Hieronnan erikoisammattitutkinto

Hieronnan erikoisammattitutkinto

Erikoistu urheilijahierontaan, urheiluhierojana (EAT) voit työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tehtävissä muun muassa liikunta- ja urheilukeskuksissa.

Ammatti ja opinnot

Urheiluhierojana voit työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tehtävissä muun muassa liikunta- ja urheilukeskuksissa.

Urheiluhieronnan osaamisalan suorittaneena osaat arvioida urheilijan lihashuollon tarpeen, laatia urheilijalle lihashuollon suunnitelman ja toteuttaa suunnitelman mukaisesti lihashuoltoa. Osaat hieroa urheilijan käyttäen monipuolisesti hierontaotteita ja ohjata urheilijaa ehkäisemään urheiluvammoja. Osaat arvioida ja kehittää omaa ja työyksikkösi työtä, ja sinulla on valmiuksia kansainväliseen yhteistyöhön ammattialasi kehittämiseksi.

Voit hakea koulutukseen, jos olet suorittanut hierojan ammattitutkinnon tai hankkinut vastaavan osaamisen. Sinulla tulee olla soveltuvuus alalle, työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Seuraava koulutus alkaa tämän hetkisen suunnitelman mukaan tammikuussa 2020.

 

Koulutuspaikka

OSAO, Kontinkankaan yksikkö

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella.

Kielitaidon arviointi

Kielitaito arvioidaan haastattelun yhteydessä, tarvittaessa kielitaidon testillä.
Hieronnan erikoisammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B2.1.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus on monimuotokoulutusta ja lähiopetusta järjestetään noin viisi päivää kuukaudessa.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Hieronnan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Erikoisammattitutkinnossa on kolme osaamisalaa, joiden kautta voit erikoistua alan työelämän osaamisvaatimuksiin. OSAOn Kontinkankaan yksikkö järjestää vuonna urheiluhieronnan osaamisalan. Osaamisalan suorittaneena voit käyttää tutkintonimikettä urheiluhieroja (EAT).

 

Urheiluhieronnan osaamisala muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta
 • Urheilijan lihashuolto (45 osp)

Tutkintoon sisältyy lisäksi valinnaisia tutkinnon osia yht. 135 osp. Valinnaiset tutkinnon osat on jaettu kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään on määritelty valinnaiset tutkinnon osat siten, että ne muodostavat osaamisalan ydinosaamisen yhdessä pakollisten tutkinnon osien kanssa. Toisen ryhmän valinnaisilla tutkinnon osilla voidaan osaamista laajentaa.

 

Valinnaiset tutkinnon osat 1, 90 – 135 osp
 • Alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp
 • Työpaikkaohjaajana toimiminen, 45 osp
 • Urheilijan valmennustiimissä toimiminen, 45 osp
 • Yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 2, 0 – 45 osp
 • Alaselkäkipupotilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp
 • Elimistön nestekierron edistäminen ja ylläpitäminen manuaalisilla hoidoilla, 45 osp
 • Elimistön nestekierron edistäminen ja ylläpitäminen mekaanisilla hoidoilla, 45 osp
 • Kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp
 • Niska-hartiaseudun ja pään alueen kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp
 • Peitinkalvojen hieronta potilaan toimintakyvyn edistämisessä, 45 osp
 • Tutkinnon osa toisesta erikoisammattitutkinnosta | 45 osp

Lisätietoja tutkinnosta ja tutkinnon osien suorittamisesta saat tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun) »

Hieronnan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamista sovitaan yksilöllisesti HOKSissa.

 

Hinta

Koko tutkinnon opiskelijamaksu on 450 € (alv 0 %).

Lisätiedot

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Matti Länden
p. 044 703 7995
matti.landen@osao.fi

Kari Tirkkonen
p. 044 703 7770
kari.tirkkonen@osao.fi

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tutkintoa suorittamaan voi hakeutua myös oppisopimuskoulutuksena.

Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

 

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta

Mirva Saastamoinen
p. 050 593 7076
mirva.saastamoinen@osao.fi