Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Pidätkö eri-ikäisten ihmisten parissa työskentelystä? Haluatko työskennellä erilaisissa ohjaustehtävissä ja pidätkö tiimityöstä? Nuoriso- ja yhteisöohjaajana voit toimia ohjauksen monipuolisissa tehtävissä kasvatus-ja ohjausalan ympäristöissä. Koulutus toteutetaan Koulutuskuntayhtymä OSAOn järjestämänä oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Haapaveden opiston kanssa.

Ammatti ja opinnot

Nuoriso-ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri-ikäisten ohjaustyötä, jossa pääpaino on osallisuuden edistämisessä, kansalaistoiminnassa ja monikulttuurisessä työssä. Työtehtävissä painottuvat nuorten elinolojen ja hyvinvoinnin sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien kehittäminen.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa mahdollisuuden hakeutua monipuolisiin ohjauksen työtehtäviin nuorisotoimessa, järjestöissä, seuroissa, yksityisellä sektorilla ja iltapäiväkerhoissa. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu nuoriso-ja vapaa-ajan ohjauksen työtehtävissä toimiville (esimerkiksi nuorisotoimi, ip-kerhot, seurat, yhdistykset, yksityinen sektori ja järjestöt). Hakijalla tulee olla kasvatus- ja ohjausalalle vaadittava terveys ja toimintakyky. Katso terveydelliset vaatimukset terveys- ja hyvinvointialalla.

Hakuaika

Jatkuva haku

Opintojen alkaminen ja kesto

Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opintojen arvioitu kestoaika on noin 2-2,5 vuotta. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluajan.

Opiskelun toteutusmuoto

Opiskelu toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Koulutus toteutetaan Koulutuskuntayhtymä OSAOn järjestämänä oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Haapaveden opiston kanssa. Opintoihin sisältyy lähiopetuspäiviä keskimäärin 2-3- päivää kuukaudessa. Lähiopetuspäivät ovat Oulussa.

Lue lisää oppisopimuksesta

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin, joka järjestetään Oulussa.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (140 – 145 osaamispistettä), joista pakollisten tutkinnon osien laajuus on 105 – 110 osaamispistettä ja valinnaisten tutkinnon osien laajuus on 35 – 40 osaamispistettä.

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 15 osp
 • Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen, 45 osp
 • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen, 30 osp
 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen, 30 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, valitaan 35 osp
 • Vapaaehtois-ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto-ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen
 • Huippuosaajana toimiminen
 • Ilmastovastuullinen toiminta
 • Kansainvälisessä toimintaympäristössä toimiminen
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
 • Yrityksessä toimiminen
 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
 • Korkeakouluopinnot
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Huom! Tutkinnon perusteet uudistuvat 1.8.2024 alkaen.

Hinta ja kustannukset

Koulutus on oppisopimusopiskelijalle maksuton.

Lisätiedot ja hakeutuminen

Lisätietoa oppisopimuksesta ja koulutuksen sisällöstä

Mirva Saastamoinen, p. 050 593 7076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä lisäksi

Haapaveden Opisto, Erja Paso-Hietala, p. 040 868 2284, erja.pasohietala@haapop.fi

Hae koulutukseen

Koulutukseen haetaan alla olevan linkin kautta syöttämällä omia ja yrityksen tietoja oppisopimuksen valmistelua varten. Linkki toimii koulutuksen hakuajan ollessa voimassa. Käytä hakemuksen täyttämisessä mieluiten tietokonetta.

Hae koulutukseen

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta