Saattohoidossa toimiminen, 15 osp

Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Lähihoitaja! Haluatko edistää saattohoidossa olevan ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua? Täydennä sosiaali- ja terveysalan osaamistasi Saattohoidossa toimiminen -tutkinnon osalla.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sinulle, joka olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja toimit lähihoitajan työssä yksiköissä, joissa toteutetaan saattohoitoa.

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen on jatkettu 20.3.2023 saakka.

Koulutuksen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 10.4.2023 ja arvioitu päättymispäivä on 2.6.2023. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluajan.

Koulutuspaikka

OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Hinta

Koulutus on maksuton.

Koulutuksen laajuus

Koulutuksen laajuus on 15 osaamispistettä (osp).

Koulutuksen toteutus

Ryhmämuotoisena järjestettävä koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Lähiopetuspäiviä on koulutuksen aikana neljä.
Muutoin koulutus toteutetaan itsenäisenä ja ohjattuna etäopiskeluna verkko-oppimisympäristöä hyödyntäen sekä työpaikalla tapahtuvana oppimisena.

Työvoimakoulutus

Tämä koulutus on mahdollista suorittaa myös työvoimakoulutuksena, jos olet TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakas. Nyt haussa olevat työvoimakoulutukset ja hakulomakkeen löydät koulutushaun kautta.

Jos osallistumisestasi koulutukseen on sovittu TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun kanssa työllistymissuunnitelmassasi, voit saada koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Korotusosan maksamisesta päättää aina työttömyyskassa tai Kela.

Voit saada koulutukseen osallistumispäiviltä myös kulukorvausta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemuksessa annettujen tietojen perusteella.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 3 pistettä

Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelut järjestetään Kontinkankaan yksikössä viikolla 12/2023. Valintapäätös tehdään viimeistään viikolla 13/2023 ja hakijoille lähetetään tieto opiskelijavalinnasta tämän jälkeen. Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Tämän koulutuksen kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä >

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimusopiskeluun liittyen ja siihen, kuinka voit hakeutua oppisopimusopiskelijaksi, antaa Kontinkankaan yksikön oppisopimustoimija Tiina Juntunen, p. 050 317 4601, tiina.juntunen@osao.fi

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa suoritetaan Saattohoidossa toimiminen -tutkinnon osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Tututustu tutkinnon osan sisältöön ePerusteet -palvelussa

Lisätietoja

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Johanna Savunen
p. 050 317 4796
johanna.savunen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.