Energia-alan erikoisammattitutkinto, voimalaitosmestari

Voimalaitostekniikan osaamisala

Voimalaitoksen käyttäjänä osaat voimalaitosprosessien käytön ja tunnet prosessien tärkeimpien komponenttien toimintaperiaatteet. Osaat toimia oikein voimalaitosprosessien häiriötilanteissa. Tunnet yleisimmät prosessilaitteet ja hallitset kunnonvalvonnan merkityksen käytön, seisokin ja säilönnän aikana. Sinulla on valmiudet toimia energiantuotantolaitosten käyttötehtävissä itsenäisesti sekä työryhmän ohjaamiseen liittyvissä tehtävissä. Huomioit työssäsi ympäristön sekä työturvallisuus-, paineastia-, sähköturvallisuus- ja kemikaalilainsäädännön vaatimukset.

Ammatti ja opinnot

Tutkinto on suunnattu sinulle, joka työskentelet energia-alan kattilalaitoksilla tuotanto-, käyttö ja kunnossapitotehtävissä (esim. voimalaitokset, kaukolämpölaitokset ja metsäteollisuuden kattilalaitokset).

Tutkinnon suoritettuasi saat tutkintonimikkeen voimalaitosmestari sekä tutkintotodistuksen, jolla voit hakea konemestarin ja ylikonemestarin pätevyyskirjaa asetuksen (891/1999) mukaisesti. Konemestarin pätevyyskirjalla voit toimia kattilalaitoksen käytön valvojana teholuku  ≤ 5000 bar x MW. Ylikonemestarin pätevyyskirjalla voit toimia kattilalaitoksen käytön valvojana teholuku  > 5000 bar x MW.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Voimalaitosmestarin tutkintonimike mahdollistaa työskentelyn voimalaitoksilla, kaukolämpölaitoksilla, metsäteollisuuden kattilalaitoksilla (sellu- ja sahateollisuus) sekä teollisuuden prosessihöyryä tuottavilla kattilalaitoksilla.

Voimalaitosmestari voi toimia esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä:

 • valvomo-operaattori
 • vuoromestari
 • päivämestari
 • osastomestari
 • käyttöpäällikkö
 • kattilalaitoksen käytön valvoja (pätevyyskirja).

 

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Hakuaika

Koulutukseen hakeutuminen on ajalla 24.6. – 7.10.2019.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus toteutetaan 14.10.2019 – 28.5.2021 välisenä aikana.

Tietopuolisen opetuksen koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2, 90250 OULU

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinnassa painottuvat

 • tarve koulutukselle
 • aikaisemmin hankittu osaaminen
 • hakijalla on oltava työpaikka kattilalaitoksella.

Valintapäätös tehdään mahdollisimman nopeasti hakuajan päättymisen jälkeen. Valintatieto ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla ja tutkintoon valituille vahvistetaan ilmoitus myös puhelimitse, jolloin vielä varmistetaan hakijan työtilanne ammattitutkinnon suoritusta varten.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon vaatima puuttuva osaaminen ja osoitetaan näytöillä siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu ja todennettu.

Jokaisessa tutkinnon osassa ammattitaito osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopetusta sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Koulutuksen aikana pidetään 24 lähiopetuspäivää. Lähiopetuspäivien aikana opiskellaan käytännön läheisesti kone- ja metallitekniikan työsaleissa kattiloiden materiaalitekniikkaa sekä kattiloiden ja prosessilaitteiden kunnonvalvontaa.

Koulutukseen osallistuu lisäksi useiden ammattikorkeakoulujen energiatekniikan opettajia ja energia-alan asiantuntijoita teollisuudesta. Tutkinnon aikana hyödynämme Moodle-oppimisympäristöä.

Energia-alan erikoisammattitutkinnon näyttötehtävät suoritetaan energian tuotannon tai prosessiteollisuuden kattilalaitoksilla, joten sinulla on oltava työpaikka valmiina ennen tutkintoon hakeutumista.

Tutkinto

Pakolliset tutkinnon osat 120 osp
 • Kunnossapitotyöt voimalaitoksella 35 osp
 • Energiajärjestelmien käyttö ja ohjaus 35 osp
 • Toiminta voimalaitosympäristössä ja ympäristönsuojelu 35 osp
 • Esimiehenä toimiminen voimalaitoksella 15 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp
 • henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi (HOKS) mukaisesti.

Lisätietoa tutkinnosta saat tutkinnonperusteista.

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 250 € (alv 0 %)

 

Lisätiedot ja hakeutuminen:

opettaja Kari Palokangas
kari.palokangas@osao.fi
+358505903480

koulutuspäällikkö Juha Aliranta (oppisopimus)
p. 050 590 9680
juha.aliranta@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Painamalla ”Hae koulutukseen” siirryt suoraan hakujärjestelmän hakulomakkeeseen.

Hae koulutukseen