Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivähoitaja

Perhepäivähoitajana toteutat monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimit vastuullisena kasvattajana. Suunnittelet ja toteutat tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa. Tutkinnon suorittaneena osaat toimia myös erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä.

Ammatti ja opinnot

Voit hakea koulutukseen, jos olet hankkinut kasvatus- ja ohjausalan osaamista koulutuksen tai työkokemuksen kautta. Sinulla tulee olla soveltuvuus alalle, perhepäivähoitajan työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Koulutus etenee tutkinnon osittain. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopiskelua on noin 1 – 2 iltaa viikossa. Koulujen lomajaksoilla ei ole lähiopetusta.

Tutkinnon suorittamisen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Pääsääntöisesti tutkinnon suorittamisaika on 1,5 – 2 vuotta.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Perhepäivähoitaja hoitaa lapsia joko omassa kodissaan tai ryhmäperhepäivähoidossa siihen varatussa tilassa.  Perhepäivähoitaja työskentelee kunnan palveluksessa tai ammatinharjoittajana. Ammatissa tarvitaan lasten perushoidon ja varhaiskasvatuksen osaamista, vastuuntuntoa, rauhallisuutta ja vuorovaikutustaitoja.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon, perhepäivähoidon osaamisalan suorittamisen lisäksi saat kelpoisuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin suorittamalla kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan osaamista tuottavan tutkinnon osan.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Seuraava koulutus avautuu hakuun kevään 2020 aikana.

 

Opintojen ajankohta ja kesto

Seuraava koulutus toteutetaan 14.9.2020-18.12.2021.

 

Koulutuspaikka

OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu.

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella.

 

Kielitaidon arviointi

Kielitaidon arviointi tehdään haastattelun yhteydessä, tarvittaessa erillisellä testillä.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Monimuotokoulutus iltaisin.

 

Oppisopimusopiskelu 

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Ole yhteydessä Kontinkankaan yksikköön, koulutussuunnittelija Mirva Saastamoiseen, p. 050 5937 076, mirva.saastamoinen@osao.fi 

 

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä (osp).

 

Perhepäivähoidon osaamisala muodostuu seuraavista tutkinnon osista
  • ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp
  • perhepäivähoidon osaamisalan kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (yht. 70 osp)
  • lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa, 30 osp
  • toimiminen perhepäivähoitoympäristöissä, 40 osp

 

Tutkintoon sisältyy lisäksi kaksi valinnaista tutkinnon osasta (yht. 40 osp, valitaan yksi)
  • pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 40 osp

tai

  • tutkinnon osa: Lapsen, kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen kasvatus ja ohjausalan tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Opiskelijalla on mahdollisuus ottaa lisäksi tutkintoon sisältyviä kaikille yhteisiä valinnaisia tutkinnon osia 20 osp. Perhepäivähoidon osaamisalaan ei voida kuitenkaan valita valinnaiseksi tutkinnon osaksi kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkinnon osaa Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen.

Lisätietoja tutkinnon valinnaisista tutkinnon osista ja tutkinnon suorittamisesta löydät tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun) »

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamista sovitaan yksilöllisesti HOKSissa. HOKSia päivitetään tarvittaessa.

 

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

 

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Seija Kangas, p. 050 4431778, sähköposti seija.kangas@osao.fi