Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Päivitä osaamisesi vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden kehitysvamma-alan työtä. Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suoritettuasi sinulla on laaja-alainen osaaminen alan työtehtäviin erilaisissa toimintaympäristöissä. Kehitysvamma-alan palvelurakenteet ja työmenetelmät uudistuvat ja työtä tehdään aikaisempaa enemmän moniammatillisissa ja monikulttuurisissa verkostoissa.

Ammatti ja opinnot

Kehitysvamma- alan ammattitutkinnon suoritettuasi osaat toimia ammatillisesti  tukien eri-ikäisen ja toimintakykyisen kehitysvammaisen ihmisen toimintakykyä ja oppimista. Osaat käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä mahdollistaen asiakkaan omat valinnat ja päätöksenteon. Osaat myös suunnitella toimintaa ja toimia yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja verkostojensa kanssa.

Sinulta edellytetään Sosiaali-, terveys- tai liikunta-alan ammatillista koulutusta ja/ tai hankittua osaamista kehitysvamma-alalta (työkokemus, harrastuneisuus). Etusijalla ovat hakijat, jotka työskentelevät tutkintoon soveltuvassa työympäristössä kehitysvamma-alalla.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Voit työskennellä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Seuraava kehitysvamma-alan ammattitutkintokoulutus on suunniteltu alkavaksi maalisuussa 2020. Koulutus päättyy joulukuussa 2021. Haku koulutukseen avautuu ennen vuodenvaihdetta. Seuraa ilmoitteluamme!

 

Opintojen alkaminen ja kesto

3/2020 – 12/2021

Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluajan.

 

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö
Kiviharjuntie 6
90220 Oulu

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään haastattelujen perusteella. Hakemusten perusteella valitaan hakijat haastatteluihin.  Haastatteluihin lähetetään kutsu sähköpostilla.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat antavat sinulle valmiudet työskennellä kehitysvamma-alalla asiakkaiden sekä heidän lähi- ja läheisverkostojensa kanssa. Valinnaiset tutkinnon osat syventävät ja laajentavat osaamistasi ja antavat valmiuksia työskentelyyn erilaisin välinein ja menetelmin perheen ja läheisten kanssa.

 

Pakolliset tutkinnon osat (yht. 130 osp):
  • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla 50 osp
  • Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen 50 osp
  • Vuorovaikutus ja kommunikointi 30 osp
Valinnaiset tutkinnon osat (valittava yht. 20 osp):
  • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa 20 osp
  • Sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-alalla 20 osp
  • Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta 20 osp tai
  • Tutkinnon osan toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 20 osp.

Lisätietoja  tutkinnon osista ja tutkinnon suorittamisesta löydät tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun) »

 

 

 

 

Hinta ja kustannukset

Koko tutkinnon opiskelijamaksu on 450€ (Alv 0%)

 

Lisätiedot

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Seija Kangas, p.050 4431778, sähköposti seija.kangas@osao.fi ja
Marja Veikkola, p. 050 0776065, sähköposti marja.veikkola@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

 

Hakupainike ilmestyy sivulle, kun haku koulutukseen aukeaa.

 

Peruutusehto 

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

 

  

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. 

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa. Työantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti.

 

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta:

Mirva Saastamoinen
p. 050 593 7076
mirva.saastamoinen@osao.fi