Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto, tuulivoima

Kunnossapidon osaamisala, tuulivoimaan suuntautuminen

Työskenteletkö tuulivoima-alalla kunnossapitohenkilönä? Suorita tuulivoimalan kunnossapidon koulutusohjelma joustavasti töiden ohella ja hanki ammattilaisuudestasi arvokas tutkintotodistus.

Ammatti ja opinnot

Tuulivoimalan huolto- ja kunnossapitotöihin suuntautunut koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto on suunnattu tuulivoima-alalla työskenteleville kunnossapitohenkilöille. Koulutuksen suorittanut osaa ennakoida tuulivoimalan koneiden ja laitteiden huoltotarvetta sekä tehdä tarvittavat huoltotoimenpiteet.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetuksen määrä on keskimäärin 24 päivää koko koulutuksen aikana.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Tuulivoimalan huolto- ja kunnossapitotöihin suuntautuneen kunnossapidon osaamisalan suorittanut voi työskennellä tuulivoimaloiden laitteiden ja järjestelmien asennus-, mittaus- ja kunnossapitotehtävissä.

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu tuulivoima-alalla työskenteleville kunnossapitohenkilöille, joilla on sähkötekniikan peruskoulutus tai riittävä työkokemus sähköalan töistä. Tuulivoimalan kunnossapidon työtehtävät vaativat sinulta korkealla työskentelyä.

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opiskelut alkavat joustavasti opiskelijavalinnan jälkeen. Koulutus kestää n. 1,5 vuotta.

Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS),  jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluajan.

Koulutuspaikka

OSAO, Kaukovainion yksikkö tekniikka, Kotkantie 2, 90250 Oulu

Opiskelupaikkojen määrä

Koulutukseen valitaan 12 opiskelijaa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella. Hakijoihin otetaan yhteyttä viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Opiskelijavalinnasta tiedotetaan sähköpostilla viikko haastattelun jälkeen.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hän voi osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai osallistumalla kielitaidon arviointiin. Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Koulutuksen aikana suoritetaan tuulivoimalan kunnossapitoon suuntautuva koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto (kunnossapidon osaamisala). Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppilaitoksessa tapahtuvan lähiopetuksen määrä on keskimäärin 24 päivää koko koulutuksen aikana.

Lisätietoja oppisopimuksesta antaa lehtori Kari Palokangas, p. 050 590 3480, kari.palokangas@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon laajuus on 150 osp.

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja 2 valinnaisesta tutkinnon osasta. Osaaminen arvioidaan pääasiassa työpaikalla toteutettavissa näytöissä. Oppilaitoksella järjestettävällä näyttöklinikalla on mahdollisuus osoittaa osaaminen sellaisiin ammattitaitovaatimuksiin, joiden näyttäminen ei ole työpaikalla mahdollista. Tuulivoimalan kunnossapitoon suuntautuva tutkinto muodostuu seuraavasti:

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa
 • Mekaaninen kunnossapito, 50 osp
  • Aiheeseen liittyvät koulutukset:
   • Tarvittavat korttikoulutukset (tulityö, työturvallisuus, hätäEnsiapu)
   • Laakerointien asennus – koulutus
   • Tehonsiirron kunnossapito, voimansiirtolaitteiden toimintaperiaatteet ja kone-elinten linjaus – koulutus
   • Prosessilaitteiden perusteet, kokoonpanopiirustukset, kaaviot, komponentit
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Tuulivoimalan huolto- ja kunnossapitotyöt, 50 osp
  • Aiheeseen liittyvät koulutukset:
   • Tuulivoimalan rakenteet
   • SFS 6002 sähkötyöturvallisuus-koulutus
   • GWO-pelastautumiskoulutus
   • Nostotyöt ja nostoapuvälineet – koulutus
   • Voiteluhuollon perusteet – koulutus
   • Kunnonvalvonnan perusteet ja aistinvarainen kunnossapito – koulutus
   • Automaation kenttälaitteet ja vianetsintä
   • Tuulivoimalan kunnossapito – koulutus tuulivoimakoulutuksen oppimisympäristössä
 • Hydrauliikkajärjestelmien asennus ja kunnossapito, 50 osp
  • Aiheeseen liittyvät koulutukset:
   • Hydrauliikan perusteet
   • Hydrauliikan automaatio
   • Hydrauliikan proportionaali- ja servojärjestelmät

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opiskelijoilta peritään opiskelijamaksu, joka on 250 € (alv 0%).

Lisäksi opiskelijan tulee hankkia opiskeluun liittyvää kirjallisuutta ja työkaluja (hankintahinta n. 100 – 200 €) ja opiskelija tarvitsee käyttöönsä omat työasut ja turvakengät (hankintahinta n. 200 €).

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Kari Palokangas, p. 050 590 3480, kari.palokangas@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae oppisopimuskoulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta

 

Sivun kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys ry