Matkailupalvelujen ammattitutkinto

Matkailupalvelujen ammattitutkinto antaa valmiuksia monipuolisiin matkailualan tehtäviin. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, myydä ja toteuttaa erilaisia asiakaslähtöisiä matkailupalveluja. Hänellä on valmiuksia työskennellä erilaisissa matkailualan asiakasneuvonta- ja myyntitehtävissä, markkinointitehtävissä, ohjelmapalvelutehtävissä tai tapahtumatuotannossa ja hän osaa palvella asiakkaita myyntihenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti, tuloksellisesti, vastuullisesti ja kestävän toimintatavan mukaisesti.

Ammatti ja opinnot

Matkailupalvelujen ammattitutkinnon suorittanut osaa suunnitella, tuotteistaa, myydä ja toteuttaa erilaisia asiakaslähtöisiä matkailupalveluja. Hän työskentelee erilaisissa matkailualan asiakasneuvonta- ja myyntitehtävissä, markkinointitehtävissä, ohjelmapalvelutehtävissä, hotellin vastaanotossa tai tapahtumatuotannossa. Matkailupalvelujen ammattitutkinnon suorittanut toimii työssään myynti- asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti, tuloksellisesti, vastuullisesti ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Hän osaa varmistaa asiakkaiden turvallisuuden ja palvella asiakkaita kielitaitoisesti.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Matkailupalvelujen ammattitutkinnon suorittanut voi työskennellä

  • matkailuyrityksessä
  • matkailuorganisaatiossa
  • kokous- ja kongressipalveluissa
  • hotellissa
  • ohjelmapalveluyrityksessä
  • yrityksessä, joka järjestää tapahtumia ja kongresseja

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Koulutukseen hakeutuminen on päättynyt. Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella.

Opintojen alkaminen ja kesto

Seuraava koulutus on suunniteltu alkavaksi keväällä 2021. Koulutuksen kesto on noin yksi vuosi ja kestoon vaikuttaa henkilökohtainen osaamisen kehittämisuunnitelma (HOKS).

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, palvelut
Kotkantie 2 C, 90250 Oulu

Opiskelijavalinta

Valintakriteerit opiskelijavalinnalle

• Haastattelu

Hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen. Opiskelijavalintapäätös tehdään haastattelujen jälkeen. Valintapäätös lähetetään tiedoksi sähköpostilla.

Kielitaitotaso

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Lisätietoa täältä.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena ja työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Koulutusaika määräytyy HOKSin mukaan.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä käytännössä ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Lisätietoja oppisopimuksesta antaa koulutussuunnittelija Paula Tuohimaa, p. 050 3174 818, Paula.Tuohimaa@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkintoon kuuluu yksi pakollinen tutkinnon osa sekä kaksi valinnaista tutkinnon osaa.

  • Matkailun asiakaspalvelutehtävissä toimiminen, 50 osp (pakollinen)
  • Matkailun markkinointi- ja myyntitehtävissä toimiminen, 45 osp (valinnainen)
  • Tapahtuman tuottaminen ja toteuttaminen, 55 osp, (valinnainen)

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 250 € (alv 0 %).

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutumisesta: OSAO Ovi -hakijapalvelut, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksesta: opinto-ohjaaja  Marianne Tapper, p. 050 366 0199, marianne.tapper@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >