Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Valmennuksen sisältö kytketään tukemaan päihdehoitotyön kehitystarpeita. Koko valmennusprosessi on ideointia – kehittämistä – pilotointia – ja lopulta uusien tai kehittyneempien toimintamallien käytäntöön vientiä organisaation tavoitteiden ja strategioiden pohjalta.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Hakuaika

1.4-31.5.2020

Opintojen alkaminen ja kesto

11.6.2020. Kesto noin 1½ vuotta.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Tietopuolisen opetuksen koulutuspaikka

Koulutus toteutetaan Oulussa oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Verutumin kanssa. Lähiopetuspäivien määrä on 11.

Opiskelijavalinta

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

 

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa

Proaktiivinen kehittäminen

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat

Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa
Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä

Hinta ja kustannukset

250 euroa

Lisätiedot ja hakeutuminen

Lisätietoja koulutuksesta:
Hanna Svensberg, p 044 5662 131, hanna.svensberg@verutum.fi

Oppisopimuksesta:
Mirva Saastamoinen, p 050-5937076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Koulutukseen haetaan alla olevan linkin kautta syöttämällä omia ja yrityksen tietoja oppisopimuksen valmistelua varten.

Hae koulutukseen

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Lue lisätietoa Työllisyysrahaston sivulta