Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynninohjaaja

Sinä kasvatus- ja ohjausalalla toimiva tai alasta kiinnostunut, hanki koulunkäynninohjaajan pätevyys.

Ammatti ja opinnot

Koulunkäynninohjaajana voit työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa. Osallistut eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Osaat edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa työskentelet itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Koulunkäynninohjaajana voit työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Kasvatus- ja ohjausalalla toimivat tai alasta kiinnostuneet, joilta puuttuu pätevyys työskennellä koulunkäynninohjaajana. Koulutus sopii sinulle, jos sinulla on aiempaa alan osaamista joko koulutuksen tai työkokemuksen kautta.

Hakuaika

Haku avoinna ajalla 11.3.-27.7.2024.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 4.9.2024 ja niiden arvioitu päättyminen on 30.5.2025.

Sinulle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Opiskelijavalinta

Hakijalla tulee olla sellainen terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittajalta ks. tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018)

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse tai puhelimitse hakuajan päättymisen jälkeen.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
 • motivaatio, enintään 3 pistettä

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin, joka on Oulussa. Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoja täältä.

Opiskelun toteutusmuoto

Kontinkankaan yksikössä järjestettävä koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joissa lähiopetus järjestetään päiväopetuksena n. 1-3 lähiopetuspäivää / viikko. Koulutus sisältää lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppimisympäristönä on myös verkko-oppimisympäristö.

Pudasjärven yksikössä koulutus toteutetaan työelämäpainotteisesti. Hakijalla tulee olla sovittuna työpaikka, jossa hän opiskelee joko koulutus- tai oppisopimuksella. Koulutus sisältää työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäksi ohjattua itsenäistä opiskelua sekä kontaktiopetusta Teams-yhteydellä kahdesti kuukaudessa 3 tuntia.

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä on noin 2 – 4 päivää kuukaudessa.

Oppisopimusasioita hoitaa Kontinkankaan yksikössä koulutussuunnittelija Mirva Saastamoinen, p. 050 5937 076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 450 € (alv 0 %)
Yksittäisten tutkinnon osien hinta on 90 €/tutkinnon osa (alv 0%)

Koulutuksen laajuus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Koulutuksen sisältö

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Pakolliset tutkinnon osat
 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp
 • Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 40 osp
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 30 osp tai
 • Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki 30 osp
Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 20 osp)
 • Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon aktiivinen edistäminen 20 osp
 • Etsivässä työssä toimiminen 20 osp
 • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp
 • Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen 20 osp
 • Romanikielen käyttäminen ohjaustyössä 20 osp
 • Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 10 osp
 •  tai tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Lisätietoja tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun) »

Lisätiedot

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Kontinkankaan yksikkö
Marko Hyyryläinen, marko.hyyrylainen@osao.fi, p. 050 322 5595
Ritva Fossi, ritva.fossi@osao.fi, p. 044 703 7799
Eija Roininen, eija.roininen@osao.fi p. 050 3947 281

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
ovi@osao.fi
p. 040 8266 060

Hae koulutukseen

Alla olevista painikkeista siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkit toimivat hakuajan ollessa voimassa. Käytä hakemuksen täyttämisessä mieluiten joko pöytätietokonetta tai kannettavaa tietokonetta.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >