Puuteollisuuden ammattitutkinto, sahateollisuuden osaamisala

Puuteollisuus tarvitsee osaavaa ja uutta työvoimaa. Jos sinulla on alan peruskoulutus tai työkokemusta ja haluat laajentaa osaamista, tule suorittamaan ammattitutkinto tai tutkinnon osia.

Ammatti ja opinnot

Puuteollisuuden ammattitutkinnosta saat puuteollisuuden työtehtävissä vaadittavan ammattitaidon. Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia vastuullisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa työpaikan ohjeita ja toimintatapoja. Osaat suorittaa laitteiden kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa sekä selvittää mahdolliset häiriötilanteet. Sinulla on hyvä kokonaisnäkemys sahateollisuuden tuotantoprosesseista, raaka-aineista sekä loppukäytön tuotteelle asettamista vaatimuksista.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Sahateollisuuden osaamisalan suorittaneena voit työllistyä sahateollisuuteen, puuteollisuuteen tai sahatavaran jatkojalostusyrityksiin. Voit työskennellä esimerkiksi sahateollisuuden tai sahatavaran jatkojalostuksen prosessissa käyttö- ja valvontatehtävissä, operaattorina tai asiantuntijatehtävissä.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus alkaa sovitun mukaisesti. Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluajan.

Koulutuspaikka

Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 D, 93100 Pudasjärvi

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
 • motivaatio, enintään 3 pistettä

Hakijoihin ollaan yhteydessä viikoittain. Kaikki hakijat haastatellaan. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse. Kielitaito arvioidaan tarvittaessa ennen haastattelua. Valintapäätös lähetetään haastattelussa kerrotulla tavalla ja opinnot alkavat haastattelussa sovitun mukaisesti.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Puuteollisuuden ammattitutkinnossa kielitaitotasosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus etenee oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Opetus sisältää kontaktiopetusta 2-4 pv/kk, 1-2 pv/kk ohjattua itseopiskelua sekä oppimista työpaikalla. Opiskelijan tulee hankkia työpaikka joko koulutus- tai oppisopimuksella.

Oppisopimuskoulutus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä käytännössä ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa koulutussuunnittelija Kaisu Möttönen, p. 050 573 2584, kaisu.mottonen@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkinto koostuu yhdestä pakollisesta (30 osp) ja neljästä valinnaisesta (120 osp) tutkinnon osasta.

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa
 • Mekaanisen metsäteollisuuden työtehtävissä toimiminen, 30 osp
 Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Tukkien vastaanotto ja lajittelu, 30 osp
 • Tukkien sisäänsyöttö ja kuorinta, 30 osp
 • Tukkien sahaus, 30 osp
 • Lauta-aihioiden särmäys, 30 osp
 • Sahatavaran tuorelajittelu, 30 osp
 • Sahatavaran rimoitus ja merkintä, 30 osp
 • Sahatavarakuivaamon hoito, 30 osp
 • Sahatavaran purkuhissillä ja tyvilajittelussa toimiminen, 30 osp
 • Puutuotteiden paketointi ja rekisteröinti, 30 osp
 • Puutuotteiden lähetys mekaanisessa metsäteollisuudessa, 30 osp
 • Puutuotteiden koneellinen lajittelu, 30 osp
 • Höyläys ja sormijatkaminen, 30 osp
 • Sahatavaran jatkojalostusprosessissa toimiminen, 30 osp
 • Valmistusprosessin laadunvalvonta mekaanisessa metsäteollisuudessa, 30 osp
 • Materiaalien koneellinen siirtäminen ja varastointi mekaanisessa metsäteollisuudessa, 30 osp
 • Terähuolto mekaanisessa metsäteollisuudessa, 30 osp
 • Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 30 osp
 • Tutkinnon osa tämän tutkinnon toiselta osaamisalalta, 30 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 30 osp

Lisätietoa tutkinnon perusteissa (ePerusteet-palveluun) »

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 250 € (alv 0 %)

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Jari Ruutikainen, p. 050 592 6379, jari.ruutikainen@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, ovi@osao.fi, p. 040 8266 060

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Työvoimakoulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön työnhakija, tai vaarassa jäädä työttömäksi. Koulutuksessa voit opiskella uuden ammatin tai täydentää osaamistasi.

Tämä koulutus on mahdollista suorittaa myös työvoimakoulutuksena, jos olet TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakas. Nyt haussa olevat työvoimakoulutukset ja hakulomakkeen löydät koulutushaun kautta.

Jos osallistumisestasi koulutukseen on sovittu TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun kanssa työllistymissuunnitelmassasi, voit saada koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Korotusosan maksamisesta päättää aina työttömyyskassa tai Kela.

Voit saada koulutukseen osallistumispäiviltä myös kulukorvausta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta

Voisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista