Maarakennusalan ammattitutkinto, ajoneuvonosturinkuljetuksen osaamisala

Ajoneuvonosturinkuljetuksen osaamisalalta tutkinnon suorittanut osaa käyttää valitsemaansa ajoneuvonosturia ja nostoapuvälineitä turvallisesti kokeneen kuljettajan tavoin nostotehtävissä sekä suorittaa päivittäiset huoltotyöt. Hän osaa toimia itsenäisesti, taloudellisesti, joutuisasti ja laadukkaasti rakennustyömaalla ja hallitsee työhönsä liittyvät turvallisuussäädökset, tieliikennelainsäädökset sekä nostotapahtuman.

Ammatti ja opinnot

Koulutus on suunnattu konealan työkokemusta omaaville (esim. ajoneuvonosturi-, kurottaja-, kuormausnosturi-, maarakennus- tai kuljetusala) tai sellaisiin työtehtäviin haluaville henkilöille.

Pohjakoulutusvaatimuksena on maarakennuksen, logistiikan tai ajoneuvotekniikan perustutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot, jotka ovat kertyneet esimerkiksi alan työkokemuksen kautta.

Koulutukseen hakevalta vaaditaan vähintään C-luokan ajokorttia.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Ajoneuvonosturinkuljetuksen osaamisalalla tutkinnon suorittaneen osaamista vastaavia työtehtäviä ovat ajoneuvonosturin, kurottajan sekä ajoneuvoalustaisen henkilönostimen kuljettajan tehtävät.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot voi aloittaa joustavasti. Opintojen kesto määritetään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS).

Opintojen toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla, jota täydennetään opinnoilla oppilaitoksessa. Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen ajalta, opiskelijalla on mahdollisuus saada opintososiaalisia etuuksia.

Lue lisää oppisopimusopiskelusta ja opintososiaalisista etuuksista täältä.

Koulutuspaikka

Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat (120 osp)
  • Ajoneuvonosturinkuljettajan perusosaaminen, 40 osp
    Tämä tutkinnon osa on asetuksen (VNA 403/2008) 14 §:n mukainen ammattitutkinnon soveltuva osa. Sen hyväksytty suorittaminen oikeuttaa työskentelemään ajoneuvonosturilla. Tämän osan suorittamisesta annetaan tarvittaessa tutkinnon osan todistus.
  • Valinnaisen ajoneuvonosturin käyttö, 40 osp
  • Nostosuunnitelman todentaminen, 40 osp
Valinnaiset tutkinnon osat (30 osp)

Lisätietoa tutkinnon perusteista: ePerusteet-palveluun

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu koko tutkinnosta 200 €, tutkinnon osasta 100 €.

Lisätiedot koulutuksen sisällöstä

Opettaja Arto Lämsä, p. 044 7037 841, arto.lamsa@osao.fi

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta

Päivi Kylmäluoma, p. 040 141 5265, paivi.kylmaluoma@osao.fi

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hakeutuminen

Hae koulutukseen

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta