Sahaprosessinhoitaja

Puuteollisuuden perustutkinto

Sahateollisuuden prosessihoitajana toimit sahateollisuuden, puuteollisuuden tai jatkojalostusyrityksen tuotannon eri prosessien työntekijänä. Olet perehtynyt tuotannon prosessien käynnissäpitoon. Toimit alan laatu- ja ympäristöjärjestelmien mukaisesti. Olet määrätietoinen ja hahmotat tuotantoprosessin kokonaisuuden. Voit työskennellä sahoilla tai erilaisissa teollisuuden jatkojalostustehtaissa.

Ammatti ja opinnot

Opiskelu on käytännönläheistä. Oulun seudulla ja Koillismaalla on useita puuteollisuuden yrityksiä, jotka mahdollistavat oppimisen työpaikalla käytännön työtehtävissä oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen lisäksi.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Sahaprosessinhoitajana voit työskennellä sahateollisuuden, puuteollisuuden tai jatkojalostusyrityksen tuotannon eri prosessien työntekijänä.

Koulutus avaa hyvät mahdollisuudet työllistymiseen valmistumisen jälkeen tai jo opintojen aikana. Ala tarvitsee uusia osaajia eläköitymisen ja yritysten laajentumisen vuoksi.

Sahaprosessinhoitajaopinnot antavat sinulle pohjan jatko-opintoihin. Voit jatko-opiskella esimerkiksi puutekniikan insinööriksi ammattikorkeakoulussa. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Hakuaika on helmi-maaliskuussa. Seuraava yhteishaku on keväällä 2020.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Lukuvuosi alkaa elokuussa 2020 tai erikseen sovittavana aikana. Opinnot kestävät noin 3 vuotta.

 

Koulutuspaikka

Pudasjärven yksikkö
Ranuantie 249 A
93100 Pudasjärvi

 

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2019 yhteishaussa puuteollisuuden perustutkinnossa oli  10 peruskoulupohjaista aloituspaikkaa.

 

Opiskelijavalinta

xx

 

Kielitaidon arviointi

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Puuteollisuuden perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Jos opiskelijan motivaatio on hyvä tai hänellä on valmius opiskella kieltä ja/tai kokemusta alalta, kielitaitosuositus on A2.2.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä.

 

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, 85 osp
 • Puuteollisuuden prosessien käynnissäpito, 40 osp
 • Sahateollisuuden tuotteiden valmistaminen, 45 osp

 

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, 60 osp
 • Valikoituu opiskelijan mielenkiinnon ja työelämän tarpeen perusteella esimerkiksi seuraavista tutkinnon osista:
  • Konelinjan käyttäminen puutuoteteollisuudessa, 20 osp
  • Puualan tilaustöiden valmistaminen, 20 osp
  • Puupintojen käsitteleminen, 20 osp
  • Puuteollisuuden tuotantoprosessissa työskentely, 20 osp
  • Sahatavaran kuivaus ja jälkikäsittely, 20 osp
  • Sahaus- ja dimensiolajittelu, 20 osp
  • Sahatavaran mekaaninen jalostus, 20 osp
  • Tukkikentällä toimiminen, 20 osp

 

Yhteiset tutkinnon osat
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp pakolliset
 • ja 3 osp valinnaisia:
  • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp
  • Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp
  • Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä 3 osp
  • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp
  • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp

 

 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp pakolliset
  ja 3 osp valinnaisia:

  • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp
  • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 2 osp

 

 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
  ja 3 osp valinnaisia:

  • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp
  • Työelämässä toimiminen 2 osp
  • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp
  • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp
  • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 osp
  • Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelu on ilmaista. Vähäisiä kustannuksia voi tulla mm. oppikirjojen ja työvaatteiden hankinnasta.

 

Ammattilukio

Voit sisällyttää ammatilliseen perustutkintoon lukio-opintoja. Voit hakea ammattilukio-opintoihin, jos sinulla on lukuaineiden keskiarvo 7,5 peruskoulun päättötodistuksessa.

 

Lisätiedot

OSAO Ovi palvelee tulevia ja nykyisiä opiskelijoita puhelimitse, verkossa ja paikan päällä.

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Anna Kuosmanen, p. 050 598 8068, anna.kuosmanen@osao.fi
Jari Ruutikainen, p. 050 592 6379, jari.ruutikainen@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Yhteishaku tapahtuu Opintopolku-palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Pudasjärvellä sahaprosessinhoitajaksi voit hakea opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Haku on avoinna toistaiseksi.

Kuusamon koulutukseen hakuaikaa on 20.9.2019 asti.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Pudasjärvellä opinnot alkavat 7.8.2019.

Kuusamossa opinnot alkavat 24.9.2019.

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

 

Koulutuspaikka

Pudasjärven yksikkö
Ranuantie 249 A
93100 Pudasjärvi

Kuusamo

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella.

 

Kielitaidon arviointi

Kielitaidon arviointi voidaan järjestää tarvittaessa. Puuteollisuuden perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Jos opiskelijan motivaatio on hyvä tai hänellä on valmius opiskella kieltä ja/tai kokemusta alalta, kielitaitosuositus on A2.2.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Päivä- tai monimuoto-opiskelua.

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.  Ota yhteyttä yksikön oppisopimustoimijaan.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Alle koostettu tutkinnon osat.

 

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, 85 osp
 • Puuteollisuuden prosessien käynnissäpito, 40 osp
 • Sahateollisuuden tuotteiden valmistaminen, 45 osp

 

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, 60 osp

Valikoituu opiskelijan mielenkiinnon ja työelämän tarpeen perusteella esimerkiksi seuraavista tutkinnon osista:

 • Konelinjan käyttäminen puutuoteteollisuudessa, 20 osp
 • Puualan tilaustöiden valmistaminen, 20 osp
 • Puupintojen käsitteleminen, 20 osp
 • Puuteollisuuden tuotantoprosessissa työskentely, 20 osp
 • Sahatavaran kuivaus ja jälkikäsittely, 20 osp
 • Sahaus- ja dimensiolajittelu, 20 osp
 • Sahatavaran mekaaninen jalostus, 20 osp
 • Tukkikentällä toimiminen, 20 osp

 

Yhteiset tutkinnon osat
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp pakolliset
  ja 3 osp valinnaisia:

  • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp
  • Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp
  • Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä 3 osp
  • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp
  • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp

 

 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp pakolliset
  ja 3 osp valinnaisia:

  • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp
  • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 2 osp

 

 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
  ja 3 osp valinnaisia:

  • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp
  • Työelämässä toimiminen 2 osp
  • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp
  • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp
  • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 osp
  • Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp

 

Hinta ja kustannukset

Opetus on maksutonta. Vähäisiä kustannuksia voi tulla mm. oppikirjojen ja työvaatteiden hankinnasta.

 

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat ottaa kaikki Oulun seudun ammattiopiston opiskelijat.

 

Lisätiedot

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Anna Kuosmanen
p. 050 598 8068
anna.kuosmanen@osao.fi

Jari Ruutikainen
p. 050 592 6379
jari.ruutikainen@osao.fi

Oppisopimuskoulutukseen hakeutuminen ja lisätiedot

Kaisu Möttönen, opintopäällikkö
p. 050 573 2584, kaisu.mottonen@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Painamalla “Hae koulutukseen” siirryt suoraan hakujärjestelmään.

Hae Pudasjärven koulutukseen

Hae Kuusamon koulutukseen

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Vahvistus on sitova.