Matkailualan perustutkinto, englanninkielinen koulutus

Matkailupalvelujen tuottaja tai vastaanottovirkailija

Haluatko työskennellä matkailualalla kansainvälisessä työympäristössä tai kenties ulkomailla? OSAOssa on mahdollista opiskella matkailualan perustutkinto kokonaan englanninkielellä. Koulutuksen jälkeen sinulla on matkailupalvelujen tuottajan tai vastaanottovirkailijan ammatillisen osaamisen lisäksi vahva kielitaito ja valmiudet työskennellä tai opiskella kansainvälissä ympäristössä Suomessa tai ulkomailla.

Ammatti ja opinnot

Matkailupalvelujen tuottajana suunnittelet ja toteutat matkailupalveluita. Opit tuntemaan alan kuluttajasuojasäädökset ja turvallisuusmääräykset sekä huolehtimaan välineistä, liikuntareittien kunnosta ja turvallisuudesta sekä ympäristöstä.

Vastaanottovirkailijana toimit erilaisten majoitusliikkeiden asiakaspalvelutehtävissä. Opit tekemään asiakkaiden huonevarauksia, esittelemään ja myymään tuotteita ja palveluja sekä opastamaan asiakkaita paikallisten matkailupalvelujen käytössä.

Ammattitaitosi koostuu kielitaidosta, joustavuudesta, ystävällisyydestä ja luovuudesta, jota tarvitset muuttuvissa tilanteista.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Valmistuttuasi matkailupalvelujen tuottajaksi tai vastaanottovirkailijaksi voit työskennellä työntekijänä tai yrittäjänä esimerkiksi

 • ohjelmapalveluyrityksissä,
 • loma- ja matkailukeskuksissa tai
 • majoituspalveluyrityksissä

Matkailualan perustutkinto antaa sinulle yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityisesti alan vaihtajille, joilla on ylioppilastutkinto, työkokemusta alalta tai muu toisen asteen tutkinto.

Hakuaika

Haku on avoinna 3.4. – 11.8.2023.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutusaika on 2.10.2023 – 28.5.2025. Koulutuksen kestoon vaikuttaa myös opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 1, 90250 Oulu

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 3 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 4 pistettä
 • motivaatio, enintään 3 pistettä

Hakijaan ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijat kutsutaan sähköpostilla haastatteluun, joka järjestetään viikolla 34. Valintapäätös tehdään viikolla 35 ja siitä tiedotetaan viikoilla 35 – 36.

Kielitaidon arviointi

Englanninkielisessä koulutuksessa opiskelijaksi valittavaksi edellytetään hyvää peruskoulutasoista englannin kielen taitoa. Hakijan englannin kielen taito testataan valintahaastattelun yhteydessä.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Oppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen lisäksi koulutukseen kuuluu työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Oppisopimusopiskelu

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimusopiskeluna. Se edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimusopiskelun voi aloittaa milloin vain.

Lisätietoja oppisopimuksesta antaa koulutussuunnittelija Anne Pudas, p. 050 595 1976, anne.pudas@osao.fi.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja valinnaisista tutkinnon osista. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun vaadittavat tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat
 • Matkailupalvelualan asiakaspalvelu 30 osp (kaikille pakollinen tutkinnon osa)
 • Oman valinnan mukaan osaamisalan pakollinen tutkinnon osa
  • Matkailupalvelujen toteuttaminen 40 osp tai
  • Hotellin vastaanottopalvelut, 40 osp
Valinnaiset tutkinnonosat 75 osp
 •  Opiskelija valitsee itse oman henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman mukaisesti, yht 75 osp.
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Hinta ja kustannukset

Koulutus on maksutonta, oppimateriaalikulut maksaa opiskelijat itse.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Maria Juntunen, p. 040 6373 094, Maria.Juntunen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelut, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Oppisopimuksen lisätiedot ja hakeutuminen

Koulutussuunnittelija Anne Pudas, p. 050 595 1976, anne.pudas@osao.fi

 

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >