Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, toimitilahuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala sopii sinulle, joka olet kiinnostunut työskentelemään monipuolisissa ja vaihtelevissa työtehtävissä ja haluat soveltaa monipuolisesti tietoja ja taitoja.

Ammatti ja opinnot

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon toimitilahuollon osaamisalan suorittaneena osaat toimia asiakaskohteessa toimitilahuollon työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Toteutat työssäsi asiakaskohteen ylläpitosiivouksen ja jaksoittaisen siivouksen. Opintojen aikana opit valinnoistasi riippuen suunnittelemaan ja toteuttamaan puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat elintarviketeollisuuslaitokset, erityiskohteet, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kulttuurihistorialliset kohteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, puhdastilat, rakennussiivous, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Toimitilahuoltajan työpaikkoina voivat olla erilaiset toimitilat ja rakennukset, esimerkiksi toimistot, koulut, päiväkodit, hotellit, vanhainkodit ja palvelutalot, sairaalat ja terveyskeskukset.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Voit hakeutua koulutukseen ajalla 12.5. – 9.10.2020.

Kohderyhmä

Puhtausalalla toimineet henkilöt, jotka haluavat pätevöityä ja suorittaa ammattitutkinnon.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus alkaa 2.11.2020 ja kestää noin 1,5 vuotta. Sinulle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie, 90250 Oulu

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella.

Valintakriteerit opiskelijavalinnalle

  • aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
  • opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)

Hakijoihin otetaan yhteyttä viimeistään hakuajan päättmisen jälkeen. Opiskelijavalinta tehdään haastattelun jälkeen. Valintatieto ilmoitetaan kirjeitse haastettalun jälkeen. Valitut saavat tiedon myös tekstiviestillä ja sähköpostilla.

Kielitaidon arviointi

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista.

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä käytännössä ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Lisätietoja oppisopimuksesta antaa koulutuspäällikkö Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Koko tutkinnon muodostuminen (150 osp): toimitilahuoltaja tai laitoshuoltaja

Pakollinen tutkinnon osa
  • Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen,15 osp
Valinnainen tutkinnon osa 1
  • Laitoshygieniapalvelut (45 osp)
  • Ylläpitosiivouspalvelut (45 osp)
Valinnainen tutkinnon osa 2
  • (45 – 90 osp)

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu 250 € (alv 0%).

Lisätiedot

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Kirsi Hemmilä, p. 044 703 7737, kirsi.hemmila@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

 

Peruutusehto

Kouutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvists opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >