Kirjanpito ja palkanlaskenta 60 osp

Tutkinnon osa liiketoiminnan perustutkinnosta

Kirjanpidon ja palkanlaskennan tutkinnon osa on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat toimia taloushallinnon työtehtävissä. Tutkinnon osat suorittaneella on osaamista kirjanpidosta ja palkanlaskennasta ja hän osaa käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Tutkinnon osat soveltuvat täydennyskoulutuksena mm. liiketoiminnan tehtävissä toimineille tai merkonomeille, joilla ei ole vielä taloushallinnon osaamista. Opintoja on mahdollista täydentää myöhemmin liiketoiminnan perustutkinnoksi.

Tutkinnon osat suoritettuasi voit työskennellä kirjanpidon ja palkanlaskennan työtehtävissä.

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen on ajalla 15.1. – 20.2.2020.

 

Infotilaisuus

Infotilaisuus on 6.2.2020 klo 9-10, OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2C, 90250 Oulu.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 1.4.2020 ja arvoitu kesto on 26.3.2021 saakka. Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joista 73 päivää järjestetään koulutuksen järjestäjän oppimisympäristössä ja 136 päivää on työelämässä tapahtuvaa oppimista. Teoriaopintoja voi suorittaa myös verkko-opintoina. Verkko-opintojen tueksi järjestetään viikoittain etätunti, jolloin saa ohjausta tehtävien tekemiseen.

 

Koulutuspaikka

OSAO Kaukovainion yksikkö, palvelut
Kotkantie 2C, 90250 Oulu

 

Kielitaitotaso

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin 27.2.2020. Liiketoiminnan perustutkinnossa kielitaitotasovaatimus on on B.1.2. Lisätietoa täältä https://www.osao.fi/tietoa-hakemisesta/koulutustarjonta/koulutukset-maahanmuuttajille/

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintaperusteet ovat:

  • Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
  • Haastattelu

Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään haastatteluun. Haastatteluihin kutsuminen tapahtuu hakulomakkeessa annettujen tietojen perusteella hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelut järjestetään 2. – 3.3.2020. Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella viikolla 11/2020. Opiskelijavalinnasta tiedotetaan sähköpostitse 18.3.2020 mennessä.

 

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä käytännössä ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa koulutussunnittelija Paula Tuohimaa, p 050 37174 818, paula.tuohimaa@osao.fi

 

Opintojen sisältö ja laajuus

Opinnoissa suoritetaan liiketalouden perustutkinnosta seuraavat tutkinnon osat:

Kirjanpito, 30 osp
– kirjanpitoon vaikuttava lainsäädäntö
– liiketapahtumien kirjaaminen: tiliryhmät, kirjaussäännöt, kirjausperusteet
– palkkakirjaukset
– tavanomaiset siirtyvät erät
– poistot ja vaihto-omaisuuden jaksottaminen
– eri yritysmuotoihin liittyvät kirjaukset
– arvonlisäveron vaikutus kirjauksiin ja alv:n erityiskysymykset
– kuukausikirjanpidon hoitaminen sovellusohjelmalla
– tilien täsmäytykset
– kirjanpidon tulosteet ja kuukausi-ilmoitukset

Palkanlaskenta, 30 osp
– palkanlaskentaan vaikuttava lainsäädäntö
– kuukausi- tai tuntipalkkojen laskeminen
– ylityöt, suorituspalkkiot, luontoisedut ja vuosilomapalkka
– palkasta tehtävät pidätykset ja maksettava palkka
– matkakustannukset
– palkka-aineiston valmistelu palkanlaskentaa varten
– palkanlaskenta sovellusohjelmalla
– palkanlaskennan tulosteet

 

Koulutuksen aikana voit opiskella molemmat tutkinnon osat tai vain toisen tutkinnon osista.

Tutkinnon osien sisältöihin voit tutustua täällä (ePerusteet -palveluun).

 

Hinta

Opetus on maksutonta. Oppimateriaalit maksavat noin 150 euroa.

 

Lisätietoja

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Pirkko-Liisa Isoaho
050 4624719, pirkko-liisa.isoaho@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Painamalla ”Hae koulutukseen” siirryt suoraan hakujärjestelmään. Hakulinkki toimii hakuaikana.

Hae koulutukseen

 

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua.