OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Sahaprosessinhoitaja

Sahaprosessinhoitaja

Puuteollisuuden perustutkinto (ent. prosessiteollisuuden perustutkinto)

Sahateollisuuden prosessihoitajana huollat, kunnostat ja valvot sahateollisuuden laitteistoja. Olet perehdyt prosessien säätötoimintoihin ja automaatiojärjestelmiin. Toimit alan laatu- ja ympäristöjärjestelmien mukaisesti. Olet nopea ja määrätietoinen ja hahmotat tuotantoprosessin kokonaisuuden. Voit työskennellä sahoilla, höyläämöissä, sormijatkos-, liimapuu-, pintakäsittely tai komponenttilinjoilla. Oulun seudulla ja Koillismaalla on useita puuteollisuuden yrityksiä, jotka toimivat työssäoppimispaikkoina. Opiskelu on käytäntöpainotteista ja tapahtuu osittain työssäoppimisena. Ala tarvitsee uusia osaajia sekä luontaisen poistuman, että yritysten laajenemisen kautta.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu alasta kiinnostuneille henkilöille sekä alalla jo toimiville.

Ajankohta ja kesto
Syksyllä 8.8.2018 käynnistyy uusi ryhmä. Opintojen aloitus jo keväällä on mahdollista.

Tutkinnon suorittamisen pituus on yleisimmin 2-3 vuotta. Tutkintokoulutuksen kesto ja sisältö suunnitellaan opintojen alkuvaiheessa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) aikaisemman osaamisen pohjalta.

Toteutus
Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää työpaikalla- ja oppilaitoksessa tapahtuvaa oppimista sekä ohjattuja itseopiskelutehtäviä.

Tutkinto

• Pakolliset tutkinnon osat 85 osp

Puuteollisuuden prosessien käynnissäpito,
40 osp
Sahateollisuuden tuotteiden valmistaminen,
45 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp, valikoituvat opiskelijan kinnostuksen ja työpaikan mukaan.

• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuksen sisältö
Ammatillisen osaamisen hankkiminen aloitetaan heti koulutuksen alkuvaiheessa. Tutkinnon suorittamiseen olennaisena osana kuuluu oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen lisäksi työpaikalla tapahtuva oppiminen. Alan yritykset ottavat mielellään opiskelijoita oppimaan työpaikalle. Tutkintokoulutuksen ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy mm. työturvallisuus-, tulityö ja ensiapukoulutus.  

Koulutuspaikka
OSAO Pudasjärven yksikkö,
Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi

Hinta
Koulutus on maksuton. Kustannuksia voi mahdollisesti tulla opiskelumateriaaleista. Pitkämatkalaisille on tarjolla maksuton asuntola. 

Hakeutuminen
Suksyllä alkavaan koulutukseen haetaan 25.5.2018 mennessä. Koulutukseen hakeudutaan OSAOn koulutuskalenterissa.

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Anna Kuosmanen, opinto-ohjaaja
p. 050 598 8068.

Jari Ruutikainen, lehtori
p. 050 592 6379.

Valintaperusteet
Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella. Kielikoe järjestetään tarvittaessa haastattelun yhteydessä. Hakijat kutsutaan haastatteluun OSAOn Pudasjärven yksikköön.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku keväällä 2019. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2018, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 85 osp

  • Puuteollisuuden prosessien käynnissäpito, 40 osp
  • Sahateollisuuden tuotteiden valmistaminen, 45 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp, esimerkiksi

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Pudasjärven yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
11 pk, 2 yo

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Anna Kuosmanen
p. 050 598 8068
anna.kuosmanen@osao.fi

 

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Sahateollisuuden osaamisalan suorittaneella on perusvalmiudet toimia erilaisissa työtehtävissä puutuoteteollisuuden tuotantolaitoksessa tuotantolinjan käyttö- ja valvontatehtävissä. Työpaikkana voi olla saha tai sahatavaran jatkojalostusyksikkö, kuten höyläämö, sormijatkos-, liimapuu-, pintakäsittely tai komponenttilinja.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla ei ole soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

  • Käynnissäpito
  • Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus

Sahateollisuuden osaamisala:

  • Sahateollisuuden prosessin hallinta

Valinnaisista osista sovitaan opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Prosessiteollisuudenalalla ja koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Kari Granlund, p. 040 5587 824, kari.granlund@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi
Jari Ruutikainen, p. 050 5926 379, jari.ruutikainen@osao.fi 

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku