Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Haluatko kehittää ja uudistaa yrityksesi tuotteita, palveluja tai toimintamalleja? Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittaneena osaat muotoilla ja tuotteistaa tuotteesi tai palvelusi asiakaslähtöisesti ja rakentaa sen ympärille toimivan brändin. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto toteutetaan laajennettuna oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä eri koulutuksen järjestäjien kanssa.

Ammatti ja opinnot

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittaneena osaat kehittää ja uudistaa oman ammattialasi tuotteita, palveluja tai toimintamalleja. Osaat kehittämiseen liittyvän prosessin eri vaiheet ja osaat valitsemiensi tutkinnon osien perusteella muotoilla tuotekehitystyön asiakaslähtöisesti, tuotteistaa sen markkinoille ja rakentaa sen ympärille toimivan brändin. Sinulla on taito ottaa rohkeasti käyttöösi uusia välineitä ja menetelmiä, tehdä nopeita ja ketteriä kehittämisen kokeiluja sekä työskennellä osana kehittämistiimiä. Tuotekehitystyön tutkinnon suorittaneena osoitat kehittäjän mieltä toimien innovaattorina omassa organisaatiossasi.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa laajennettuna oppisopimuskoulutuksena alkaa syksyllä 2020 yhteistyössä eri koulutuksen järjestäjien kanssa. Katso alta eri koulutusvaihtoehdot.

Tuotekehitystyön eriskoisammattitutkinnon eri koulutusvaihtoehdot

Kiristyvä kilpailutilanne edellyttää jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja tehostamista. Asiat on tehtävä fiksummin ja edistyneemmin kuin kilpailijat. Tehostaminen tarkoittaa järkevämpää, loppuun harkittua tekemistä ja tarpeettoman tekemisen karsintaa. Tähän tavoitteeseen sovelletaan Lean-management oppeja ja ajattelumalleja. Sen lisäksi suoritetaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

Hakuaika

Hakuaika on päättynyt.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutuksen alkamisesta ei ole tietoa.  Koulutus kestää noin 1,5 vuotta.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (90 osp) ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta (yht. 90 osp), joista valitaan kaksi.

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa
 • Proaktiivinen kehittäminen (90 osp)
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Brändin rakentaminen (45 osp)
 • Innovaattorina toimiminen (45 osp)
 • Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä (45 osp)
 • Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa (45 osp)

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu 250 euroa (alv 0 %)

Lisätiedot ja hakeutuminen

Lisätietoa oppisopimuksesta

Mirva Saastamoinen, p. 050 593 7076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Lisätietoa koulutuksesta

Lean filosofia sosiaali- ja terveysalalla, Rauno Logrén, p. 0400 700 565, rauno.logren@mif.fi

Koulutukseen haetaan alla olevan linkin kautta syöttämällä omia ja yrityksen tietoja oppisopimuksen valmistelua varten.

Hae koulutukseen (Lean-filosofia sosiaali- ja terveysalalla)

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta

Kiristyvä kilpailutilanne edellyttää jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja tehostamista. Asiat on tehtävä fiksummin ja edistyneemmin kuin kilpailijat. Tehostaminen tarkoittaa järkevämpää, loppuun harkittua tekemistä ja tarpeettoman tekemisen karsintaa. Tähän tavoitteeseen sovelletaan Lean-management oppeja ja ajattelumalleja. Sen lisäksi suoritetaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

Hakuaika

Hakuaika on päättynyt.

Opintojen alkaminen ja kesto

Lean-filosofia teollisuudessa ja rakentamisessa: Koulutus kestää noin 1,5 vuotta.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (90 osp) ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta (yht. 90 osp), joista valitaan kaksi.

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa
 • Proaktiivinen kehittäminen (90 osp)
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Brändin rakentaminen (45 osp)
 • Innovaattorina toimiminen (45 osp)
 • Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä (45 osp)
 • Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa (45 osp)

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu 250 euroa (alv 0 %)

Lisätiedot ja hakeutuminen

Lisätietoa oppisopimuksesta

Juha Aliranta, p. 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi

Lisätietoa koulutuksesta

Lean filosofia teollisuudessa ja rakentamisessa, Rauno Logrén, p. 0400 700 565, rauno.logren@mif.fi

Koulutukseen haetaan alla olevan linkin kautta syöttämällä omia ja yrityksen tietoja oppisopimuksen valmistelua varten.

