Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä 15 osp

Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Oletko suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon? Haluatko täydentää ammattitaitoasi näytteenoton osalta? Tule suorittamaan näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu lähihoitajan työssä toimiville, jotka pystyvät työssään harjoittelemaan näytteenottoa ja haluavat täydentää ammattitaitoaan näytteenoton ja asiakaspalvelun osalta. Koulutus on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajille.

Hakuaika

Seuraava hakuaika on syksyllä 2023.

Ajankohta

Seuraava koulutus alkaa lokakuussa 2023. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon osan vaatima puuttuva osaaminen, joka osoitetaan näytöllä. Tutkinnon osan ammattitaito osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä.

Koulutuspaikka

OSAO Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Opiskelijavalinta

Hakijalla tulee olla sellainen terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittajalta ks. tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 3 pistettä

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten tietojen perusteella. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestillä hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelut järjestetään Kontinkankaan yksikössä viikolla 37.  Valintapäätös tehdään viimeistään viikolla 38 ja hakijoille lähetetään tieto opiskelijavalinnasta tämän jälkeen. Valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan opiskelijavalinnasta sähköpostilla ja kirjeellä. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä. Valituilta pyydetään kirjallinen vahvistus sähköpostilla koulutuspaikan vastaanottamisesta.

Koulutukseen valitaan 15 opiskelijaa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella, tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin 2.8.2022.  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä.

Hinta ja kustannukset

Koulutus on maksuton.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetuspäiviä on koulutuksen aikana yhteensä kolme. Muutoin koulutus toteutetaan etäopiskeluna, itsenäistä opiskeluna sekä työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Oppimisympäristönä on myös verkko-oppimisympäristö.

Lisätietoa tutkinnon osasta saat tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun>).

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka.

Oppisopimuskoulutuksesta lisätietoja antavat Tiina Juntunen, p. 050 317 4601, tiina.juntunen@osao.fi ja Maarit Kopakka, p. 040 668 2884, maarit.kopakka@osao.fi.

Lisätietoja

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Anne Yrttiaho. p. 050 567 2065, anne.yrttiaho@osao.fi
Hanna-Maarit Aho, p. 040 652 6796, hanna-maarit.aho@osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.