Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Päivitä osaamisesi vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden kehitysvamma-alan työtä. Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suoritettuasi sinulla on laaja-alainen osaaminen kehitysvamma-alan työtehtäviin. Kehitysvamma-alan palvelurakenteet ja työmenetelmät uudistuvat ja työtä tehdään aikaisempaa enemmän moniammatillisissa ja monikulttuurisissa verkostoissa.

Ammatti ja opinnot

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suoritettuasi osaat toimia ammatillisesti tukien eri-ikäisen ja toimintakykyisen kehitysvammaisen ihmisen toimintakykyä ja oppimista. Osaat käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä mahdollistaen asiakkaan omat valinnat ja päätöksenteon. Osaat myös suunnitella toimintaa ja toimia yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja verkostojensa kanssa.

Sinulta edellytetään sosiaali-, terveys- tai liikunta-alan ammatillista koulutusta ja/ tai hankittua osaamista kehitysvamma-alalta (työkokemus, harrastuneisuus). Etusijalla ovat hakijat, jotka työskentelevät tutkintoon soveltuvassa työympäristössä kehitysvamma-alalla.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Voit työskennellä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Sinulta edellytetään sosiaali-, terveys- tai liikunta-alan ammatillista koulutusta ja/ tai hankittua osaamista kehitysvamma-alalta (työkokemus, harrastuneisuus). Etusijalla ovat hakijat, jotka työskentelevät tutkintoon soveltuvassa työympäristössä kehitysvamma-alalla.

Hakuaika

Ole yhteydessä, jos sinulla on koulutustarvetta.

 

Opintojen ajankohta ja kesto

Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena. Lähiopetuspäiviä on noin 2 kuukaudessa. Oppimisympäristöinä on myös verkko-oppimisympäristö ja alan työpaikat. Koulutus etenee tutkinnon osittain ja osaaminen osoitetaan jokaisessa tutkinnon osassa käytännön työtehtävissä kehitysvamma-alan toimintaympäristöissä.

Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluajan.

 

Koulutuksessa voi suorittaa myös tutkinnon osia.

 

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö
Kiviharjuntie 6
90220 Oulu

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinnan perusteena on

  • tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
  • soveltuvuus alalle, sosiaali- ja terveysalalla vaadittava terveys ja toimintakyky. Lisätietoja terveys- ja toimintakykyvaatimuksista löydät  täältä >
  • haastattelu

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Kehitysvamma-alan ammattitutkinnossa kielitaitotasosuositus on B2.1. Lisätietoja kielitaitosuosituksista löydät täältä >

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat antavat sinulle valmiudet työskennellä kehitysvamma-alalla asiakkaiden sekä heidän lähi- ja läheisverkostojensa kanssa. Valinnaiset tutkinnon osat syventävät ja laajentavat osaamistasi ja antavat valmiuksia työskentelyyn erilaisin välinein ja menetelmin perheen ja läheisten kanssa.

 

Pakolliset tutkinnon osat (yht. 130 osp):
  • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla 50 osp
  • Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen 50 osp
  • Vuorovaikutus ja kommunikointi 30 osp
Valinnaiset tutkinnon osat (valittava yht. 20 osp):
  • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa 20 osp
  • Sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-alalla 20 osp
  • Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta 20 osp tai
  • Tutkinnon osan toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 20 osp.

Lisätietoja tutkinnon osista ja tutkinnon suorittamisesta löydät tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun) »

 

Oppisopimusopiskelu 

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Oppisopimusasioita Kontinkankaan yksikössä hoitaa koulutussuunnittelija Mirva Saastamoinen, p. 050 5937 076, mirva.saastamoinen@osao.fi.

 

Hinta ja kustannukset

Koko tutkinnon opiskelijamaksu on 450€ (alv 0%). Tutkinnon osan opiskelijamaksu on 115 € (alv 0 %).

 

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Seija Kangas
p. 050 4431 778
seija.kangas@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Peruutusehto 

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan. 

  

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.
Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta