OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto

Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto

Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto

Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto antaa sinulle valmiudet metsäkoneiden käyttöön vaativissa toimintaympäristöissä ja olosuhteissa. Tulevat työtehtäväsi liittyvät koneelliseen puunkorjuuseen, koneellisiin metsänparannustöihin ja puutavaran jatkokuljetukseen. Tutkinnon myötä saat myös valmiudet toimia yrittäjänä. Jos sinulla on jo kokemusta metsäalan työtehtävistä, mutta sinulta puuttuu alan ammatillinen tutkinto, soveltuu metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto sinulle erinomaisesti.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka toimit jo alalla tai olet hankkinut alan perustiedot ja -taidot muuta kautta.

Ajankohta ja kesto
Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri.

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutukseen kuuluu lähiopetusta, työssäoppimista ja etäopiskelua.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja vähintään kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa.

Pakollinen tutkinnon osa

 • Talousmetsien käsittely

Valinnaiset tutkinnon osat (kahdesta ensimmäisestä on valittava toinen)

 • Hakkuukoneella työskentely
 • Kuormatraktorilla työskentely
 • Energiapuun korjuukoneella työskentely
 • Työkoneen siirtokuljetus (Mikäli tämä valitaan, on valittava myös tutkinnon osa kuljetusalan perustason ammattipätevyys)
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
 • tai tutkintoon voidaan liittää tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutuksen sisältö
Tutkintoon valmistava koulutus sisältää mm. seuraavia aihealueita:

 • Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen
 • Hakkuukoneen tai kuormatraktorin tietoteknisten järjestelmien käyttö
 • Hakkuukoneen tai kuormatraktorin käyttökunnossapito
 • Asiakaspalvelu

Koulutus sisältää työssäoppimista, joka toteutetaan aidoilla puunkorjuutyömailla.

Koulutuspaikat
OSAO, Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, 93400 Taivalkoski
OSAO, Muhoksen yksikkö Kirkkotie 1, 91500 Muhos

Hinta
Opiskelijamaksu on 300 € (alv 0 %). Lisäksi opiskelusta aiheutuvat kortit ja viranomaismaksut.

Hakeutuminen
Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri.

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antavat:

Taivalkosken yksikkö
Jouko Karjalainen, p. 040 536 3988, jouko.k.karjalainen@osao.fi

Muhoksen yksikkö
Pertti Nissi, p. 040 353 2624, pertti.nissi@osao.fi

Valintaperusteet
Tutkinto kuuluu SORA-lain piiriin. Tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin.
Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Etusijalla ovat henkilöt, joilla on BC-ajokortti, metsäalan peruskoulutus tai alakohtainen työkokemus tai molemmat.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku