Energia-alan erikoisammattitutkinto, voimalaitosmestari

Voimalaitostekniikan osaamisala

Työskenteletkö energia-alan kattilalaitoksilla tuotanto-, käyttö ja kunnossapitotehtävissä? Suorita energia-alan erikoisammattitutkinto ja saat tutkintonimikkeen voimalaitosmestari sekä tutkintotodistuksen, jolla voit hakea konemestarin ja ylikonemestarin pätevyyskirjaa.

Ammatti ja opinnot

Tutkinto on suunnattu sinulle, joka työskentelet energia-alan kattilalaitoksilla tuotanto-, käyttö ja kunnossapitotehtävissä (esim. voimalaitokset, kaukolämpölaitokset ja metsäteollisuuden kattilalaitokset).

Tutkinnon suoritettuasi saat tutkintonimikkeen voimalaitosmestari sekä tutkintotodistuksen, jolla voit hakea konemestarin ja ylikonemestarin pätevyyskirjaa asetuksen (891/1999) mukaisesti. Konemestarin pätevyyskirjalla voit toimia kattilalaitoksen käytön valvojana teholuku  ≤ 5000 bar x MW. Ylikonemestarin pätevyyskirjalla voit toimia kattilalaitoksen käytön valvojana teholuku  > 5000 bar x MW.

Voimalaitoksen käyttäjänä osaat voimalaitosprosessien käytön ja tunnet prosessien tärkeimpien komponenttien toimintaperiaatteet. Osaat toimia oikein voimalaitosprosessien häiriötilanteissa. Tunnet yleisimmät prosessilaitteet ja hallitset kunnonvalvonnan merkityksen käytön, seisokin ja säilönnän aikana. Sinulla on valmiudet toimia energiantuotantolaitosten käyttötehtävissä itsenäisesti sekä työryhmän ohjaamiseen liittyvissä tehtävissä. Huomioit työssäsi ympäristön sekä työturvallisuus-, paineastia-, sähköturvallisuus- ja kemikaalilainsäädännön vaatimukset.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Voimalaitosmestarin tutkintonimike mahdollistaa työskentelyn voimalaitoksilla, kaukolämpölaitoksilla, metsäteollisuuden kattilalaitoksilla (sellu- ja sahateollisuus) sekä teollisuuden prosessihöyryä tuottavilla kattilalaitoksilla.

Voimalaitosmestari voi toimia esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä:

 • valvomo-operaattori
 • vuoromestari
 • päivämestari
 • osastomestari
 • käyttöpäällikkö
 • kattilalaitoksen käytön valvoja (pätevyyskirja).

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutukseen voi hakeutua ja aloittaa joustavasti. Koulutus kestää n. 1,5 vuotta.

Tietopuolisen opetuksen koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2, 90250 OULU

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0 – 10 p) painottuu seuraavasti:

 • Motivaatio (enint. 5 pistettä)
 • Tarve koulutukselle (enint. 3 pistettä)
 • Aiemmin hankittu osaaminen (enint. 2 pistettä)

Valintapäätös tehdään mahdollisimman nopeasti haastattelun jälkeen. Valintatieto ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla ja tutkintoon valituille vahvistetaan ilmoitus myös puhelimitse, jolloin vielä varmistetaan hakijan työtilanne erikoisammattitutkinnon suoritusta varten.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Energia-alan erikoisammattitutkinnon kielitaitosuositus on B2.1. Lisätietoa täältä

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon vaatima puuttuva osaaminen ja osoitetaan näytöillä siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu ja todennettu.

Jokaisessa tutkinnon osassa ammattitaito osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä.

Koulutus sisältää lähiopetusta sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Koulutuksen aikana pidetään 24 lähiopetuspäivää. Lähiopetuspäivien aikana opiskellaan käytännön läheisesti kone- ja metallitekniikan työsaleissa kattiloiden materiaalitekniikkaa sekä kattiloiden ja prosessilaitteiden kunnonvalvontaa.

Koulutukseen osallistuu lisäksi useiden ammattikorkeakoulujen energiatekniikan opettajia ja energia-alan asiantuntijoita teollisuudesta. Tutkinnon aikana hyödynämme Pinja-oppimisympäristöä.

Energia-alan erikoisammattitutkinnon näyttötehtävät suoritetaan energian tuotannon tai prosessiteollisuuden kattilalaitoksilla, joten sinulla on oltava työpaikka valmiina ennen tutkintoon hakeutumista.

Oppisopimus

Koulutus voidaan toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä käytännössä ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Lisätietoja oppisopimuksesta ja siihen hakeutumisesta antaa koulutuspäällikkö Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi

Tutkinto

Pakolliset tutkinnon osat 120 osp
 • Kunnossapitotyöt voimalaitoksella 35 osp
 • Energiajärjestelmien käyttö ja ohjaus 35 osp
 • Toiminta voimalaitosympäristössä ja ympäristönsuojelu 35 osp
 • Esimiehenä toimiminen voimalaitoksella 15 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp
 • henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi (HOKS) mukaisesti.

Lisätietoa tutkinnosta saat tutkinnonperusteista.

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 200 € (alv 0 %)

Lisätiedot ja hakeutuminen:

opettaja Kari Palokangas
p. 050 407 8895
kari.palokangas@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta