Sähköturvallisuustutkinto ja tutkintoon valmentava koulutus

Sähköturvallisuustutkinto on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) määrittelemä kirjallinen koe. Sähköturvallisuustutkinnolla tutkinnon suorittanut osoittaa, että hän tuntee sähkötöiden turvallisuuteen liittyvät säännökset, määräykset ja ohjeet.

Kurssin kuvaus

Sähköturvallisuustutkinnon hyväksytysti suorittaneet saavat Sähköpätevyys 1:n, 2:n tai 3:n hakuun vaadittavan tutkintotodistuksen.

Lisätietoa tutkinnosta saat Tukesin sivuilta.

Voit valmistautua sähköturvallisuustutkintoon osallistumalla ensin valmentavaan koulutukseen. Kurssilla (Sähköturvallisuus 1,2 tai 3) opit keskeiset tutkinnossa vaadittavat asiat. Kurssin tarkoituksena on opastaa tenttiä koskevaan tiedon hankintaan ja tutkintomateriaalien hallintaan. Koulutukset toteutetaan muutama päivä ennen tutkintokoetta.

 

Ajankohta

Sähköturvallisuustutkinto ja tutkintoon valmentavat koulutukset järjestetään vuosittain huhti- ja marraskuussa.

Seuraava sähköturvallisuustutkinto: huhtikuussa 2020

Valmentavat koulutukset järjestetään ennen tutkintokoetta. Seuraavat koulutukset:
ST1, Sähköturvallisuus 1, huhtikuussa 2020
ST2, Sähköturvallisuus 2, huhtikuussa 2020
ST3, Sähköturvallisuus 3, huhtikuussa 2020

Ilmoittautuminen tenttiin ja valmentaviin koulutuksiin: www.osao.fi/koulutuskalenteri.

 

Koulutuspaikka

Oulun seudun ammattiopisto
Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 2 A
90250 Oulu

 

Hinta

Sähköturvallisuustutkinto (1, 2 tai 3): 180 € (sis. alv)

ST 1, Sähköturvallisuus 1: 720 eur (sis. alv)
ST 2, Sähköturvallisuus 2: 720 eur (sis.alv)
ST 3, Sähköturvallisuus 3: 520 eur (sis.alv)

Koulutusten hintoihin sisältyy lounas ja kahvit.

 

Koulutuksen laajuus

Sähköturvallisuustutkinto  3 tuntia

Valmentavat koulutukset:
ST 1, Sähköturvallisuus 1         2 päivää + kertauspäivä
ST 2, Sähköturvallisuus 2         2 päivää + kertauspäivä
ST 3, Sähköturvallisuus 3         1 päivä + kertauspäivä

 

Koulutuksen tavoite

Sähköpätevyys 1:n, 2:n tai 3:n hakuun vaadittavan sähköturvallisuustutkinnon hyväksytysti suorittaminen.

 

Koulutuksen sisältö

Sähköturvallisuustutkinto

Tutkinnoissa (1, 2 ja 3) edellytetään tutkintovaatimusten ja yleisen sähkötekniikan osaamista. Sähköturvallisuustutkinto on kaksiosainen:

  1. Sähkötöihin liittyvät hallinnolliset määräykset ja sähkötyöturvallisuus
  2. Muut sähköturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet

Hyväksytty suoritus edellyttää, että saat molemmista osista erikseen noin kaksi kolmasosaa maksimipistemäärästä.
Voit ottaa tutkintotilaisuuteen mukaan ja pitää tilaisuudessa esillä seuraavia:

  • julkaisut, jotka sisältyvät tutkintovaatimuksiin
  • alaa koskeva kirjallisuus tai muu aineisto, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja.

Lisätietoa tutkintovaatimuksista saat TUKESin sivuilta: https://tukes.fi/asiointi/ilmoittaudu-tutkintoon-tai-tenttiin/sahkoturvallisuustutkinnot

Tutkintoon valmentavat koulutukset

Valmentavassa koulutuksessa opit keskeiset tutkinnossa vaadittavat asiat. Kurssin tarkoituksena on opastaa tenttiä koskevaan tiedon hankintaan ja tutkintomateriaalien hallintaan. Työskentely perustuu yksilö- ja pienryhmätyöskentelyyn. Tutkintomateriaaliin on hyödyllistä perehtyä jo ennen kurssille osallistumista.

 

Kohderyhmä

Sähköturvallisuustutkinnot ja niihin valmentavat koulutukset on suunnattu sähköalan ammattilaisille, jotka työssään tarvitsevat oikeuksia sähkötöihin. Sähköpätevyyksien (1, 2 tai 3) hakeminen edellyttää sähköturvallisuustutkinnon suorittamisen lisäksi koulutus- ja työkokemusvaatimusten täyttymistä. Ne on esitetty Valtioneuvoston asetuksessa 21.12.2016/1435: http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161435?toc=1).

Sähköturvallisuustutkinto 1 ja valmentava koulutus ST 1:
  • Sähköalan ammattilaiset, jotka työssään tarvitsevat oikeudet kaikkiin sähkötöihin (Sähköpätevyys 1).
Sähköturvallisuustutkinto 2 ja valmentava koulutus ST 2:
  • Sähköalan ammattilaiset, jotka työssään tarvitsevat oikeudet enintään 1 kV:n alueen sähköasennustöihin (Sähköpätevyys 2).
Sähköturvallisuustutkinto 3 ja valmentava koulutus ST 3:
  • Sähköalan ammattilaiset, jotka työssään tarvitsevat oikeuden enintään 1 kV sähkölaitteiden korjaustöihin (Sähköpätevyys 3).

 

Lisätiedot

Heikki Mustonen,
heikki.mustonen@osao.fi,
p. 050 317 4703

Lisää tietoa osoitteesta www.tukes.fi

 

Koulutuksen maksimi osallistujamäärä

Sähköturvallisuustutkinto: ei rajattua opiskelijamäärää
Valmentavat koulutukset: vähintään kuusi osallistujaa / koulutus

 

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Valmentaviin koulutuksiin ilmoittautuminen:

Sähköturvallisuustutkintoon valmentava koulutus ST1: Ilmoittautuminen ei vielä auki

Sähköturvallisuustutkintoon valmentava koulutus ST2: Ilmoittautuminen ei vielä auki

Sähköturvallisuustutkintoon valmentava koulutus ST3:  Ilmoittautuminen ei vielä auki

Sähköturvallisuustutkinnon suorittamiseen ilmoittautuminen:

Sähköturvallisuustutkinto 1: Ilmoittautuminen ei vielä auki

Sähköturvallisuustutkinto 2: Ilmoittautuminen ei vielä auki

Sähköturvallistuustutkinto 3: Ilmoittautuminen ei vielä auki

 

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.