Matkailupalvelujen ammattitutkinto

Matkailupalvelujen ammattitutkinto antaa valmiuksia monipuolisiin matkailualan tehtäviin. Opintojen aikana opit suunnittelemaan, myymään ja toteuttamaan erilaisia asiakaslähtöisiä matkailupalveluja.

Ammatti ja opinnot

Matkailupalvelujen ammattitutkinnon suorittanut osaa suunnitella, tuotteistaa, myydä ja toteuttaa erilaisia asiakaslähtöisiä matkailupalveluja. Hän työskentelee erilaisissa matkailualan asiakasneuvonta- ja myyntitehtävissä, markkinointitehtävissä, ohjelmapalvelutehtävissä, hotellin vastaanotossa tai tapahtumatuotannossa. Matkailupalvelujen ammattitutkinnon suorittanut toimii työssään myynti- asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti, tuloksellisesti, vastuullisesti ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Hän osaa varmistaa asiakkaiden turvallisuuden ja palvella asiakkaita kielitaitoisesti.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Matkailupalvelujen ammattitutkinnon suorittanut voi työskennellä

 • matkailuyrityksessä
 • matkailuorganisaatiossa
 • kokous- ja kongressipalveluissa
 • hotellissa
 • ohjelmapalveluyrityksessä
 • yrityksessä, joka järjestää tapahtumia ja kongresseja

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Hakuaikaa  koulutukseen on jatkettu 12.02.2021 saakka.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus alkaa 1.2.2021 ja arvioitu päättymispäivä on 26.11.2021. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluajan.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 3 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
 • motivaatio, enintään 4 pistettä

Hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen. Valintahaastattelut järjestetään viikolla 2/2021. Opiskelijavalintapäätös tehdään haastattelujen jälkeen. Valintapäätös lähetetään tiedoksi sähköpostilla 21.1.2021 mennessä.

Kielitaitotaso

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hän voi osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena ja työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Koulutusaika määräytyy HOKSin mukaan.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkintoon kuuluu yksi pakollinen tutkinnon osa sekä kaksi valinnaista tutkinnon osaa.

 • Matkailun asiakaspalvelutehtävissä toimiminen, 50 osp (pakollinen)
 • Matkailun markkinointi- ja myyntitehtävissä toimiminen, 45 osp (valinnainen)
 • Tapahtuman tuottaminen ja toteuttaminen, 55 osp, (valinnainen)

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 250 € (alv 0 %).

Lisätiedot

Lisätietoa koulutukseen hakeutumisesta
OSAO Ovi -hakijapalvelut
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Jaana Hilli
p. 050 516 9166
jaana.hilli@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Hakuaika

Oppisopimuskoulutukseen on jatkuva haku.

Opintojen alkaminen ja kesto

Oppisopimuksen voit aloittaa joustavasti, kun sinulla on soveltuva työpaikka. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Opiskelun toteutusmuoto

Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskeluja täydennetään koulutuksenjärjestäjän määrittelemässä oppimisympäristössä.

Tietopuolisen opetuksen koulutuspaikka
Kaukovainion yksikkö, palvelut
Kotkantie 2 C, 90250 Oulu

Opiskelijavalinta

Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hän voi osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Lisätietoa täältä >

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkintoon kuuluu yksi pakollinen tutkinnon osa sekä kaksi valinnaista tutkinnon osaa.

 • Matkailun asiakaspalvelutehtävissä toimiminen, 50 osp (pakollinen)
 • Matkailun markkinointi- ja myyntitehtävissä toimiminen, 45 osp (valinnainen)
 • Tapahtuman tuottaminen ja toteuttaminen, 55 osp, (valinnainen)

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 250 € (alv 0 %).

Lisätietoja oppisopimuksesta ja siihen hakeutumisesta antaa koulutussuunnittelija Paula Tuohimaa, p. 050 3174 818, paula.tuohimaa@osao.fi

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön työnhakija, tai vaarassa jäädä työttömäksi. Koulutuksessa voit opiskella uuden ammatin tai täydentää osaamistasi.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat matkailualan työtehtävistä kiinnostuneet TE-toimiston asiakkaat. Hakijalla tulee olla soveltuus koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammattiin ja lisäksi alan koulutusta tai työkokemusta.

Hakuaika

Hakuaika työvoimakoulutukseen päättyy 8.2.2021 (hakuaikaa jatkettu).

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus alkaa 1.2.2021.  Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluajan.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu

Opiskelijavalinta

Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostilla tai puhelimitse. Hakijoille järjestetään haastattelut vkolla 50/2020. Valinnoista tiedotetaan vkolla 51/2020.

Kielitaitotaso

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista kielikokeeseen tarvittaessa. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joista 77 päivää järjestetään koulutuksen järjestäjän oppimisympäristössä sekä 119 päivää on työelämässä tapahtuvaa oppimista.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkintoon kuuluu yksi pakollinen tutkinnon osa sekä kaksi valinnaista tutkinnon osaa.

 • Matkailun asiakaspalvelutehtävissä toimiminen, 50 osp (pakollinen)
  • Matkailun perusteet
  • Asiakaspalvelu ja myynti matkailussa
  • Matkailun englanti
  • Digitaalisten työvälineiden käyttö
  • Toiminnan kannattavuus
  • Matkailun turvallisuuspassikoulutus
  • Ensiaputaidot
  • Asiakastyytyväisyys
 • Matkailun markkinointi- ja myyntitehtävissä toimiminen, 45 osp (valinnainen)
  • Markkinoinnin perusteet ja markkinoinnin kilpailukeinot
  • Photoshop ja InDesign
  • Projektityö: Markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus
 • Tapahtuman tuottaminen ja toteuttaminen, 55 osp, (valinnainen)

Hinta ja kustannukset

Työvoimakoulutus on maksutonta, oppimateriaalikulut maksaa opiskelijat itse.

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Jaana Hilli, p. 050 516 9166, jaana.hilli@osao.fi
Opinto-ohjaaja Marianne Tapper, p. 050 366 0199, marianne.tapper@osao.fi
HUOM! INFOtilaisuus 24.11.2020 klo 15-16, OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2C, 90250 Oulu.

Hae koulutukseen

Koulutukseen haetaan TE-palvelujen kautta. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saat valtakunnallisesta TE-puhelinpalvelun Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 tai sähköpostilla osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Katso koulutuksen tiedot TE-palveluiden sivulta ja hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutushakemus on sitova eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Päteviä syitä ovat esimerkiksi työllistyminen tai muun koulutuspaikan saaminen. Työnhakusi tulee olla voimassa hakiessasi koulutukseen.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >