Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, vammaisalan erityisohjaaja

Vammaisalan erityisohjaajana toimit alan asiantuntijana ja osaat edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia.

Ammatti ja opinnot

Voit hakeutua tutkintoon, jos olet sosiaali- ja terveysalan ammatissa toimiva (sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai vastaava tutkinto) tai hankkinut vastaavan osaamisen. Eduksi katsotaan, että työskentelet vammaisalalla. Sinulla tulee olla myös soveltuvuus alalle, työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suoritettuasi vahvistat osaamistasi ja voit toimia asiantuntijana asiakkaan erilaisissa kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen toimintaympäristöissä ja palvelujärjestelmissä.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Seuraavan koulutuksen aloitusajankohta ei ole tiedossa.

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään haastattelujen perusteella. Hakemusten perusteella valitaan hakijat haastatteluihin.  Haastatteluihin lähetetään kutsu sähköpostilla.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B2.1. Lisätietoja täältä.

Opiskelun toteutusmuoto

Monimuotokoulutus (2 – 3 lähipäivää kuukaudessa).

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja hakeutumisesta: Mirva Saastamoinen, p. 050 593 7076, mirva.saastamoinen@osao.fi.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalan tutkinnon osia ovat

Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä, 60 osp,
Valinnaiset tutkinnon osat 1 (80-120 osp), joista oppilaitos järjestää kaikki

  • Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 osp
  • Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, 40 osp
  • Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 osp

Valinnaisuutta (40 osp) voi ottaa myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai muusta erikoisammattitutkinnosta. Tutkinnon muista valinnaisista tutkinnon osista saat tarkempaa tietoa tutkinnon perusteista. Jokaisessa tutkinnon osassa ammattitaito osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä.

Hinta ja kustannukset

Koko tutkinnon opiskelijamaksu on 550 € (Alv 0 %).

Lisätiedot

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Marko Hyyryläinen
p. 050 322 5595
marko.hyyrylainen@osao.fi

Hae koulutukseen

Tähän ilmestyy hakulinkki, kun haku koulutukseen avautuu.

Peruutusehdot

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Ennen ilmoittautumisajan päättymistä tehdyissä peruutuksissa osallistumismaksua ei peritä. Ilmoittautumisajan jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 0 – 50 % osallistumismaksusta.

Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuksen alkaessa, voidaan opiskelijamaksu periä kokonaisuudessaan. Sairaustapauksissa opiskelijamaksua ei peritä, mikäli osallistuja esittää sairaslomatodistuksen seitsemän (7) vuorokauden kuluessa koulutuksen alkamisesta. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kesken lukukauden, jo perittyä opiskelijamaksua ei palauteta.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >