Sähköturvallisuustutkinto ja tutkintoon valmentava koulutus

Sähköturvallisuustutkinto on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) määrittelemä kirjallinen koe. Sähköturvallisuustutkinnolla tutkinnon suorittanut osoittaa, että hän tuntee sähkötöiden turvallisuuteen liittyvät säännökset, määräykset ja ohjeet.

Kurssin kuvaus

Sähköturvallisuustutkinnon hyväksytysti suorittaneet saavat Sähköpätevyys 1:n, 2:n tai 3:n hakuun vaadittavan tutkintotodistuksen.

Lisätietoa tutkinnosta saat Tukesin sivuilta.

Voit valmistautua sähköturvallisuustutkintoon osallistumalla ensin valmentavaan koulutukseen. Kurssilla (Sähköturvallisuus 1,2 tai 3) opit keskeiset tutkinnossa vaadittavat asiat. Kurssin tarkoituksena on opastaa tenttiä koskevaan tiedon hankintaan ja tutkintomateriaalien hallintaan. Koulutukset toteutetaan muutama päivä ennen tutkintokoetta.

 

Ajankohta

Sähköturvallisuustutkinto ja tutkintoon valmentavat koulutukset järjestetään vuosittain huhti- ja marraskuussa.

Seuraava sähköturvallisuustutkinto:

28.5.2020, klo 12-15, ilmoittautuminen tutkintotilaisuuteen klo 11-12. Ilmoittaudu tenttiin 21.5.2020 mennessä.

Valtioneuvoston antamien ohjeitten ja Suomessa vallitsevan virustilanteen vuoksi 23.4.2020 järjestettäväksi tarkoitettua tutkintotilaisuutta siirretään noin kuukaudella. Uusi päiväys on 28.5.2020. Mikäli tilanne jatkuu nykymuotoisena, on mahdollista, ettei uusikaan ajankohta toteudu.    

Huhtikuussa 2020 pidettäväksi suunnitellut sähköturvallisuustutkintoon valmentavat koulutukset on myös peruttu. Toukokuussa ennen tutkintokoetta mahdollisesti pidettävien valmentavien koulutusten päivämäärät ilmoitetaan näillä sivuilla 13.4.2020 jälkeen.

Valmentavat koulutukset järjestetään ennen tutkintokoetta. Seuraavat koulutukset:
ST1, Sähköturvallisuus 1
ST2, Sähköturvallisuus 2
ST3, Sähköturvallisuus 3

Ilmoittautuminen tenttiin: www.osao.fi/koulutuskalenteri.

 

Koulutuspaikka

OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

 

Hinta

Sähköturvallisuustutkinto (1, 2 tai 3): 225 € (sis. alv)

 

Koulutuksen laajuus

Sähköturvallisuustutkinto  3 tuntia

 

 

Koulutuksen tavoite

Sähköpätevyys 1:n, 2:n tai 3:n hakuun vaadittavan sähköturvallisuustutkinnon hyväksytysti suorittaminen.

 

Koulutuksen sisältö

Sähköturvallisuustutkinto

Tutkinnoissa (1, 2 ja 3) edellytetään tutkintovaatimusten ja yleisen sähkötekniikan osaamista. Sähköturvallisuustutkinto on kaksiosainen:

  1. Sähkötöihin liittyvät hallinnolliset määräykset ja sähkötyöturvallisuus
  2. Muut sähköturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet

Hyväksytty suoritus edellyttää, että saat molemmista osista erikseen noin kaksi kolmasosaa maksimipistemäärästä.
Voit ottaa tutkintotilaisuuteen mukaan ja pitää tilaisuudessa esillä seuraavia:

  • julkaisut, jotka sisältyvät tutkintovaatimuksiin
  • alaa koskeva kirjallisuus tai muu aineisto, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja.

Lisätietoa tutkintovaatimuksista saat TUKESin sivuilta: https://tukes.fi/asiointi/ilmoittaudu-tutkintoon-tai-tenttiin/sahkoturvallisuustutkinnot

Tutkintoon valmentavat koulutukset

Valmentavassa koulutuksessa opit keskeiset tutkinnossa vaadittavat asiat. Kurssin tarkoituksena on opastaa tenttiä koskevaan tiedon hankintaan ja tutkintomateriaalien hallintaan. Työskentely perustuu yksilö- ja pienryhmätyöskentelyyn. Tutkintomateriaaliin on hyödyllistä perehtyä jo ennen kurssille osallistumista.

 

Kohderyhmä

Sähköturvallisuustutkinnot ja niihin valmentavat koulutukset on suunnattu sähköalan ammattilaisille, jotka työssään tarvitsevat oikeuksia sähkötöihin. Sähköpätevyyksien (1, 2 tai 3) hakeminen edellyttää sähköturvallisuustutkinnon suorittamisen lisäksi koulutus- ja työkokemusvaatimusten täyttymistä. Ne on esitetty Valtioneuvoston asetuksessa 21.12.2016/1435: http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161435?toc=1).

Sähköturvallisuustutkinto 1:
  • Sähköalan ammattilaiset, jotka työssään tarvitsevat oikeudet kaikkiin sähkötöihin (Sähköpätevyys 1).
Sähköturvallisuustutkinto 2:
  • Sähköalan ammattilaiset, jotka työssään tarvitsevat oikeudet enintään 1 kV:n alueen sähköasennustöihin (Sähköpätevyys 2).
Sähköturvallisuustutkinto 3:
  • Sähköalan ammattilaiset, jotka työssään tarvitsevat oikeuden enintään 1 kV sähkölaitteiden korjaustöihin (Sähköpätevyys 3).

 

Lisätiedot

Teijo Nikkinen
p. 044 703 7904
teijo.nikkinen@osao.fi

 

Lisää tietoa osoitteesta www.tukes.fi

 

Koulutuksen maksimi osallistujamäärä

Sähköturvallisuustutkinto: ei rajattua opiskelijamäärää, minimiosallistujamäärä 9.

 

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään ilmoittautumislomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Sähköturvallisuustutkinnon suorittamiseen ilmoittautuminen:

Sähköturvallisuustutkinto 1: ilmoittaudu 28.5.2020 tenttiin yksityishenkilönä (itse maksavat asiakkaat)

Sähköturvallisuustutkinto 1: ilmoittaudu 28.5.2020 tenttiin yrityksen edustajana (laskutettavat yritysasiakkaat)

Sähköturvallisuustutkinto 2: ilmoittaudu 28.5.2020 tenttiin yksityishenkilönä (itse maksavat asiakkaat)

Sähköturvallisuustutkinto 2: ilmoittaudu 28.5.2020 tenttiin organisaation edustajana (laskutettavat yritysasiakkaat)

Sähköturvallisuustutkinto 3: ilmoittaudu 28.5.2020 tenttiin yksityishenkilönä (itse maksavat asiakkaat)

Sähköturvallisuustutkinto 3: ilmoittaudu 28.5.2020 tenttiin yrityksen edustajana (laskutettavat yritysasiakkaat)

 

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.