Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja johtaa vastuualueensa palvelutuotantoa sekä ylläpitää ja kehittää vastuualueensa asiakkuuksia. Hän voi toimia esimies- ja asiantuntijatehtävissä kiinteistönhoidossa, kotityöpalveluissa tai puhtausalalla.

Ammatti ja opinnot

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittaneena osaat vastata palvelun laadun toteuttamisesta ja kehittämisestä asiakaskohteessa sekä johtaa vastuualueesi toiminnan kannattavuutta. Koulutuksesta saat valmiudet toimia esimiehenä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla sekä ennakoida henkilöstötarpeen ja rekrytoida henkilöstöä. Koulutuksen jälkeen osaat organisoida henkilöstön perehdytyksen sekä kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnossa voit suunnata ammatillista osaamistaan ekotehokkuuden johtamiseen, kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arviointiin, monipalvelujen johtamiseen, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen kehittämiseen tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen mitoittamiseen ja myyntiin.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen on ajalla 12.5. – 16.10.2020.

Kohderyhmä

Noin viisi vuotta kiinteistönhoitoalalla toimineet henkilöt tai henkilöt, jotka ovat suorittaneet alan erikoisammattitutkinnon ja haluavat pätevöityä alan esimiestehtäviin.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus alkaa 2.11.2020  ja kestää noin 1,5 vuotta. Koulutuksen kesto suunnitellaan aikaisemman osaamisen pohjalta ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon vaatima puuttuva osaaminen ja osoitetaan näytöillä siltä osin, kuin sitä ei aiemmin ole arvioitu ja todennettu.

 

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie
90250 Oulu

 

Opiskelijavalinta

Valintakriteerit opiskelijavalinnalle:

  • Haastattelu, tarve koulutukselle ja aiemmin hankittu osaaminen.

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakuajan päättymisen jälkeen. Tarvittaessa kielitaidon arvointi järjestetään 28.9.2020. Valintapäätös tehdään haastattelun jälkeen. Valituille opiskelijoille lähetetään kirje, valitsematta jääneille sähköpostiviesti.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Lisätietoa täältä >

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähiopetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetuspäiviä on noin 2-4 kertaa kuukaudessa iltaisin.

Oppisopimus

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimusopiskeluna. Se edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimusopiskelun voi aloittaa milloin vain. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi.

 

Tutkinnon laajuus ja sisältö

Pakolliset tutkinnon osat (150 osp)
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen suunnitteleminen ja johtaminen, 75 osp
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen henkilöstön ja osaamisen johtaminen, 75 osp
Valinnaiset tutkinnon osat (30 osp)
  • Kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arviointi, 30 osp
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen kehittäminen, 30 osp
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen mitoittaminen ja myynti, 30 osp
  • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta, 30 osp

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta vähintään 30 osaamispisteen laajuisesti.

Lisätietoa tutkinnon sisällöstä täällä (ePerusteet).

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu 250 € (alv 0%).

 

Lisätietoja koulutuksesta 
Piritta Mänty (puhtauspalveluala)
p 050 5281 995
Piritta.Manty@osao.fi

 

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

 

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >