Senior Personal Trainer

Senior Personal Trainer on sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille sekä asiasta kiinnostuneille suunnattu koulutus, jonka avulla saat lisää osaamista ikääntyvien ja ikääntyneiden henkilöiden liikunta- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Kurssin kuvaus

Ajankohta

Senior Personal Trainer -koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna.

Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2021

 

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö/Virpiniemen liikuntaopisto.
Lähiopetus tapahtuu osoitteissa Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu ja Virpiniementie 517, 90810 Kiviniemi.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisia ja asiasta kiinnostuneita ikääntyvien/ikääntyneiden henkilöiden toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Koulutus antaa valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten erilaisissa liikuntapaikoissa, kotona, hoiva- ja palvelukodeissa.

Senior Personal Trainer -koulutuksen suorittanut osaa ottaa huomioon ikääntymiseen liittyviä erityispiirteitä laatiessaan ja toteuttaessaan asiakkaalle toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän valmennuskokonaisuuden. Senior Personal Trainer osaa ottaa huomioon yksilöllisyyden, asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja elinympäristön vaikutukset. Yksilöllisen ohjaamisen lisäksi Senior Personal Trainer osaa ohjata ikääntyvien ryhmiä.

Koulutus keskittyy ikääntyvän toimintakykyyn sekä ikääntymisen mukanaan tuomiin toimintakyvyn erityispiirteisiin. Tavoitteena on tukea ikääntyvän toimintakykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia (mm. fyysisen toimintakyvyn arviointi ja testaaminen, fyysisen kunnon osa-alueiden harjoittaminen, ravinto-ohjaus ja mahdollisten sairauksien sekä tuki- ja liikuntaelimistön muutosten huomioiminen).

Koulutuksen sisältö

Senior Personal Trainer (SPT) -opinnot:

  • SPT:nätoimiminen, yrittäjyys ja vapaaehtoistoiminta
  • Ikääntymisen tuomat muutokset ja kokonaisvaltainen hyvinvointi
  • Liikunta- ja toimintakyvyn kartoittaminen
  • Ikääntyvän henkilön kohtaaminen
  • Ryhmä- ja vesiliikunnan ohjaaminen
  • ikääntyvän henkilön liikunnan suunnittelu, ohjelmointi ja ohjaaminen
  • Hätäensiapu
  • Hyvinvointisuunnitelman laatiminen ja osaamisen näyttäminen

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille ikäihmisten ja ikääntyvien liikunta- ja toimintakyvyn kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kiinnostuneille henkilöille. Orientoivan jakson opiskelun suorittavat ne, joilla ei ole näistä aikaisempaa osaamista.

Lisätietoja

Johanna Vesenterä, p.040 620 6744, johanna.vesentera@osao.fi

 

Peruutusehto

Ennen ilmoittautumisajan päättymistä tehdyissä peruutuksissa osallistumismaksua ei peritä. Ilmoittautumisajan jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 0 – 50% osallistumismaksusta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuksen alkaessa, voidaan opiskelijamaksu periä kokonaisuudessaan.