OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja myöhemmin työelämässä.

Terveydentilaasi tai toimintakykyysi liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Tutkintokohtaiset terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimukset sisältyvät valtioneuvoston asetuksessa määriteltyjen

 • humanistisen ja kasvatusalan,
 • tekniikan ja liikenteen alan,
 • luonnonvara- ja ympäristöalan sekä
 • sosiaali-, terveys ja liikunta-alan ammatillisten perustutkintojen perusteisiin.

Niitä sovelletaan seuraavissa OSAOn perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa:

 • Logistiikan perustutkinto; kuljetuspalvelujen osaamisala ja lentoasemapalvelujen osaamisala
 • Rakennusalan perustutkinto; maanrakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
 • Metsäalan perustutkinto; metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
 • Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto; ympäristöalan osaamisala
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • Turvallisuusalan perustutkinto
 • Lääkealan perustutkinto
 • Hierojan ammattitutkinto
 • Jalkojenhoidon ammattitutkinto
 • Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
 • Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto
 • Kehitysvamma-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinto
 • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäiväohjauksen ammatti- ja erikoisammattitutkinto
 • Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Sinun tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaasi koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeutesi peruuttamista koskevasta päätöksestä. Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilastasi riittää valintatilanteessa.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Päivitetty: 14.01.2019 klo 15:23