Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Haluatko syventää osaamistasi mielenterveys- ja päihde- ja riippuvuustyössä? Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto antaa sinulle valmiudet toimia asiakaslähtöisesti ja ihmistä kunnioittavasti. Ammattitutkinnon suoritettuasi osaat käyttää työssäsi alan tietoperustaa ja työmenetelmiä ja hyödyntää alan hyödyntää alan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tuntemusta.

Ammatti ja opinnot

Opinnoissa saat valmiudet työskennellä mielenterveys-, ja päihde- ja riippuvuusasiakkaiden sekä heidän lähi- ja läheisverkostojen kanssa. Saat myös valmiuksia toimia oman alasi asiantuntijana moniammatillisessa verkostotyössä. Tämän tutkinnon suoritettuasi voit tehdä ammatillista asiakastyötä ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Koulutus sopii sinulle, jos sinulla on aiempaa alan osaamista joko koulutuksen tai työkokemuksen kautta. Tutkinnon suorittaminen vaatii työ- tai harjoittelupaikan joka voidaan hankkia opintojen aikana. Hakijan tulee olla allalle soveltuva sekä motivoitunut alan opintoihin. Lisäksi tulee olla työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Hakuaika

Haku on avoinna 11.3.-9.5.2024.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 16.09.2024. Opintojen arvioitu päättyminen on 19.12.2025. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää lopullisen opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu.

Opiskelijavalinta

Hakijalla tulee olla sellainen terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittajalta ks. tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018)

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten tietojen perusteella. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestillä hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelut järjestetään viikolla 22 Kontinkankaan yksikössä. Valintapäätös tehdään viimeistään viikolla 25 ja hakijoille lähetetään tieto opiskelijavalinnasta tämän jälkeen.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 3 pistettä

Valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan opiskelijavalinnasta sähköpostilla valintapäätöksen jälkeen. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B2.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Opinnot toteutuvat monimuotokoulutuksena, jossa lähiopetus järjestetään päiväopiskeluna n. 2 lähiopetuspäivää / viikko.
Koulutus sisältää lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppimisympäristönä on myös verkko-oppimisympäristö.

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa milloin vain. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Oppisopimuskoulutuksesta lisätietoja Kontinkankaan yksikössä antaa Mirva Saastamoinen, p. 050 593 7076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (100 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (80 osaamispistettä).

Pakolliset tutkinnon osat
  • Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä, 50 osp
  • Lähi- ja läheisverkostoissa toimiminen, 50 osp
Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 50 ops)
  • Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen, 25 osp
  • Laajentuvassa yhteisössä toimiminen, 25 osp
  • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen, 25 osp

Tutustu tarkemmin sisältöön ePerusteet-palvelussa

Hinta ja kustannukset

Koko tutkinnon opiskelijamaksu on 450 € (alv 0 %).

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Eija Roininen, p.050 3947 281 , eija.roininen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >