Sähköturvallisuustutkinto ja tutkintoon valmentava koulutus

Sähköturvallisuustutkinto on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) määrittelemä kirjallinen koe. Sähköturvallisuustutkinnolla tutkinnon suorittanut osoittaa, että hän tuntee sähkötöiden turvallisuuteen liittyvät säännökset, määräykset ja ohjeet.

Kurssin kuvaus

Sähköturvallisuustutkinnon hyväksytysti suorittaneet saavat Sähköpätevyys 1:n, 2:n tai 3:n hakuun vaadittavan tutkintotodistuksen.

Lisätietoa tutkinnosta saat Tukesin sivuilta.

Voit valmistautua sähköturvallisuustutkintoon osallistumalla ensin valmentavaan koulutukseen. Kurssilla (Sähköturvallisuus 1,2 tai 3) opit keskeiset tutkinnossa vaadittavat asiat. Kurssin tarkoituksena on opastaa tenttiä koskevaan tiedon hankintaan ja tutkintomateriaalien hallintaan. Koulutukset toteutetaan muutama päivä ennen tutkintokoetta.

Ajankohta

Sähköturvallisuustutkinto ja tutkintoon valmentavat koulutukset järjestetään vuosittain huhti- ja marraskuussa.

Seuraava sähköturvallisuustutkinto:

Seuraavat sähköturvallisuustutkinnot ovat 22.4.2021 klo 12-15 ja 18.11.2021 klo 12-15. Tilaisuus alkaa klo 11-12.

Tilaisuuteen tulee ottaa mukaan oma materiaali, taskulaskin ja virallinen henkilötodistus (henkilökortti tai passi). Tutkintotilaisuuden toteuttamisessa otamme huomioon valtakunnalliset ja alueelliset koronarajoitukset. Koulutuksenjärjestäjä peruu tutkintotilaisuuden tarvittaessa.

Valmentavat koulutukset järjestetään ennen tutkintokoetta. Seuraavat valmentavat koulutukset järjestetään etänä verkkokoulutuksena , 14.-15.4.2021.

 • ST1, Sähköturvallisuus 1
 • ST2, Sähköturvallisuus 2
 • ST3, Sähköturvallisuus 3

Ilmoittautuminen valmentaviin koulutuksiin 1.4.2021 mennessä. Ilmoittautuneille toimitetaan Teams-linkki ennen koulutusta.

Koulutuspaikka

OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Hinta

Sähköturvallisuustutkinto (1, 2 tai 3): 225 € (sis. alv 24%). Laskutettavilta asiakkailta perimme lisäksi laskutuslisän 6 € (sis. alv 24%).

Valmentavat koulutukset:
ST 1, Sähköturvallisuus 1: valmentava koulutus: 310 € (sis. alv 24%)
ST 2, Sähköturvallisuus 2, valmentava koulutus: 310 € (sis.alv 24%)
ST 3, Sähköturvallisuus 3, valmentava koulutus: 280 € (sis.alv 24%)

Koulutuksen laajuus

Sähköturvallisuustutkinto  3 tuntia

Valmentavat koulutukset:

 • ST 1, Sähköturvallisuus 1: 2 päivää, yht. 12 tuntia
 • ST 2, Sähköturvallisuus 2: 2 päivää, yht. 12 tuntia
 • ST 3, Sähköturvallisuus 3: 1 päivä, yht. 10 tuntia

Koulutuksen tavoite

Sähköpätevyys 1:n, 2:n tai 3:n hakuun vaadittavan sähköturvallisuustutkinnon hyväksytysti suorittaminen.

Koulutuksen sisältö

Sähköturvallisuustutkinto

Tutkinnoissa (1, 2 ja 3) edellytetään tutkintovaatimusten ja yleisen sähkötekniikan osaamista. Sähköturvallisuustutkinto on kaksiosainen:

 1. Sähkötöihin liittyvät hallinnolliset määräykset ja sähkötyöturvallisuus
 2. Muut sähköturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet

Hyväksytty suoritus edellyttää, että saat molemmista osista erikseen noin kaksi kolmasosaa maksimipistemäärästä.
Voit ottaa tutkintotilaisuuteen mukaan ja pitää tilaisuudessa esillä seuraavia:

 • julkaisut, jotka sisältyvät tutkintovaatimuksiin
 • alaa koskeva kirjallisuus tai muu aineisto, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja.

Lisätietoa tutkintovaatimuksista saat TUKESin sivuilta: https://tukes.fi/asiointi/ilmoittaudu-tutkintoon-tai-tenttiin/sahkoturvallisuustutkinnot

Tutkintoon valmentavat koulutukset

Valmentavassa koulutuksessa käsitellään keskeisiä tutkinnossa vaadittavia asioita. Kurssin tarkoituksena on opastaa tenttiä koskevaan tiedon hankintaan ja tutkintomateriaalien hallintaan. Työskentely perustuu yksilö- ja pienryhmätyöskentelyyn. Tutkintomateriaaliin on hyödyllistä perehtyä jo ennen kurssille osallistumista sekä sen jälkeen.

Valmennusten sisältö

 • Sähköturvallisuuslaki ja asetukset
 • Tutkintokohtainen sähköturvallisuustutkinto ja tutkintokohtainen harjoitustehtävä

Osallistujat varautuvat valmennukseen omalla opiskelumateriaalilla:

 • julkaisut, jotka sisältyvät tutkintovaatimuksiin
 • alaa koskeva kirjallisuus tai muu aineisto

Kohderyhmä

Sähköturvallisuustutkinnot ja niihin valmentavat koulutukset on suunnattu sähköalan ammattilaisille, jotka työssään tarvitsevat oikeuksia sähkötöihin. Sähköpätevyyksien (1, 2 tai 3) hakeminen edellyttää sähköturvallisuustutkinnon suorittamisen lisäksi koulutus- ja työkokemusvaatimusten täyttymistä. Ne on esitetty Valtioneuvoston asetuksessa 21.12.2016/1435: http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161435?toc=1).

Sähköturvallisuustutkinto 1 ja valmentava koulutus ST 1:
 • Sähköalan ammattilaiset, jotka työssään tarvitsevat oikeudet kaikkiin sähkötöihin (Sähköpätevyys 1).
Sähköturvallisuustutkinto 2 ja valmentava koulutus ST 2:
 • Sähköalan ammattilaiset, jotka työssään tarvitsevat oikeudet enintään 1 kV:n alueen sähköasennustöihin (Sähköpätevyys 2).
Sähköturvallisuustutkinto 3 ja valmentava koulutus ST 3:
 • Sähköalan ammattilaiset, jotka työssään tarvitsevat oikeuden enintään 1 kV sähkölaitteiden korjaustöihin (Sähköpätevyys 3).

Lisätiedot

Heikki Mustonen, p. 050 317 4703, heikki.mustonen@osao.fi

Teijo Nikkinen, p. 044 703 7904, teijo.nikkinen@osao.fi

Lisää tietoa osoitteesta www.tukes.fi

Koulutuksen maksimi osallistujamäärä

Sähköturvallisuustutkinto: ei rajattua opiskelijamäärää, minimiosallistujamäärä 9.

Valmentavat koulutukset: vähintään kuusi osallistujaa/koulutus.

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään ilmoittautumislomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Sähköturvallisuustutkinnon suorittamiseen ilmoittautuminen:

Sähköturvallisuustutkinto 1: ilmoittaudu 22.4.2021 tenttiin yksityishenkilönä (itse maksavat asiakkaat)

Sähköturvallisuustutkinto 1: ilmoittaudu 22.4.2021 tenttiin yrityksen edustajana (laskutettavat yritysasiakkaat)

Sähköturvallisuustutkinto 2: ilmoittaudu 22.4.2021 tenttiin yksityishenkilönä (itse maksavat asiakkaat)

Sähköturvallisuustutkinto 2: ilmoittaudu 22.4.2021 tenttiin organisaation edustajana (laskutettavat yritysasiakkaat)

Sähköturvallisuustutkinto 3: ilmoittaudu 22.4.2021 tenttiin yksityishenkilönä (itse maksavat asiakkaat)

Sähköturvallisuustutkinto 3: ilmoittaudu 22.4.2021 tenttiin yrityksen edustajana (laskutettavat yritysasiakkaat)

Ilmoittautuminen valmentaviin koulutuksiin:

Sähköturvallisuustutkintoon valmentava koulutus ST1: ilmoittaudu 14.-15.4.2021 koulutukseen yksityishenkilönä (itse maksavat asiakkaat)

Sähköturvallisuustutkintoon valmentava koulutus ST1: ilmoittaudu 14.-15.4.2021 koulutukseen yrityksen edustana (laskutettavat yritysasiakkaat)

Sähköturvallisuustutkintoon valmentava koulutus ST2: ilmoittaudu 14.-15.4.2021 koulutukseen yksityishenkilönä (itse maksavat asiakkaat)

Sähköturvallisuustutkintoon valmentava koulutus ST2: ilmoittaudu 14.-15.4.2021 koulutukseen yrityksen edustana (laskutettavat yritysasiakkaat)

Sähköturvallisuustutkintoon valmentava koulutus ST3: ilmoittaudu 14.-15.4.2021 koulutukseen yksityishenkilönä (itse maksavat asiakkaat)

Sähköturvallisuustutkintoon valmentava koulutus ST3: ilmoittaudu 14.-15.4.2021 koulutukseen yrityksen edustana (laskutettavat yritysasiakkaat)

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.