Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Sinä kasvatus- ja ohjausalalla toimiva, hanki koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan pätevyys

Ammatti ja opinnot

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana voit työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa. Osallistut eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Osaat edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa työskentelet itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana voit työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Hakuaikaa Kontinkankaan yksikössä, Oulussa järjestettävään koulutukseen on jatkettu 29.9.2019 saakka. Pudasjärven yksikössä järjestettävään koulutukseen haku on auki 22.9.2019 saakka.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Kontinkankaan yksikössä, Oulussa koulutus alkaa 1.10.2019. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutuksen lähipäivät ovat syksyllä 1.-3.10. (3 pv), 16.-18.10. (3 pv), 18.-19.11. ja 9.-10.12.2019. Lähiopiskelua on noin 2-3 päivää kuukaudessa syksyllä 2019 ja keväällä 2020. Koulutuksen lähiopiskelu toteutetaan OSAOn Kontinkankaan yksikön tilaoissa klo 14 alkaen (yht. 6 t).

Pudasjärven yksikössä koulutus alkaa 28.10.2019. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja se sisältää lähiopetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista joko koulutus- tai oppisopimuksella. Opintojen aluksi on muutaman viikon mittainen lähiopetusjakso.

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö
Kiviharjuntie 6
90220 Oulu

Pudasjärven yksikkö
Ranuantie 249 A
93100 Pudasjärvi

Opiskelijavalinta

Kutsu henkilökohtaiseen haastatteluun lähetetään syyskuussa. Kielitaito arvioidaan tarvittaessa erikseen. Kielitaidon arviointiajankohta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla. Valintapäätös tehdään haastattelujen jälkeen syyskuussa 2019.

Valintaperusteina ovat seuraavat:

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 450 € (Alv 0 %)

Koulutuksen laajuus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä (osp).

 

Koulutuksen sisältö

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Pakolliset tutkinnon osat
 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
 • Oppijan ja oppimisen ohjaus (40 osp),
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä (30 osp)
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (40 osp)
Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 20 osp)
 • Etsivässä työssä toimiminen 20 osp
 • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp
 • Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen 20 osp
 • Romanikielen käyttäminen ohjaustyössä 20 osp
 • Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 10 osp
 •  tai tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Lisätietoja tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun) »

Kohderyhmä

Kasvatus- ja ohjausalalla toimivat, joilta puuttuu pätevyys työskennellä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana.

 

Lisätiedot

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Kontinkankaan yksikkö
Seija Kangas
p. 050 443 1778
seija.kangas@osao.fi

Pudasjärven yksikkö
Kaisu Möttönen
p. 050 573 2584
kaisu.mottonen@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Painamalla ”Hae koulutukseen” siirryt suoraan hakujärjestelmään.

Hakeutuminen Kontinkankaan yksikössä järjestettävään koulutukseen päättyy 29.9.2019.

Hae Kontinkankaan koulutukseen

Voit hakeutua Pudasjärven yksikössä järjestettävään koulutukseen alla olevan painikkeen kautta 22.9.2019 saakka.

Hae Pudasjärven koulutukseen

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon opiskeluun soveltuva työpaikka. Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Opiskelijan ohjauksesta voidaan maksaa työpaikalle koulutuskorvausta. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa lähiopetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

 

Hakuaika

Hakuaikaa on jatkettu  29.9.2019 saakka.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus alkaa 1.10.2019. Koulutuksen lähipäivät ovat syksyllä 2019 1 – 3.10. (3 pv), 16 – 18.10. (3 pv), 18 – 19.11.  (2 pv) ja 9 – 10.12.2019 (2 pv).

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Pääsääntöisesti tutkinnon voi suorittaa 1 – 1,5 vuoden aikana.

 

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

 

Opiskelupaikkojen määrä

15

 

Opiskelijavalinta

Hakijoihin ollaan yhteydessä heti hakeutumisen jälkeen. Valintapäätös tehdään ennen oppisopimuksen laadintaa, kun on varmistettu että oppisopimuskoulutuksen edellytykset täyttyvät ks. lisätietoa oppisopimuskoulutukseen hakeutumisesta.

Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa. Tarvittaessa kielitaito arvioidaan oppisopimuksen laadinnan yhteydessä.

Valintaperusteina ovat myös seuraavat:

Tietoja ja ohjeita oppisopimuskoulutuksen aloitusta varten.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Lähiopiskelua on noin 2- 3 päivää kuukaudessa syksyllä 2019 ja keväällä 2020. Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä (osp). Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
 • Oppijan ja oppimisen ohjaus (40 osp),
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä (30 osp) ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (40 osp) yhteensä
 • Valinnainen tutkinnon osa 20 osp (tai tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta)

Lisätietoja tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun) »

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 450 € (Alv 0 %)

 

Lisätiedot

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä
Seija Kangas
p. 050 443 1778
seija.kangas@osao.fi

 

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta

Mirva Saastamoinen
p. 050 5937076
mirva.saastamoinen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Painamalla ”Hae koulutukseen” siirryt suoraan hakujärjestelmään.

Hae koulutukseen