan Sosiaalirahastosta, ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

”Aina avoin ammatillinen oppilaitos” mahdollistaa, että osaamista voi hankkia milloin vain ja missä vain. Jokaisella opiskelijalla on oma henkilökohtainen oppimispolkunsa ja vaihtoehtoja osaamisen hankkimiseen löytyy perinteisen luokkahuoneen lisäksi useita: osaamiskeskukset, työelämän oppimisympäristöt, yrittäjyyden oppimisympäristöt, vapaa-ajan oppimisympäristöt sekä digitaaliset ja virtuaaliset oppimisympäristöt.

Uudet oppimisympäristöt synnyttävät uudenlaista yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden merkitys kasvaa jatkuvasti, kun entistä yksilöllisempien valintojen kautta vanhat staattiset yhteisöt menettävät merkitystään.

Nopeammin, paremmin, ketterämmin

365/12-hankkeen kehittämä malli kiteytyy kolmeen sanaan: nopeammin, paremmin ja ketterämmin. Uusi malli mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen sekä reagoinnin uusiin tilanteisiin. Lisäksi malli tehostaa yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä. Tavoitteena on uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen.

365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -malli on luotu osana samannimistä 6Aika-hanketta. Opiskelijoille luodaan mallin avulla oma oppimispolku aiemman osaamisen pohjalta. Perinteisen luokkaopetuksen lisäksi osaamista voi hankkia hankkeen eri osaamiskeskuksista, joista yhtenä toimii OSAO Kempeleen-Limingan yksikön Oppinurkka-oppimisympäristö. Tämän lisäksi osaamista voi kartuttaa esimeriksi vapaa-ajalla tai työelämässä digitaalisia ja virtuaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen.

Mallin avulla parannetaan myös ammatillisesta koulutuksesta valmistumista sekä opiskelijoiden, opettajien, ohjaajien ja työelämän edustajien osaamista.

Tutustu Polkuammattiin.fi-sivustoon

Hankkeen Polkuammattiin.fi-sivusto on suunnattu opintoja pohtiville, opetus- ja ohjaushenkilöille, opiskelijoille, oppilaitosten johdolle sekä työelämän edustajille. Oman polun suunnittelu onnistuu valitsemalla itseä kiinnostavia teemoja ja aihealueita sivustolta.