Vesityökorttikoulutus

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Sosiaali- ja terveyshuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) osaamistesti, joka koskee kaikkia työntekijöitä ja urakoitsijoita, joiden toiminnalla on vaikutus veden laatuun. Koulutuksen järjestää OSAO Edu Oy.

Kurssin kuvaus

Toiminnanharjoittajan on kustannuksellaan huolehdittava siitä, että lain 285/2006 20 b § ja 28 b § mukaisissa vesihuoltolaitoksissa, vesiosuuskunnassa, teollisessa yrityksessä sekä uimahallissa, kylpylässä tai vastaavassa laitoksessa työskentelevillä on laitosteknistä ja allasvesihygieenistä/talousvesihygieenistä osaamista osoittava Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen antama todistus. Todistus annetaan henkilölle, joka on suorittanut hyväksytysti laitosteknistä ja allas-/talousvesihygieenistä osaamista arvioivan testin. Todistus on voimassa 5 vuotta.

Talousveden vesikortteja on kahdenlaisia: vesilaitoksen ja vesijohtoverkoston vesityökortit. Henkilön työtehtävien sisältö määrittelee, kumpi vesityökortti on suoritettava vai tarvitaanko molemmat.

Toiminnanharjoittajan tulee lisäksi pitää kirjaa työtekijöiden laitosteknisestä ja vesihygieenisestä osaamisesta ja esittää pyydettäessä tiedot kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Ajankohta

Seuraava vesityökorttikoulutus ja -tentti järjestetään 24.5.2021. Ilmoittautuminen päättyy 17.5.2021.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 180 € (sis. alv 24 %).

Koulutuksen laajuus

Koulutuksen kesto on 8 tuntia.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Sosiaali- ja terveyshuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) osaamistesti, joka koskee kaikkia työntekijöitä ja urakoitsijoita, joiden toiminnalla on vaikutus veden laatuun.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käymme läpi keskeistä lainsäädäntöä. Koulutuksen aikana opit myös

  • veden mikrobiologiaa, vesikemiaa, käytöntarkkailua ja henkilökohtaista hygieniaa (Allasvesi)
  • vedenhankinta ja -käsittelyprosessista, vesijohtoverkostosta sekä kunnossa- ja käynnissäpidosta sekä hygieniasta (Talousvesi)

Kohderyhmä

Allasveden ja talousveden laatuun vaikuttavat toiminnanharjoittajat, työtekijät ja urakoitsijat.

Lisätiedot

Opintosihteeri Niina Nissinen, niina.nissinen@osao.fi, 044 703 7914

Kouluttaja Tapio Patrikainen, tapio.patrikainen@osao.fi

Koulutuksen maksimi osallistujamäärä

Kevään 2021 koulutukseen otetaan 6 osallistujaa.

 

Hakeminen

Painamalla ilmoittautumispainiketta siirryt hakujärjestelmään ja ilmoittautumislomakkeelle. Hakupainike tulee sivulle, kun haku koulutukseen on avoinna.

 

Vesityökortti 24.5.2021: Ilmoittaudu koulutukseen ja -tenttiin yksityishenkilönä (itse maksavat asiakkaat)

Vesityökortti 24.5.2021: Ilmoittaudu koulutukseen ja -tenttiin organisaation edustajana (laskutettavat yritysasiakkaat)

 

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan