Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä 15 osp

Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Haluatko syventää osaamistasi hyvinvointiteknologian parissa? Koulutuksessa opit suunnittelemaan ja ohjaamaan hyvinvointiteknologian käyttöä ja hyödyntämistä asiakastyössä sekä tutustut erilaisiin hyvinvointiteknologisiin välineisiin. Koulutuksen jälkeen osaat ohjata asiakkaita hyvinvointiteknologian hankintaan ja käyttöön liittyvissä palveluissa.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneille ja alalla tällä hetkellä työskenteleville, jotka haluavat täydentää ammattitaitoaan hyvinvointiteknologian käytössä ja asiakastyössä.

Hakuaika

Voit hakea koulutukseen 7.11.2021 saakka.

Ajankohta

Koulutus järjestetään 10.1.-25.2.2022.

Koulutuspaikka

OSAO Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 3 pistettä

Hakijoihin ollaan yhteydessä viimeistään hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella. Haastattelut järjestetään 15.-19.11.2021. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse tai puhelimitse. Valintapäätös tehdään viimeistään viikolla 47. Valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan opiskelijavalinnasta sähköpostilla ja kirjeellä. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä. Opiskelupaikka tulee vahvistaa 10.12.2021 mennessä.

Hakijalla tulee olla sellainen terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittajalta ks. tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella, tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Opiskelun toteutus

Ryhmämuotoisena järjestettävä koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetuspäiviä on noin kuusi koko koulutuksen aikana. Koulutus sisältää lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua, itsenäistä opiskelua sekä opiskelijan olemassa olevalla työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppimisympäristönä on myös verkko-oppimisympäristö.

 

Lisätietoa tutkinnon osasta saat tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun>)

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka.

Oppisopimuskoulutuksesta lisätietoja antavat Merja Savolainen, p. 050 317 4790, merja.savolainen@osao.fi ja Tiina Juntunen, p. 050 317 4601, tiina.juntunen@osao.fi

Suunniteltu opiskelijamäärä

Koulutukseen valitaan 15 opiskelijaa

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Opettaja Johanna Koivisto, p. 050 317 4632, johanna.koivisto@osao.fi
Opettaja Sirpa Tahvanainen, p. 050 317 4800, sirpa.tahvanainen@osao.fi
Koulutuspäällikkö Johanna Savunen, p. 050 317 4796, johanna.savunen@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.