Hieronnan erikoisammattitutkinto

Syvennä osaamistasi hieronnan erikoisammattitutkinnolla! Hieronnan osaamisalassa erikoistut kipupotilaan hoitoon ja laajennat osaamistasi hierojan työssä eri tutkinnon osista. Urheiluhieronnan osaamisalasta hankit osaamista urheilijan lihashuoltoon sekä urheilijan valmennustiimissä toimimiseen.

Ammatti ja opinnot

Hieronnan erikoisammattitutkinnon suorittaneena osaat suunnitella ja toteuttaa erilaisten potilaiden hieronnan, ohjauksen ja hierontaa tukevat muut hoidot. Toimit hieronnan asiantuntijana sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alalla. Osaat myös arvioida ja kehittää omaa sekä työyksikkösi työtä.

Urheiluhieronnan osaamisalan suorittaneena osaat arvioida urheilijan lihashuollon tarpeen, laatia urheilijalle lihashuollon suunnitelman ja toteuttaa suunnitelman mukaisesti lihashuoltoa. Osaat hieroa urheilijan käyttäen monipuolisesti hierontaotteita ja ohjata urheilijaa ehkäisemään urheiluvammoja. Osaat arvioida ja kehittää omaa ja työyksikkösi työtä, ja sinulla on valmiuksia kansainväliseen yhteistyöhön ammattialasi kehittämiseksi.

Voit hakea koulutukseen, jos olet suorittanut hierojan ammattitutkinnon tai hankkinut vastaavan osaamisen. Sinulla tulee olla soveltuvuus alalle, työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Hieroja (EAT) ja Urheiluhieroja (EAT) voivat työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali-, terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tehtävissä muun muassa hoito-, kuntoutus- ja asumispalveluja tuottavissa yksiköissä, kylpylöissä, liikunta- ja urheilukeskuksissa, potilaiden työpaikoilla ja kodeissa.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku.

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutus alkaa joustavasti. Pääsääntöisesti koko tutkinnon suorittamisaika on yksi vuosi. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuksessa voi suorittaa koko tutkinnon, jossa osaamisalavaihtoehtona ovat hieronnan osaamisala tai urheiluhieronnan osaamisala tai myös pelkkiä tutkinnon osia.

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Opiskelijavalinta

Sinulla tulee olla soveltuvuus alalle, riittävä kielitaito sekä sellainen terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään hieronnan erikoisammattitutkinnon suorittajalta (OPH-5-2018). Tutustu terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin täällä.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 3 pistettä

Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse tai puhelimitse. Valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan opiskelijavalinnasta viikolla sähköpostilla ja kirjeellä. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä. Opiskelupaikka tulee vahvistaa kahden viikon sisällä päätöksestä.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai hänet arvioidaan tarvittaessa valintahaastattelun yhteydessä. Hieronnan erikoisammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B2.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus on monimuotokoulutusta. Lähiopetusta järjestetään noin viisi päivää kuukaudessa. Koulutus etenee tutkinnon osittain.

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa Mirva Saastamoinen, p. 050 5937 076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Hieronnan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Erikoisammattitutkinnossa on kolme osaamisalaa, joiden kautta voit erikoistua alan työelämän osaamisvaatimuksiin. OSAOn Kontinkankaan yksikkö järjestää vuonna 2024 Urheiluhieronnan osaamisalan. Osaamisalan suorittaneena voit käyttää tutkintonimikettä Urheiluhieroja (EAT).

Urheiluhieronnan osaamisala muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta
Urheilijan lihashuolto, 45 osp

Tutkintoon sisältyy lisäksi valinnaisia tutkinnon osia yht. 135 osp.

OSAOn Kontinkankaan yksikkö järjestää vuonna 2024 seuraavat valinnaiset tutkinnon osat
  • Kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen 45 osp
  • Peitinkalvojen hieronta potilaan toimintakyvyn edistämisessä, 45 osp
  • Alaselkäkipupotilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet palvelussa

Hinta

Koko tutkinnon opiskelijamaksu on 550 € (alv 0 %), 140 € /tutkinnon osa (alv 0%).

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Kirsi Tirkkonen, p 044 7037 772, kirsi.tirkkonen@osao.fi
Tuomas Hamari, p. 050 309 0988, tuomas.hamari@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >