Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa kehittää ja uudistaa oman ammattialansa tuotteita, palveluja tai toimintamalleja. Hän osaa kehittämiseen liittyvän prosessin eri vaiheet. Tutkinnon suorittaja osaa valitsemiensa tutkinnon osien perusteella muotoilla tuotekehitystyön asiakaslähtöisesti, tuotteistaa sen markkinoille ja rakentaa sen ympärille toimivan brändin. Hänellä on taito ottaa rohkeasti käyttöönsä uusia välineitä ja menetelmiä, tehdä nopeita ja ketteriä kehittämisen kokeiluja sekä työskennellä kehittämistiimin osana. Tuotekehitystyön tutkinnon suorittanut osoittaa kehittäjän mieltä toimien innovaattorina omassa organisaatiossaan.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Kohderyhmä ja koulutuksen toteutus

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa laajennettuna oppisopimuskoulutuksena alkaa syksyllä 2020 yhteistyössä eri koulutuksen järjestäjien kanssa.

Lean-filosofia teollisuudessa ja rakentamisessa Kiristyvä kilpailutilanne edellyttää jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja tehostamista. Asiat on tehtävä fiksummin ja edistyneemmin kuin kilpailijat. Tehostaminen tarkoittaa järkevämpää, loppuun harkittua tekemistä ja tarpeettoman tekemisen karsintaa. Tähän tavoitteeseen sovelletaan Lean-management oppeja ja ajattelumalleja. Sen lisäksi suoritetaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen Tässä palvelumuotoilukoulutuksessa lähtökohtana on oman yrityksesi tuote- tai palvelunkehittämisidea, jota viet eteenpäin asiantuntijoiden ohjauksessa. Opit parantamaan asiakasymmärrystäsi, perehdyt palvelumuotoilun menetelmiin ja opit tuotteistamisen prosessin työstämällä omaa kehityshankettasi. Kehittämisen kohteena voi olla tuote tai palvelu, josta haluat saada entistä toimivamman ja myyvän. Opit ajattelemaan käyttäjä- ja asiakaslähtöisesti ja tuotteistamaan palvelusi siten, että se palvelee niin loppukäyttäjää kuin yrityksesi tavoitteita. Ymmärrät myös palvelun hinnoittelun ja sen taloudelliset vaikutukset. Koulutuksessa opit myös tekemään strategisia valintoja. Koulutus koostuu innostavista monimuotoisista koulutusosioista sekä koulutuksen aikana tehtävästä kehityshankkeesta. Etäopiskelun aikana ja oman kehityshankkeen eteenpäin viemisessä sovellat koulutuspäivien sisältöjä omaan työhösi. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Rastor-instituutin kanssa ja se kestäää noin 15 kuukautta.

 

Hakuaika

Hakuajat koulutuksiin ovat seuraavat:

Lean-filosofia teollisuudessa ja rakentamisessa 22.9. – 23.10.2020
Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen 22.9. – 12.10.2020

Opintojen alkaminen ja kesto

Lean-filosofia teollisuudessa ja rakentamisessa: Koulutus alkaa 28.10.2020 ja arvioitu päättymispäivä on 29.4.2022. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta.
Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen: Koulutus alkaa 15.10. ja kestää noin 15 kuukautta.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (90 osp) ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta (yht. 90 osp), joista valitaan kaksi.

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa

Proaktiivinen kehittäminen (90 osp)

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat

Brändin rakentaminen (45 osp)

Innovaattorina toimiminen (45 osp)

Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä (45 osp)

Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa (45 osp)

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu 250 euroa (alv 0 %)

Lisätiedot ja hakeutuminen

Lisätietoa oppisopimuksesta
Juha Aliranta, p. 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi

Lisätietoa koulutuksista
Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen: Satu Puhakka, p. 0400 560 700, satu.puhakka@rastorinst.fi
Lean filosofia teollisuudessa ja rakentamisessa, p. Rauno Löfgren, p. 0400 700 565, rauno.lofgren@mif.fi

Koulutukseen haetaan alla olevan linkin kautta syöttämällä omia ja yrityksen tietoja oppisopimuksen valmistelua varten.

 

Hae koulutukseen (Lean-filosofia teollisuudessa ja rakentamisessa)

Hae koulutukseen (Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen)

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lue lisätietoa Työllisyysrahaston sivulta