Hae koulutukseen (Lean-filosofia teollisuudessa ja rakentamisessa)

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta

Kohderyhmä ja koulutuksen toteutus

Tässä palvelumuotoilukoulutuksessa lähtökohtana on oman yrityksesi tuote- tai palvelunkehittämisidea, jota viet eteenpäin asiantuntijoiden ohjauksessa.

Koulutuksessa opit parantamaan asiakasymmärrystäsi, perehdyt palvelumuotoilun menetelmiin ja opit tuotteistamisen prosessin työstämällä omaa kehityshankettasi. Kehittämisen kohteena voi olla tuote tai palvelu, josta haluat saada entistä toimivamman ja myyvän. Opit ajattelemaan käyttäjä- ja asiakaslähtöisesti ja tuotteistamaan palvelusi siten, että se palvelee niin loppukäyttäjää kuin yrityksesi tavoitteita. Ymmärrät myös palvelun hinnoittelun ja sen taloudelliset vaikutukset. Koulutuksessa opit myös tekemään strategisia valintoja.

Koulutus koostuu innostavista monimuotoisista koulutusosioista sekä koulutuksen aikana tehtävästä kehityshankkeesta. Etäopiskelun aikana ja oman kehityshankkeen eteenpäin viemisessä sovellat koulutuspäivien sisältöjä omaan työhösi. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Rastor-instituutin kanssa ja se kestäää noin 15 kuukautta.

Hakuaika

Hakuaika on päättynyt.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutuksen aloituksesta ei ole tietoa.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (90 osp) ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta (yht. 90 osp), joista valitaan kaksi.

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa
 • Proaktiivinen kehittäminen (90 osp)
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Brändin rakentaminen (45 osp)
 • Innovaattorina toimiminen (45 osp)
 • Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä (45 osp)
 • Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa (45 osp)

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu 250 euroa (alv 0 %)

Lisätiedot ja hakeutuminen

Lisätietoa oppisopimuksesta

Juha Aliranta, p. 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen: Satu Puhakka, p. 0400 560 700, satu.puhakka@rastorinst.fi

Koulutukseen haetaan alla olevan linkin kautta syöttämällä omia ja yrityksen tietoja oppisopimuksen valmistelua varten.

Hae koulutukseen (Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen)

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta

Koulutuksessa keskitytään tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskus-ohjelman palveluiden kehittämistyöhön. Saat valmiuksia asiakastarpeisiin pohjautuvien palveluiden kehittämiseen sekä nykyisten toimintaprosessien
parantamiseen yhteistyössä yli toimiala- ja organisaatiorajojen. Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Verutum Oy, Innokylä, WinNova ja OSAO.

Koulutus kytketään tukemaan sote-uudistusta ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –
ohjelman käytäntöön viemistä. Koulutuksen sisällöissä yhdistyy uusin tutkimustieto käytännön esimerkkeihin sekä kehittämisen työkaluihin.

Hakuaika

Hakuaika on päättynyt.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutuksen aloituksesta ei ole tietoa. Kesto noin 1½ vuotta.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Lähiopetuspäivien määrä on 11.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (90 osp) ja sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (yht. 90 osp).

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa
 • Proaktiivinen kehittäminen (90 osp)
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Brändin rakentaminen (45 osp)
 • Innovaattorina toimiminen (45 osp)
 • Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä (45 osp)
 • Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa (45 osp)

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu 250 euroa (alv 0 %)

Lisätiedot ja hakeutuminen

Lisätietoa oppisopimuksesta

Mirva Saastamoinen, p. 050 593 7076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Palveluiden kehittäminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelmassa: Jouni Vilkko, p. 041 4529 268, jouni.vilkko@verutum.fi

Koulutukseen haetaan alla olevan linkin kautta syöttämällä omia ja yrityksen tietoja oppisopimuksen valmistelua varten.

Hae koulutukseen

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta