Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto

Oletko kokenut prosessiteollisuuden ammattilainen ja haluatko syventää osaamistasi, kehittää työpaikkasi toimintajärjestelmiä tai hankkia valmiudet toimia esimiestehtävissä?

Ammatti ja opinnot

Tutkinnon suorittaneella on laaja-alainen prosessiteollisuuden osaaminen. Hän osaa yrityksensä tuotantoprosessit, asiakkaat ja toimittajat, yrityksen toimintaympäristön, toimintajärjestelmän ja laadunhallinnan sekä yrityksen kannattavuus- ja markkinatilanteen.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa johtaa ja kehittää itseään ja työryhmiään. Hän osaa toimia jäsenenä erilaisissa projekteissa ja asiantuntijana hän osaa hyödyntää osaamistaan ja ymmärrystään kehittämisen ja motivoimisen tehtävissä.

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Kohderyhmä

Prosessiteollisuudessa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat hankkia prosessiteollisuuden tuotantoprosessien asiantuntijan, kehittäjän tai tiiminvetäjän tehtävissä työskentelemiseen tarvittavaa osaamista.

Hakuaika

Oppisopimuskoulutukseen on jatkuva haku.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opintojen aloituspäivät ovat: 5.9.2022, 28.11.2022, 13.3.2023, 4.9.2023 ja 6.11.2023. Opintojen kesto 2 vuotta. Sinulle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

 

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, Oulu

 

Opiskelijavalinta

Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Kielitaitotasosuositus tässä tutkinnossa on B1.1. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Lisätietoa täältä

 

Opiskelun toteutusmuoto

Hakijalla tulee olla prosessiteollisuuden työpaikka. Koulutukseen sisältyvien lähiopetustyöpäivien määrä tarkentuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisen kautta. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti työpaikalla käytännön työtehtävissä. Puuttuvaa osaamista täydennetään oppilaitoksessa tapahtuvan lähiopetuksen avulla. Lisäksi opintoihin sisältyy itsenäisiä oppimistehtäviä.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

 

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa

Turvallinen työskentely ja toiminnan kehittäminen 75 osp prosessiteollisuudessa

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (105 osp), joista valitaan kolme:

Perehdyttämisen ja työnopastuksen kehittäminen 35 osp
Tuotannon suunnittelun ja logistiikan kehittäminen 35 osp
Prosessiteollisuuden henkilöstön osaamisen kehittäminen 35 osp
Prosessiteollisuuden tuotannon kehittäminen 35 osp
Prosessiteollisuuden turvallisuuden ja ympäristöasioiden kehittäminen 35 osp
Tutkinnon osa prosessiteollisuuden ammattitutkinnosta 35 osp
Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta 35 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä (ePerusteet).

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu 250€.  Omat työasut ja turvakengät arviolta 200€.

Lisätiedot oppisopimuksesta ja siihen hakeutumisesta antaa Juha Aliranta, p 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta