Kinestetiikan peruskurssi

Kehitä osaamistasi kinestetiikan toimintamallin mukaisessa työskentelyssä sosiaali- ja terveysalalla. Kinestetiikan peruskurssilta saat käytännönläheiset tiedot ja taidot ihmisen liikkumisesta ja toiminnoista sekä opit avustamaan toista ihmistä yksilöllisesti, kevyesti ja omaa sekä avustettavan terveyttä tukien.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus sopii sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville esim. lähihoitajille, sairaanhoitajille ja fysioterapeuteille täydennys- ja lisäkoulutukseksi.

Hakuaika

Syyslukukaudella 2024 järjestettäviin koulutuskokonaisuuksiin on jatkuva haku.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opintojen aloitusajankohta sovitaan hakijan kanssa. Koulutus kestää noin 2-3 kuukautta ja sisältää 6 lähiopetuspäivää sekä lähipäivien välissä harjoittelujaksot omassa työyhteisössä.

Harjoittelujakson tarkoituksena on tukea opitun mahdollisimman hyvää siirtämistä käytäntöön. Harjoittelujaksolle annetaan selkeä tehtävä, joka helpottaa uuden kokeilemista.

1.syksyn 2024 koulutuskokonaisuus (Huom! Tämä on TÄYNNÄ)

 • Ma 12.8 klo 8-15 aloituspäivä (viikolla 33)
 • Ma 19.8 klo 8-15 peruskurssipäivä 1 (viikolla 34)
 • Ti 20.8 klo 8-15 peruskurssipäivä 2
 • Ma 23.9 klo 8-15 peruskurssipäivä 3 (viikolla 39)
 • Ti 24.9 klo 8-15 peruskurssipäivä 4
 • Ma 14.10 klo 8-15 lopetuspäivä (viikolla 42)

2.syksyn 2024 koulutuskokonaisuus

 • Ma 26.8 klo 8-15 aloituspäivä (viikolla 35)
 • Ma 2.9 klo 8-15 peruskurssipäivä 1 (viikolla 36)
 • Ti 3.9 klo 8-15 peruskurssipäivä 2
 • Ma 7.10 klo 8-15 peruskurssipäivä 3 (viikolla 41)
 • Ti 8.10 klo 8-15 peruskurssipäivä 4
 • Ma 28.10 klo 8-15 lopetuspäivä (viikolla 44)

3.syksyn 2024 koulutuskokonaisuus

 • Ti 15.10 klo 8-15 aloituspäivä (viikolla 42)
 • Ti 29.10 klo 8-15 peruskurssipäivä 1 (viikolla 44)
 • Ke 30.10 klo 8-15 peruskurssipäivä 2
 • Ma 25.11 klo 8-15 peruskurssipäivä 3 (viikolla 48)
 • Ti 26.11 klo 8-15 peruskurssipäivä 4
 • Ma 16.12 klo 8-15 lopetuspäivä (viikolla 51)

Lähiopetuspäivät järjestetään OSAOn Kontinkankaan yksikön tiloissa.

Koulutuspaikka

 • Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen edellyttää voimassa olevaa tai alkavaa työsuhdetta koko koulutuksen ajaksi.

Lue lisää oppisopimuksesta

Yrityskohtainen täydennyskoulutus

Kinestetiikan peruskurssi voidaan järjestää myös täydennyskoulutuksena yrityskohtaisesti. Koulutus voidaan toteuttaa joko työpaikan tai oppilaitoksen tiloissa.
Pyydä tarjous koulutuksen järjestämisestä: koulutuspäällikkö Maarit Kopakka, maarit.kopakka@osao.fi, p. 040 668 2884. Suunnitellaan yhdessä yrityksesi henkilöstön osaamisen kehittämistä OSAO Edu Oy:n kanssa.

HUOM! Voimme järjestää myös maksullisia työpaikkakohtaisia Kinestetiikan työpajoja. Työpajojen avulla voi tutustua Kinestetiikan toimintamalleihin tai kerrata Kinestetiikan osaamista.Työpajat eivät korvaa Kinestetiikan peruskurssia. Työpajan pituus voidaan räätälöiden tarpeen mukaisesti: esim. 2-4 h.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Kinestetiikka® on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle. Se tukee ihmistä hänen perustoiminnoissaan siten, että tämä kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee aktiivisesti osallistumaan toimintoihinsa huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan. Kinestetiikka® on innovatiivinen ja käytännössä toimiva lähestymistapa, jonka avulla sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja omaishoitajat voivat edistää tuen tarpeessa olevan henkilön omien voimavarojen ylläpitämistä ja edistämistä sekä oman tuki- ja liikuntaelimistönsä terveyttä.

Kinestetiikan peruskurssin tavoitteet

 • Opit oman kehosi hallintaa.
 • Ymmärrät mikä vaikutus omalla liikkumisellasi on avustustilanteissa.
 • Opit tukemaan toista ihmistä tavalla, joka mahdollistaa hänen aktiivisen osallistumisensa toimintaan.
 • Tunnet kinestetiikan käsitteet ja käytät niitä apuvälineinä avustustilanteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 • Kehität liikkumistasi avustustilanteissa tavaksi mikä estää tuki- ja liikuntaelimistösi kuormittumisen.
 • Saat tietoja ja taitoja, joita voit toteuttaa suoraan työssäsi.

Kinestetiikan peruskurssilla tarkastellaan ihmisen toimintoja liikkeen ja liikkumisen näkökulmasta:

 • Harjoitellaan erilaisia avustustilanteita ryhmissä.
 • Lähtökohtana ovat omat käytännön avustustilanteet ja haasteet.
 • Ihmisen toimintojen tarkasteleminen liikkumisen näkökulmasta.
 • Kinestetiikan käsitteiden työstäminen oman kehokokemuksen ja parityöskentelyn kautta: kokemukset ns. terveenä sekä sairaana /liikuntarajoitteisena.
 • Käytännön harjoitukset mahdollisesti asiakkaiden kanssa jo kurssipäivien aikana tai niiden välissä.
 • Saat kurssimateriaalin oppimisen tukemiseksi.

Osallistujat saavat Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n peruskurssin oppimateriaalin sekä todistukset.

Tutustu kinestetetiikan peruskurssiin

Hinta ja kustannukset

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Lisätiedot ja hakeutuminen

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Lehtori Mervi Kaikkonen, p. 050 582 8837, mervi.kaikkonen@osao.fi

Lisätietoa oppisopimuksesta

Mirva Saastamoinen, p. 050 593 7076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Hae koulutukseen

Koulutukseen haetaan alla olevan linkin kautta syöttämällä omia ja yrityksen tietoja oppisopimuksen valmistelua varten. Käytä hakemuksen täyttämisessä mieluiten tietokonetta. Hakupainike toimii haun ollessa voimassa.

Hae koulutukseen