Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivähoitaja

Perhepäivähoitajana toteutat monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimit vastuullisena kasvattajana. Suunnittelet ja toteutat tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa. Tutkinnon suorittaneena osaat toimia myös erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä.

Ammatti ja opinnot

Voit hakea koulutukseen, jos olet hankkinut kasvatus- ja ohjausalan osaamista koulutuksen tai työkokemuksen kautta. Sinulla tulee olla soveltuvuus alalle, perhepäivähoitajan työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Koulutus etenee tutkinnon osittain. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopiskelua on noin 1 – 2 iltaa viikossa. Koulujen lomajaksoilla ei ole lähiopetusta.

Tutkinnon suorittamisen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Pääsääntöisesti tutkinnon suorittamisaika on 1,5 – 2 vuotta.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Perhepäivähoitaja hoitaa lapsia joko omassa kodissaan tai ryhmäperhepäivähoidossa siihen varatussa tilassa.  Perhepäivähoitaja työskentelee kunnan palveluksessa tai ammatinharjoittajana. Ammatissa tarvitaan lasten perushoidon ja varhaiskasvatuksen osaamista, vastuuntuntoa, rauhallisuutta ja vuorovaikutustaitoja.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon, perhepäivähoidon osaamisalan suorittamisen lisäksi saat kelpoisuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin suorittamalla kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan osaamista tuottavan tutkinnon osan.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Koulutukseen ei ole tällä hetkellä hakua.

Opintojen ajankohta ja kesto

Koulutuksen seuraava aloitusajankohta ei ole tiedossa. Sinulle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään haastatteluun.

Kielitaito arvioidaan tarvittaessa erikseen. Valintapäätös tehdään heti haastattelujen jälkeen viimeistään viikolla 41. Valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan opiskelijavalinnasta sähköpostilla ja kirjeellä. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä.

Valintaperusteina ovat seuraavat:

 

Kielitaidon arviointi

Kielitaidon arviointi tehdään haastattelun yhteydessä, tarvittaessa erillisellä testillä. Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B 1.1. Lisätietoja täältä.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joissa lähiopetus järjestetään pääosin iltaisin klo 17 alkaen (n. 1-2 iltaa /viikko).

Oppisopimusopiskelu 

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Ole yhteydessä Kontinkankaan yksikköön, koulutussuunnittelija Mirva Saastamoiseen, p. 050 5937 076, mirva.saastamoinen@osao.fi 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Perhepäivähoidon osaamisala muodostuu seuraavista tutkinnon osista
  • ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp
  • perhepäivähoidon osaamisalan kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (yht. 70 osp)
  • lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa, 30 osp
  • toimiminen perhepäivähoitoympäristöissä, 40 osp
Tutkintoon sisältyy lisäksi kaksi valinnaista tutkinnon osasta (yht. 40 osp, valitaan yksi)
  • pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 40 osp

tai

  • tutkinnon osa: Lapsen, kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen kasvatus ja ohjausalan tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Opiskelijalla on mahdollisuus ottaa lisäksi tutkintoon sisältyviä kaikille yhteisiä valinnaisia tutkinnon osia 20 osp. Perhepäivähoidon osaamisalaan ei voida kuitenkaan valita valinnaiseksi tutkinnon osaksi kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkinnon osaa Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen.

Lisätietoja tutkinnon valinnaisista tutkinnon osista ja tutkinnon suorittamisesta löydät tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamista sovitaan yksilöllisesti HOKSissa. HOKSia päivitetään tarvittaessa.

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu 450 euroa (alv 0 %)

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Marko Hyyryläinen
p. 050 3225 595
marko.hyyrylainen@osao.fi

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >