Sähköturvallisuustutkinto ja tutkintoon valmentava koulutus

Sähköturvallisuustutkinto on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) määrittelemä kirjallinen koe. Sähköturvallisuustutkinnolla tutkinnon suorittanut osoittaa, että hän tuntee sähkötöiden turvallisuuteen liittyvät säännökset, määräykset ja ohjeet. Sähköturvallisuustutkinnon ja tutkintoon valmentavan koulutuksen järjestää OSAO Edu Oy.

Kurssin kuvaus

Sähköturvallisuustutkinnon hyväksytysti suorittaneet saavat Sähköpätevyys 1:n, 2:n tai 3:n hakuun vaadittavan tutkintotodistuksen.

Lisätietoa tutkinnosta saat Tukesin sivuilta.

Voit valmistautua sähköturvallisuustutkintoon osallistumalla ensin valmentavaan koulutukseen. Kurssilla (Sähköturvallisuus 1,2 tai 3) opit keskeiset tutkinnossa vaadittavat asiat. Kurssin tarkoituksena on opastaa tenttiä koskevaan tiedon hankintaan ja tutkintomateriaalien hallintaan. Koulutukset toteutetaan muutama päivä ennen tutkintokoetta.

Ajankohta

Sähköturvallisuustutkinto ja tutkintoon valmentavat koulutukset järjestetään vuosittain huhti- ja marraskuussa.

Seuraava sähköturvallisuustutkinto

Seuraava tutkintotilaisuus on 14.11.2024. Ilmoittautuminen avautuu 11.06.2024.

Tutkintokoe suoritetaan sähköisessä tenttiympäristössä (Tukesin eTentti-oppimisympäristö). Osallistujien on hyvä tulla tutkintotilaisuuteen hyvissä ajoin ennen varsinaisen tutkintosuorituksen alkamisajankohtaa, jolloin tenttiin osallistujalla on aikaa valmistautua suoritukseen kirjautumalla alustalle ja hyväksymällä suoritusehdot.

Osallistuja suorittaa tutkintokokeen omalla tietokoneellaan tutkinnon järjestäjän langattomassa verkossa. Erityistilanteissa osallistuja voi käyttää tutkinnon järjestäjän tietokonetta. Tutkintotilaisuudessa käytettävä materiaali  voi olla mukana muistitikulla tai paperilla. Tukesin eTentti-oppimisympäristöön kirjaudutaan ryhmäavaimella, tunnistautuminen tapahtuu Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta. Tarkempia lisätietoja ja ohjeet  lähetetään suoraan ilmoittautuneille.

Tutkintotilaisuus kestää kolme tuntia. Voit saada tutkinnon suorittamiseen lisäaikaa yhden tunnin, jos

 • äidinkielesi on muu kuin suomi tai ruotsi tai
 • jos sinulla on todistettavasti lukihäiriö.

Ilmoita oppilaitokselle lisäajan tarpeestasi etukäteen. Ilmoitukset: Kari Hettula, kari.hettula@osao.fi, 040 559 1408

Seuraavat valmentavat koulutukset

Valmentavat koulutukset järjestetään ennen tutkintokoetta. Ajankohta on 6.-7.11.2024.

Koulutuspaikka

OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Hinta

Sähköturvallisuustutkinto (1, 2 tai 3):

 • 240 € (sis. alv 24%).

Valmentavat koulutukset:

 • ST1, ST2 ja ST3 (Sähköturvallisuus 1, 2 ja 3) valmentava koulutus: 420 € (sis. alv 24%). Hintaan sisältyy kahvit ja lounas.

Laskutettavilta asiakkailta perimme lisäksi laskutuslisän 6 € (sis. alv 24%)

Koulutuksen laajuus

Sähköturvallisuustutkinnon kesto on  3 tuntia.

Valmentavat koulutuksien laajuus ja kesto on kaksi päivää, yhteensä 16 tuntia,

Koulutuksen tavoite

Sähköpätevyys 1:n, 2:n tai 3:n hakuun vaadittavan sähköturvallisuustutkinnon hyväksytysti suorittaminen.

Koulutuksen sisältö

Sähköturvallisuustutkinto

Tutkinnoissa (1, 2 ja 3) edellytetään tutkintovaatimusten ja yleisen sähkötekniikan osaamista. Sähköturvallisuustutkinto on kaksiosainen:

 1. Sähkötöihin liittyvät hallinnolliset määräykset ja sähkötyöturvallisuus
 2. Muut sähköturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet

Hyväksytty suoritus edellyttää, että saat molemmista osista erikseen noin kaksi kolmasosaa maksimipistemäärästä.
Voit ottaa tutkintotilaisuuteen mukaan ja pitää tilaisuudessa esillä seuraavia:

 • julkaisut, jotka sisältyvät tutkintovaatimuksiin
 • alaa koskeva kirjallisuus tai muu aineisto, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja.

Lisätietoa tutkintovaatimuksista saat TUKESin sivuilta: https://tukes.fi/asiointi/ilmoittaudu-tutkintoon-tai-tenttiin/sahkoturvallisuustutkinnot

Tutkintoon valmentavat koulutukset

Valmentavassa koulutuksessa käsitellään keskeisiä tutkinnossa vaadittavia asioita. Kurssin tarkoituksena on opastaa tenttiä koskevaan tiedon hankintaan ja tutkintomateriaalien hallintaan. Työskentely perustuu yksilö- ja pienryhmätyöskentelyyn. Tutkintomateriaaliin on hyödyllistä perehtyä jo ennen kurssille osallistumista sekä sen jälkeen.

Valmennusten sisältö

 • Sähköturvallisuuslaki ja asetukset
 • Tutkintokohtainen sähköturvallisuustutkinto ja tutkintokohtainen harjoitustehtävä

Osallistujat varautuvat valmennukseen omalla opiskelumateriaalilla:

 • julkaisut, jotka sisältyvät tutkintovaatimuksiin
 • alaa koskeva kirjallisuus tai muu aineisto

Kohderyhmä

Sähköturvallisuustutkinnot ja niihin valmentavat koulutukset on suunnattu sähköalan ammattilaisille, jotka työssään tarvitsevat oikeuksia sähkötöihin. Sähköpätevyyksien (1, 2 tai 3) hakeminen edellyttää sähköturvallisuustutkinnon suorittamisen lisäksi koulutus- ja työkokemusvaatimusten täyttymistä. Ne on esitetty Valtioneuvoston asetuksessa 21.12.2016/1435: http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161435?toc=1).

Sähköturvallisuustutkinto 1 ja valmentava koulutus ST 1:
 • Sähköalan ammattilaiset, jotka työssään tarvitsevat oikeudet kaikkiin sähkötöihin (Sähköpätevyys 1).
Sähköturvallisuustutkinto 2 ja valmentava koulutus ST 2:
 • Sähköalan ammattilaiset, jotka työssään tarvitsevat oikeudet enintään 1 kV:n alueen sähköasennustöihin (Sähköpätevyys 2).
Sähköturvallisuustutkinto 3 ja valmentava koulutus ST 3:
 • Sähköalan ammattilaiset, jotka työssään tarvitsevat oikeuden enintään 1 kV sähkölaitteiden korjaustöihin (Sähköpätevyys 3).

Lisätiedot

Kari Hettula, p. 040 559 1408, kari.hettula@osao.fi

Lisää tietoa osoitteesta www.tukes.fi

Koulutuksen maksimi osallistujamäärä

Sähköturvallisuustutkinto: ei rajattua opiskelijamäärää, minimiosallistujamäärä 9.

Valmentavat koulutukset: vähintään kuusi osallistujaa/koulutus.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua sähköturvallisuustutkintoon tai valmentavaan koulutukseen erikseen tai jos osallistut molempiin, voit ilmoittautua organisaation edustajana linkin “Ilmoittaudu Sähköturvallisuustutkintoon ja valmentavaan koulutukseen” kautta.

Huom! Seuraavista linkeistä voit ilmoittautua sähköturvallisuustutkintoon ja valmentavaan koulutukseen samalla kertaa organisaation edustajana. Itse maksavat asiakkaat voivat ilmoittautua koulutuskalenterin kautta.

Ilmoittaudu 14.11.24 Sähköturvallisuustutkintoon ja valmentavaan koulutukseen ST 1 (laskutettavat yritysasiakkaat)

Ilmoittaudu 14.11.24 Sähköturvallisuustutkintoon ja valmentavaan koulutukseen ST 2 (laskutettavat yritysasiakkaat)

Ilmoittaudu 14.11.24  Sähköturvallisuustutkintoon ja valmentavaan koulutukseen ST 3 (laskutettavat yritysasiakkaat)

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.