Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille, 15 osp

Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Haluatko hankkia tai täydentää osaamistasi mielenterveys- ja päihdetyössä? Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille -koulutuksen aikana opit erilaisia keinoja edistää asiakkaan mielen hyvinvointia, mielenterveyttä, päihteettömyyttä sekä ehkäistä ongelmien syntymistä. Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon valinnainen tutkinnon osa.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Voit hakeutua koulutukseen, jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja haluat oppia erilaisia keinoja edistää asiakkaan mielen hyvinvointia, mielenterveyttä, päihteettömyyttä sekä ehkäistä ongelmia syntymistä, voit suorittaa mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille tutkinnon osan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Hakijalla tulee olla sellainen terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittajalta ks. tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen on 23.5.-31.7.2022.

Ajankohta

Koulutus järjestetään ajalla 10.10.2022-22.12.2022. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon osan vaatima puuttuva osaaminen, joka osoitetaan näytöllä. Tutkinnon osan ammattitaito osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä.

Koulutuspaikka

OSAO Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 3 pistettä

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten tietojen perusteella. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestillä hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelut järjestetään viikoilla 32-33/2022 Kontinkankaan yksikössä. Valintapäätös tehdään viimeistään viikolla 34 ja hakijoille lähetetään tieto opiskelijavalinnasta tämän jälkeen. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä. Valituilta pyydetään kirjallinen vahvistus sähköpostilla koulutuspaikan vastaanottamisesta. Opiskelupaikka on vastaanotettava 9.9.2022 mennessä.

Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella, tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä.

Hinta ja kustannukset

Opetus on maksuton.

Koulutuksen sisältö ja laajuus

Tutkinnon osan laajuus on 15 osaamispistettä (osp). Lisätietoa tutkinnon osasta saat tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun>).

Koulutuksen toteutus

Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppimisympäristönä on myös verkko-oppimisympäristö.

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Oppisopimuskoulutuksesta lisätietoja antavat Tiina Juntunen, p. 050 317 4601, tiina.juntunen@osao.fi ja Maarit Kopakka, p. 040 668 2884, maarit.kopakka@osao.fi. 

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutuspäällikkö Seija Kangas, p. 050 4431 778, seija.kangas@osao.fi
Opinto-ohjaaja Eija Roininen, p. 050 394 7281, eija.roininen@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.