OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Sahaprosessinhoitaja

Sahaprosessinhoitaja

Puuteollisuuden perustutkinto

Sahateollisuuden prosessinhoitajana huollat, kunnostat ja valvot sahateollisuuden laitteistoja. Olet perehdyt prosessien säätötoimintoihin ja automaatiojärjestelmiin. Osaat käyttää ja laatia puuteollisuuden alan piirustuksia sekä käyttää alan koneita ja laitteita, hallita alan työmenetelmät sekä käyttää alan materiaaleja ja tarvikkeita. Toimit alan laatu- ja ympäristöjärjestelmien mukaisesti. Olet nopea ja määrätietoinen ja hahmotat tuotantoprosessin kokonaisuuden. Voit työskennellä sahoilla, höyläämöissä, sormijatkos-, liimapuu-, pintakäsittely tai komponenttilinjoilla. Oulun seudulla ja Koillismaalla on useita puuteollisuuden yrityksiä, jotka toimivat työssäoppimispaikkoina. Opiskelu on käytäntöpainotteista ja tapahtuu osittain työssäoppimisena. Ala tarvitsee uusia osaajia sekä luontaisen poistuman, että yritysten laajenemisen kautta.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus soveltuu alasta kiinnostuneille ja alalla työskenteleville. Tutkinnosta valmistuu osaajaksi mm. saha- ja jatkojalostusteollisuuteen, hirsitaloteollisuuteen, rakennus- ja puusepänteollisuuteen.

Ajankohta ja kesto

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa opintojen sisältö ja kesto tarkentuvat. Aiemmin hankkimasi tutkinnossa vaadittava osaaminen vaikuttaa opiskeluaikaan.

Pudasjärvellä käynnistyy ryhmä 7.8.2019.
Kuusamossa käynnistyy ryhmä 23.9.2019.

Toteutus
Tutkintokoulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää työpaikalla- ja oppilaitoksessa tapahtuvaa oppimista, ohjattuja itseopiskelutehtäviä, yritysvierailuja ja projekteja.

Tutkinto
• Pakolliset tutkinnon osat 85 osp
  Puuteollisuuden prosessien käynnissäpito, 40 osp
  Sahateollisuuden tuotteiden valmistaminen, 45 osp
• Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp, valikoituvat opiskelijan kiinnostuksen ja työpaikan mukaan.
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuksen sisältö

Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen painottuu opintojen alkuun. Silloin suoritetaan myös työturvallisuus-, tulityö ja ensiapukoulutus. Oppiminen painottuu käytännön tekemiseen. Osaamisesi osoitat käytännön työtehtävissä työpaikoilla. Opintosi etenevät oman henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaan, jossa myös oppimisen tavat henkilökohtaistetaan.

Alan yrityksissä työllisyysnäkymät ovat hyvät ja opiskelunaikaisia työpaikkoja, joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella, on helppo saada.

Koulutuspaikka
Pudasjärven koulutus: OSAO Pudasjärven yksikössä, Jyrkkäkoskentie 18, 93100 Pudasjärvi.

Kuusamon koulutus: Kuusamossa

Hinta
Koulutus on maksuton. Kustannuksia voi mahdollisesti tulla opiskelumateriaaleista. Pudasjärvellä pitkämatkalaisille on tarjolla maksuton asuntola. 

Hakeutuminen
Pudasjärvellä 7.8.2019 alkavaan koulutukseen ilmoittautuminen.

Kuusamossa 23.9.2019 alkavaan koulutukseen ilmoittautuminen.

Molemmissa hakuaika on 19.2.-10.5.2019 ja henkilökohtaiset haastattelut 13-24.5.2019.

Lisätietoja hakeutumisesta
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä
Anna Kuosmanen, opinto-ohjaaja, p. 050 598 8068, anna.kuosmanen@osao.fi

Jari Ruutikainen, lehtori p. 050 592 6379, jari.ruutikainen@osao.fi.

Valintaperusteet ja valinnan eteneminen
Kaikki hakijat haastatellaan. Haastattelussa keskustellaan motivaatiostasi koulutukseen, urasuunnitelmista ja soveltuvudesta alalle. Jos hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, valinta tehdään haastattelun perusteella. Suomenkielentaitosi arvioidaan, jos äidinkielesi ei ole suomi eikä sinulla ole vaadittavaa todennettua osaamista.

Hakijoihin otetaan yhteyttä  ja kutsutaan haastatteluun noin viikon kuluessa ilmoittautumisesta.

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Pudasjärven kaupungin opintoavustus
Pudasjärven kaupunki myöntää Pudasjärvellä opiskeleville toisen asteen uusille opiskelijoille 379 euron suuruisen opintoavustuksen. Se maksetaan kahdessa erässä, jos opinnot ovat edenneet henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Ammattitutkintostipendi
Koko tutkinnon suorittanut voi hakea työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Stipendiä on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on helmi-maaliskuussa 2020. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 85 osp

  • Puuteollisuuden prosessien käynnissäpito, 40 osp
  • Sahateollisuuden tuotteiden valmistaminen, 45 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp, esimerkiksi

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Pudasjärven yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
10 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Anna Kuosmanen
p. 050 598 8068
anna.kuosmanen@osao.fi

 

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Sahateollisuuden osaamisalan suorittaneella on perusvalmiudet toimia erilaisissa työtehtävissä puutuoteteollisuuden tuotantolaitoksessa tuotantolinjan käyttö- ja valvontatehtävissä. Työpaikkana voi olla saha tai sahatavaran jatkojalostusyksikkö, kuten höyläämö, sormijatkos-, liimapuu-, pintakäsittely tai komponenttilinja.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla ei ole soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Pakolliset tutkinnon osat 85 osp

Puuteollisuuden prosessien käynnissäpito, 40 osp
Sahateollisuuden tuotteiden valmistaminen, 45 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp, valikoituvat opiskelijan kinnostuksen ja työpaikan mukaan.

• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Prosessiteollisuudenalalla ja koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi tai Kuusamo

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Lisätietoja koulutussisällöistä ja oppisopimuksesta
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi
Jari Ruutikainen, p. 050 5926 379, jari.ruutikainen@osao.fi 

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku