Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Päivitä osaamisesi vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden kehitysvamma-alan työtä. Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suoritettuasi sinulla on laaja-alainen osaaminen alan työtehtäviin erilaisissa toimintaympäristöissä. Kehitysvamma-alan palvelurakenteet ja työmenetelmät uudistuvat ja työtä tehdään aikaisempaa enemmän moniammatillisissa ja monikulttuurisissa verkostoissa.

Ammatti ja opinnot

Kehitysvamma- alan ammattitutkinnon suoritettuasi osaat toimia ammatillisesti  tukien eri-ikäisen ja toimintakykyisen kehitysvammaisen ihmisen toimintakykyä ja oppimista. Osaat käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä mahdollistaen asiakkaan omat valinnat ja päätöksenteon. Osaat myös suunnitella toimintaa ja toimia yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja verkostojensa kanssa.

Sinulta edellytetään Sosiaali-, terveys- tai liikunta-alan ammatillista koulutusta ja/ tai hankittua osaamista kehitysvamma-alalta (työkokemus, harrastuneisuus). Etusijalla ovat hakijat, jotka työskentelevät tutkintoon soveltuvassa työympäristössä kehitysvamma-alalla.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Voit työskennellä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Seuraavan koulutuksen aloitusajankohta määräytyy kysynnän perusteella.  Ole yhteydessä OSAO Oveen tai OSAOn Kontinkankaan yksikköön lisätietojen saamiseksi.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat antavat sinulle valmiudet työskennellä kehitysvamma-alalla asiakkaiden sekä heidän lähi- ja läheisverkostojensa kanssa. Valinnaiset tutkinnon osat syventävät ja laajentavat osaamistasi ja antavat valmiuksia työskentelyyn erilaisin välinein ja menetelmin perheen ja läheisten kanssa.

Pakolliset tutkinnon osat (yht. 130 osp):

– Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla 50 osp

– Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen 50 osp

– Vuorovaikutus ja kommunikointi 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valittava yht. 20 osp):

– Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa 20 osp

– Sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-alalla 20 osp

– Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta 20 osp tai

– Tutkinnon osan toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 20 osp.

Lisätietoja  tutkinnon osista ja tutkinnon suorittamisesta löydät tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun) »

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018). linkki

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamista sovitaan yksilöllisesti HOKSissa.

Hinta ja kustannukset

Koko tutkinnon opiskelijamaksu on 450€ (Alv 0%)

Lisätiedot

Lisätietoa hakeutumisesta
OSAO Ovi p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Seija Kangas, p.050 4431778, sähköposti seija.kangas@osao.fi ja
Marja Veikkola, p. 050 0776065, sähköposti marja.veikkola@osao.fi

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa. Työantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti.
Voit hakeutua oppisopimuksena toteutettavaan koulutukseen OSAOssa tästä.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta

Marja Veikkola, p. 050 0776065, marja.veikkola@osao.fi