Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, toimitilahuoltaja tai laitoshuoltaja

Toimitilahuollon osaamisala

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala sopii sinulle, joka olet kiinnostunut työskentelemään monipuolisissa ja vaihtelevissa työtehtävissä ja haluat soveltaa monipuolisesti tietoja ja taitoja.

Ammatti ja opinnot

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon toimitilahuollon osaamisalan suorittaneena osaat toimia asiakaskohteessa toimitilahuollon tai laitoshuollon työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti.

Toimitilahuoltajana toteutat työssäsi asiakaskohteen ylläpitosiivouksen ja jaksoittaisen siivouksen. Laitoshuoltajana toteutat ylläpitosiivousta, eristyssiivousta ja huoltohuonetehtäviä sekä käsittelet ja lajittelet jätteitä. Lisäksi osaat toteuttaa ruokahuoltotehtäviä ja vuodehuoltotehtäviä.

Opintojen aikana opit valinnoistasi riippuen suunnittelemaan ja toteuttamaan puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat elintarviketeollisuuslaitokset, erityiskohteet, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälät, kulttuurihistorialliset kohteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, rakennussiivous, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Toimitilahuoltajan työpaikkoina voivat olla erilaiset toimitilat ja rakennukset, esimerkiksi toimistot, koulut, päiväkodit, hotellit, vanhainkodit ja palvelutalot, sairaalat ja terveyskeskukset.

Laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja voi työskennellä esimerkiksi elintarviketeollisuuslaitoksissa, erityiskohteissa, hotelli- ja majoitustiloissa, kauppakeskuksissa, myymälöissä ja toimistoissa, liikennevälineissä, kouluissa ja päiväkodeissa, vanhainkodeissa ja palvelutaloissa, sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, teollisuuslaitoksissa, rakennuksilla sekä puhdastiloissa tai uima-allas- ja kylpylätiloissa.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku.

Kohderyhmä

Puhtausalalla toimineet henkilöt, jotka haluavat pätevöityä ja suorittaa ammattitutkinnon.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutuksen voit aloittaa joustavasti, lisätiedot opettaja Kirsi Hemmilä (yhteystiedot alla). Koulutus  kestää noin 1,5 vuotta. Sinulle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie, 90250 Oulu

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • Motivaatio (enint. 5 pistettä)
  • Tarve koulutukselle (enint. 3 pistettä) ja
  • Aiemmin hankittu osaaminen (enint. 2 pistettä).

Hakijoihin otetaan yhteyttä viimeistään hakuajan päättymisen jälkeen. Opiskelijavalinta tehdään haastattelun jälkeen. Valintatieto ilmoitetaan kirjeitse, tekstiviestillä ja sähköpostilla.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B1.2. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista. Lähiopetusta toteutetaan kerran viikossa iltapäivä- iltapainotteisesti.

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä käytännössä ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Lisätietoja oppisopimuksesta antaa koulutuspäällikkö Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Koko tutkinnon muodostuminen (150 osp): toimitilahuoltaja tai laitoshuoltaja

Pakollinen tutkinnon osa
  • Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen,15 osp
Valinnainen tutkinnon osa 1
  • Laitoshygieniapalvelut (45 osp)
  • Ylläpitosiivouspalvelut (45 osp)
Valinnainen tutkinnon osa 2
  • (45 – 90 osp)

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu 250 € (alv 0%).

Lisätiedot

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Kirsi Hemmilä, p. 044 703 7737, kirsi.hemmila@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta

Työvoimakoulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön työnhakija, tai vaarassa jäädä työttömäksi. Koulutuksessa voit opiskella uuden ammatin tai täydentää osaamistasi.

Tämä koulutus on mahdollista suorittaa myös työvoimakoulutuksena, jos olet TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakas. Nyt haussa olevat työvoimakoulutukset ja hakulomakkeen löydät koulutushaun kautta.

Jos osallistumisestasi koulutukseen on sovittu TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun kanssa työllistymissuunnitelmassasi, voit saada koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Korotusosan maksamisesta päättää aina työttömyyskassa tai Kela.

Voit saada koulutukseen osallistumispäiviltä myös kulukorvausta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta