Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto, voimalaitos

Kunnossapidon osaamisala, voimalaitoksiin suuntautuminen

Työskenteletko voimalaitosalalla? Onko sinulla kone- ja tuotantotekniikan tai sähkötekniikan peruskoulutus? Suorittamalla voimalaitoksen kunnossapitoon suuntautuvan koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon joustavasti töiden ohella, saat ammattitutkintotodistuksen lisäksi kattilalaitoksen B-koneenhoitajan koulutustodistuksen. B-koneenhoitajan koulutustodistuksella voit hakea B-koneenhoitajan pätevyyskirjaa.

Ammatti ja opinnot

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon suorittaneena sinulla on ammattitaito toimia itsenäisesti monipuolisissa koneasennus- ja kunnossapitotehtävissä. Sinulla on vahva osaaminen koneiden ja laitteiden asentamisessa, huoltamisessa ja korjaamisessa.

Voimalaitosten huolto- ja kunnossapitotehtäviin suuntautunut koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto on suunnattu voimalaitosalalla työskenteleville kunnossapitohenkilöille, joilla on kone- ja tuotantotekniikan tai sähkötekniikan peruskoulutus.

Koulutuksen suorittaneena osaat ennakoida voimalaitosten koneiden ja laitteiden huoltotarvetta sekä tehdä tarvittavat huoltotoimenpiteet voimalaitoksissa. Osaat tehdä itsenäisesti koneasennuksia ja kehittää koneasennustyötä.

 

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Voimalaitoksen huolto- ja kunnossapitotöihin suuntautuneen kunnossapidon osaamisalan suorittanut  voi työskennellä voimalaitosten laitteiden ja järjestelmien asennus-, mittaus- ja kunnossapitotehtävissä.

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu voimalaitosalalla työskenteleville kunnossapitohenkilöille, joilla on kone- ja tuotantotekniikan tai sähkötekniikan peruskoulutus.

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opiskelut alkavat joustavasti opiskelijavalinnan jälkeen. Koulutus kestää n. 1,5 vuotta. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluajan.

Koulutuspaikka

Kotkantie 2 A
90250 Oulu

Opiskelupaikkojen määrä

12

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Valinnasta tiedotetaan sähköpostilla viikko haastattelun jälkeen.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua, sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetuksen määrä on keskimäärin 24 päivää koko koulutuksen aikana.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman aikana suoritetaan voimalaitoksen kunnossapitoon suuntautuva koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto (kunnossapidon osaamisala). Opiskelijat suorittavat opintonsa lähiopetuksena oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa

Mekaaninen kunnossapito (pakollinen osa, 50 osp)

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat

Toiminta lämmöntuotannossa (valinnainen osa, 40 osp)
Kaukolämpöverkko ja vastapaineen tuotanto (valinnainen osa 20 osp)
Voitelulaitteiden asennus (valinnainen osa, 50 osp)

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu 250 € (alv 0 %). Lisäksi opiskeluun liittyvä kirjallisuus ja työkalut 100–200€, omat työasut ja turvakengät n. 200€

Lisätiedot

koulutuksen sisällöstä ja oppisopimuksesta:
Lehtori Kari Palokangas, p 050 5903 480,

hakeutumisesta:
OSAO Ovi -hakijapalvelu
puh 040 8266 060
s-posti ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Lue lisää tutkintorahaston sivulta.