Sähköturvallisuustutkinto ja tutkintoon valmentava koulutus

Sähköturvallisuustutkinto on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) määrittelemä kirjallinen koe. Sähköturvallisuustutkinnolla tutkinnon suorittanut osoittaa, että hän tuntee sähkötöiden turvallisuuteen liittyvät säännökset, määräykset ja ohjeet.

Kurssin kuvaus

Sähköturvallisuustutkinnon hyväksytysti suorittaneet saavat Sähköpätevyys 1:n, 2:n tai 3:n hakuun vaadittavan tutkintotodistuksen.

Lisätietoa tutkinnosta saat Tukesin sivuilta.

Voit valmistautua sähköturvallisuustutkintoon osallistumalla ensin valmentavaan koulutukseen. Kurssilla (Sähköturvallisuus 1,2 tai 3) opit keskeiset tutkinnossa vaadittavat asiat. Kurssin tarkoituksena on opastaa tenttiä koskevaan tiedon hankintaan ja tutkintomateriaalien hallintaan. Koulutukset toteutetaan muutama päivä ennen tutkintokoetta.

 

Ajankohta

Sähköturvallisuustutkinto ja tutkintoon valmentavat koulutukset järjestetään vuosittain huhti- ja marraskuussa.

Seuraava sähköturvallisuustutkinto: 14.11.2019 klo 12 – 15

Valmentavat koulutukset järjestetään ennen tutkintokoetta. Seuraavat koulutukset:
ST1, Sähköturvallisuus 1, 4. – 6.11.2019
ST2, Sähköturvallisuus 2, 4. – 6.11.2019
ST3, Sähköturvallisuus 3, 7. – 8.11.2019

Ilmoittautuminen tenttiin ja valmentaviin koulutuksiin: www.osao.fi/koulutuskalenteri.

 

Koulutuspaikka

Oulun seudun ammattiopisto
Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 2 A
90250 Oulu

 

Hinta

Sähköturvallisuustutkinto (1, 2 tai 3): 180 € (sis. alv)

ST 1, Sähköturvallisuus 1: 720 eur (sis. alv)
ST 2, Sähköturvallisuus 2: 720 eur (sis.alv)
ST 3, Sähköturvallisuus 3: 520 eur (sis.alv)

Koulutusten hintoihin sisältyy lounas ja kahvit.

 

Koulutuksen laajuus

Sähköturvallisuustutkinto  3 tuntia

Valmentavat koulutukset:
ST 1, Sähköturvallisuus 1         2 päivää + kertauspäivä
ST 2, Sähköturvallisuus 2         2 päivää + kertauspäivä
ST 3, Sähköturvallisuus 3         1 päivä + kertauspäivä

 

Koulutuksen tavoite

Sähköpätevyys 1:n, 2:n tai 3:n hakuun vaadittavan sähköturvallisuustutkinnon hyväksytysti suorittaminen.

 

Koulutuksen sisältö

Sähköturvallisuustutkinto

Tutkinnoissa (1, 2 ja 3) edellytetään tutkintovaatimusten ja yleisen sähkötekniikan osaamista. Sähköturvallisuustutkinto on kaksiosainen:

  1. Sähkötöihin liittyvät hallinnolliset määräykset ja sähkötyöturvallisuus
  2. Muut sähköturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet

Hyväksytty suoritus edellyttää, että saat molemmista osista erikseen noin kaksi kolmasosaa maksimipistemäärästä.
Voit ottaa tutkintotilaisuuteen mukaan ja pitää tilaisuudessa esillä seuraavia:

  • julkaisut, jotka sisältyvät tutkintovaatimuksiin
  • alaa koskeva kirjallisuus tai muu aineisto, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja.

Lisätietoa tutkintovaatimuksista saat TUKESin sivuilta: https://tukes.fi/asiointi/ilmoittaudu-tutkintoon-tai-tenttiin/sahkoturvallisuustutkinnot

Tutkintoon valmentavat koulutukset

Valmentavassa koulutuksessa opit keskeiset tutkinnossa vaadittavat asiat. Kurssin tarkoituksena on opastaa tenttiä koskevaan tiedon hankintaan ja tutkintomateriaalien hallintaan. Työskentely perustuu yksilö- ja pienryhmätyöskentelyyn. Tutkintomateriaaliin on hyödyllistä perehtyä jo ennen kurssille osallistumista.

 

Kohderyhmä

Sähköturvallisuustutkinnot ja niihin valmentavat koulutukset on suunnattu sähköalan ammattilaisille, jotka työssään tarvitsevat oikeuksia sähkötöihin. Sähköpätevyyksien (1, 2 tai 3) hakeminen edellyttää sähköturvallisuustutkinnon suorittamisen lisäksi koulutus- ja työkokemusvaatimusten täyttymistä. Ne on esitetty Valtioneuvoston asetuksessa 21.12.2016/1435: http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161435?toc=1).

Sähköturvallisuustutkinto 1 ja valmentava koulutus ST 1:
  • Sähköalan ammattilaiset, jotka työssään tarvitsevat oikeudet kaikkiin sähkötöihin (Sähköpätevyys 1).
Sähköturvallisuustutkinto 2 ja valmentava koulutus ST 2:
  • Sähköalan ammattilaiset, jotka työssään tarvitsevat oikeudet enintään 1 kV:n alueen sähköasennustöihin (Sähköpätevyys 2).
Sähköturvallisuustutkinto 3 ja valmentava koulutus ST 3:
  • Sähköalan ammattilaiset, jotka työssään tarvitsevat oikeuden enintään 1 kV sähkölaitteiden korjaustöihin (Sähköpätevyys 3).

 

Lisätiedot

Heikki Mustonen,
heikki.mustonen@osao.fi,
p. 050 317 4703

Lisää tietoa osoitteesta www.tukes.fi

 

Koulutuksen maksimi osallistujamäärä

Sähköturvallisuustutkinto: ei rajattua opiskelijamäärää
Valmentavat koulutukset: vähintään kuusi osallistujaa / koulutus

 

Hakeminen

Painamalla linkkinappia siirryt suoraan hakujärjestelmään ja kyseisen koulutuksen hakulomakkeen täyttämiseen.

Valmentaviin koulutuksiin ilmoittautuminen:

Sähköturvallisuustutkintoon valmentavissa (1 ja 2) koulutuksissa viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.10.2019

Sähköturvallisuustutkintoon valmentava koulutus ST1: 4. – 6.11.2019

Sähköturvallisuustutkintoon valmentava koulutus ST2: 4. – 6.11.2019

Sähköturvallisuustutkinto 3:en valmentava koulutuksen viimeinen ilmoittautumispäivä on 4.11.2019.

Sähköturvallisuustutkintoon valmentava koulutus ST3:  7. – 8.11.2019

Sähköturvallisuustutkinnon suorittamiseen ilmoittautuminen:

14.11.2019 järjestettävän sähköturvallisuustutkinnon viimeinen ilmoittautumispäivä on 12.11.2019.

Sähköturvallisuustutkinto 1: 14.11.2019

Sähköturvallisuustutkinto 2: 14.11.2019

Sähköturvallistuustutkinto 3: 14.11.2019

 

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.