Hieronnan erikoisammattitutkinto

Urheiluhieroja

Erikoistu urheiluhierontaan. Urheiluhierojana (EAT) voit työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tehtävissä muun muassa liikunta- ja urheilukeskuksissa.

Ammatti ja opinnot

Urheiluhieronnan osaamisalan suorittaneena osaat arvioida urheilijan lihashuollon tarpeen, laatia urheilijalle lihashuollon suunnitelman ja toteuttaa suunnitelman mukaisesti lihashuoltoa. Osaat hieroa urheilijan käyttäen monipuolisesti hierontaotteita ja ohjata urheilijaa ehkäisemään urheiluvammoja. Osaat arvioida ja kehittää omaa ja työyksikkösi työtä, ja sinulla on valmiuksia kansainväliseen yhteistyöhön ammattialasi kehittämiseksi.

Voit hakea koulutukseen, jos olet suorittanut hierojan ammattitutkinnon tai hankkinut vastaavan osaamisen. Sinulla tulee olla soveltuvuus alalle, työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Hakuaika tammikuussa 2021 alkavaan koulutukseen avautuu viimeistään syyskuun alussa viikolla 36.

 

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Seuraava koulutus aloitetaan 11.1.2021

Pääsääntöisesti koko tutkinnon suorittamisaika on yksi vuosi. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa hänen osaaminensa kartoitetaan suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamisesta sovitaan yksilöllisesti HOKSissa.

Koulutuksessa voi suorittaa myös pelkkiä tutkinnon osia:

– Urheilijan lihashuolto ja urheilijan valmennustiimissä toimiminen -tutkinnon osat (10 lähipäivää ja näytöt)

– Peitinkalvojen hieronta potilaan toimintakyvyn edistämisessä -tutkinnon osa (10 lähipäivää ja näyttö)

– Alaraajakipuisen ja yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen -tutkinnon osat (10 lähipäivää ja näytöt)

 

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikön toimitilat; Kiviharjuntie 6  ja Uusikatu 23, 2. krs., Oulu

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintaperusteet ovat:

 • Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
 • Haastattelu

Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Hieronnan erikoisammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B2.1. Lisätietoa täältä >

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus on monimuotokoulutusta. Lähiopetusta järjestetään noin viisi päivää kuukaudessa. Koulutus etenee tutkinnon osittain.

 

Oppisopimusopiskelu

Tutkintoa voi hakeutua suorittamaan myös oppisopimuskoulutuksena. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa. Oppisopimusopiskelun voi aloittaa milloin vain.

Oppisopimuskoulutuksesta lisätietoja antaa Mirva Saastamoinen, p. 050 593 7076, mirva.saastamoinen@osao.fi

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Hieronnan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Erikoisammattitutkinnossa on kolme osaamisalaa, joiden kautta voit erikoistua alan työelämän osaamisvaatimuksiin. OSAOn Kontinkankaan yksikkö järjestää vuonna 2020 urheiluhieronnan osaamisalan. Osaamisalan suorittaneena voit käyttää tutkintonimikettä urheiluhieroja (EAT).

Urheiluhieronnan osaamisala muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta
 • Urheilijan lihashuolto (45 osp)

Tutkintoon sisältyy lisäksi valinnaisia tutkinnon osia yht. 135 osp. Valinnaiset tutkinnon osat on jaettu kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään on määritelty valinnaiset tutkinnon osat siten, että ne muodostavat osaamisalan ydinosaamisen yhdessä pakollisten tutkinnon osien kanssa. Toisen ryhmän valinnaisilla tutkinnon osilla voidaan osaamista laajentaa.

Valinnaiset tutkinnon osat 1, 90 – 135 osp
 • Alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp
 • Työpaikkaohjaajana toimiminen, 45 osp
 • Urheilijan valmennustiimissä toimiminen, 45 osp
 • Yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 2, 0 – 45 osp
 • Alaselkäkipupotilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp
 • Elimistön nestekierron edistäminen ja ylläpitäminen manuaalisilla hoidoilla, 45 osp
 • Elimistön nestekierron edistäminen ja ylläpitäminen mekaanisilla hoidoilla, 45 osp
 • Kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp
 • Niska-hartiaseudun ja pään alueen kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp
 • Peitinkalvojen hieronta potilaan toimintakyvyn edistämisessä, 45 osp
 • Tutkinnon osa toisesta erikoisammattitutkinnosta | 45 osp

OSAOn Kontinkankaan yksikössä järjestetään vuoden 2020 aikana seuraavat valinnaiset tutkinnon osat: Urheilijan valmennustiimissä toimiminen, Peitinkalvojen hieronta potilaan toimintakyvyn edistämisessä,  Alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen sekä Yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen.

Lisätietoja tutkinnosta ja tutkinnon osien suorittamisesta saat tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun) »

 

Terveydentilavaatimukset

Hieronnan erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

 

Hinta

Koko tutkinnon opiskelijamaksu on 550 € (alv 0 %), 115€ /tutkinnon osa (alv 0%).

 

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Matti Länden
p. 044 703 7995
matti.landen@osao.fi

Kari Tirkkonen
p. 044 703 7770
kari.tirkkonen@osao.fi

OSAO Ovi -hakijapalveluista saat hakemiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Ovi on avoinna kenelle tahansa, joka on kiinnostunut ammatillisesta koulutuksesta ja tarvitsee lisää tietoa hakeutumisesta.

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.
Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta