Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja johtaa vastuualueensa palvelutuotantoa sekä ylläpitää ja kehittää vastuualueensa asiakkuuksia. Hän voi toimia esimies- ja asiantuntijatehtävissä kiinteistönhoidossa, kotityöpalveluissa tai puhtausalalla.

Ammatti ja opinnot

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittaneena osaat vastata palvelun laadun toteuttamisesta ja kehittämisestä asiakaskohteessa sekä johtaa vastuualueesi toiminnan kannattavuutta. Koulutuksesta saat valmiudet toimia esimiehenä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla sekä ennakoida henkilöstötarpeen ja rekrytoida henkilöstöä. Koulutuksen jälkeen osaat organisoida henkilöstön perehdytyksen sekä kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnossa voit suunnata ammatillista osaamistaan ekotehokkuuden johtamiseen, kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arviointiin, monipalvelujen johtamiseen, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen kehittämiseen tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen mitoittamiseen ja myyntiin.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku eli voit hakeutua koulutukseen ympäri vuoden.

Kohderyhmä

Jo useamman vuoden puhtaus- tai kiinteistöpalvelualalla toimineet henkilöt, jotka ovat suorittaneet alan ammattitutkinnon tai joilla on vastaava osaaminen ja jotka haluavat pätevöityä alan esimies- tai asiantuntijatehtäviin.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutuksen voit aloittaa joustavasti, lisätietoja lehtori Piritta Mänty (yhteystiedot alla). Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Koulutuksen kesto suunnitellaan aikaisemman osaamisen pohjalta ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon vaatima puuttuva osaaminen ja osoitetaan näytöillä siltä osin, kuin sitä ei aiemmin ole arvioitu ja todennettu.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 2D
90250 Oulu

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • Motivaatio (enint. 5 pistettä)
  • Tarve koulutukselle (enint. 3 pistettä) ja
  • Aiemmin hankittu osaaminen (enint. 2 pistettä).

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B1.2. Lisätietoa täältä.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan iltaopiskeluna 4h joka toinen viikko. Opiskelu edellyttää työpaikkaa alan yrityksessä. Tutkinnon suorittaminen edellyttää toimimista esimiestehtävissä.

Oppisopimus

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimusopiskeluna. Se edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimusopiskelun voi aloittaa milloin vain. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi.

Tutkinnon laajuus ja sisältö

Pakolliset tutkinnon osat (150 osp)
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen suunnitteleminen ja johtaminen, 75 osp
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen henkilöstön ja osaamisen johtaminen, 75 osp
Valinnaiset tutkinnon osat (30 osp)
  • Kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arviointi, 30 osp
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen kehittäminen, 30 osp
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen mitoittaminen ja myynti, 30 osp
  • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta, 30 osp

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta vähintään 30 osaamispisteen laajuisesti.

Lisätietoa tutkinnon sisällöstä täällä (ePerusteet).

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu 250 € (alv 0%).

Lisätietoja koulutuksesta 
lehtori Piritta Mänty
p. 050 528 1995
piritta.manty@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuaikana.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta. Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta