Taideteollisuusalan ammattitutkinto, kultaseppä

Syvennä korualan osaamistasi ja opiskele kultasepäksi. Kultasepän työssä yhdistyy perinteiset työmenetelmät sekä nykyaikainen teknologia.

Ammatti ja opinnot

Kultaseppänä osaat valmistaa asiakkaiden toiveiden mukaisesti laadukkaita jalokivikoruja ja muita kultasepänalan tuotteita sekä korjata koruja. Kultaseppä hallitsee perinteisten työmenetelmien lisäksi tietokoneavusteisen suunnittelun ja valmistuksen, kuten 3D-mallintamisen sekä 3D-tulostamisen.

 

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Kultaseppänä voit työskennellä korujen suunnittelu-, valmistus- ja korjaustehtävissä. Voit työskennellä yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai toimimalla työntekijänä tai esimiestehtävissä toisen palveluksessa tai teollisuudessa.

Opinnot takaavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin. Voit jatko-opiskella esimerkiksi kultaseppämestariksi taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnossa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Koru- tai jalometallialan artesaanit sekä alan korkeakoulututkinnon suorittaneet tai muut henkilöt, jotka ovat hankkineet vastaavat tiedot ja taidot työelämässä.

Hakuaika

Koulutuksen seuraava hakuaika ja opintojen aloittamisaika ei ole tiedossa.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opintojen kesto on noin 2 vuotta. Sinulle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Opiskelijavalinta

Kaikki  hakijat kutsutaan haastatteluun. Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • Motivaatio (enint. 5 pistettä)
  • Tarve koulutukselle (enint. 3 pistettä) ja
  • Aiemmin hankittu osaaminen (enint. 2 pistettä)

Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään haastatteluun. Opiskelijavalinnasta tiedotetaan sähköpostitse.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.
Kielitaitosuositus B1.2.

Opiskelun toteutusmuoto

Opinnot sisältävät lähiopetuksen lisäksi itsenäistä työskentelyä oppilaitoksessa, etätehtäviä, verkko-opiskelua sekä työelämässä tapahtuvaa oppimista. Opinnot ovat mahdollistaa suorittaa kokonaan tai osittain oppisopimuksella omassa tai muussa alan yrityksessä. Lähiopetusta 2-4 päivää/viikko. Lähiopetus on päiväopetusta.

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä käytännössä ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Lisätietoja oppisopimuksesta antaa koulutuspäällikkö Juha Aliranta, 0505909680, Juha.Aliranta@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat

Moniammatillisessa toimintaympäristössä työskentely (10 osp)
Kultasepänalan tuotteen valmistaminen (45 osp)
Kivenistutus (45 osp)

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (50 osp)

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (50 osp)

  • Huippuosaajana toimiminen taideteollisuusalalla (30 osp)
  • Kansainvälistyminen taideteollisuusalalla (25 osp)
  • Näyttelyn suunnittelu ja toteuttaminen (25 osp)
  • Ohjaustoiminnan suunnitteleminen ja toteuttaminen (25 osp)
  • Taideteollisuusalan yrittäjänä toimiminen (30 osp)
  • Toimiminen verkkokauppaympäristössä (25 osp)

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä (ePerusteet).

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu 450€. Harjoitus- ja asiakastöissä käytettävät materiaalit (jalometallit, jalokivet) opiskelija hankkii itse. Lisäksi opiskelijalla tulee olla henkilökohtaiset kultasepän peruskäsityökalut.

Lisätiedot

hakeutumisesta:
OSAO Ovi -hakijapalvelu
puh 040 8266 060
s-posti ovi@osao.fi

koulutuksen sisällöstä:
Mauri Kuorilehto
040 1415205
mauri.kuorilehto@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt OSAOn hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.
Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta