Terveysalan ammattitutkinto, kipsiteknikko

Immobilisaatiohoitotyön osaamisala

Immobilisaatiohoitotyön eli kipsauksen osaajia tarvitaan alan työpaikoille. Osaamisen hankit suorittamalla terveysalan ammattitutkinnon.

Ammatti ja opinnot

Immobilisaatiohoitotyön (kipsauksen) osaajia tarvitaan alan työpaikoille. Osaamisen hankit suorittamalla terveysalan ammattitutkinnon. Kipsiteknikkona toteutat immobilisaatiohoitotyötä julkisella tai yksityisellä sektorilla ja osaat toteuttaa itsenäisesti erilaisia tuentoja ja ohjata asiakasta. Työskentelet sosiaali- ja terveysalan työympäristöissä esimerkiksi päivystyspoliklinikalla tai terveyskeskuksen vastaanotolla. Voit myös toimia ammatinharjoittajana tai yrittäjänä myyden palveluja eri organisaatioille.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopiskelua on noin 2-3 päivää kuukaudessa (myös lauantaisin). Koulutuksessa on opettajana myös immobilisaatiohoitotyön asiantuntijoita alan työpaikoilta.

Terveysalan ammattitutkinnon immobilisaatiohoitotyön osaamisalan (tutkintonimike kipsiteknikko) suorittaminen edellyttää sinulta sellaista vaativaa terveysalan osaamista, jota on käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä. Sinulla tulee olla suoritettuna vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinto tai hankittuna vastaava osaaminen työkokemuksen ja koulutusten kautta. Terveysalan ammattitutkinto ei ole ns. alalle tulotutkinto eikä anna sellaisenaan osaamista esim. lääkehoidon toteuttamiseen.

Voit hakeutua koulutukseen, jos olet sosiaali- ja terveysalan ammattilainen ja työskentelet työpaikassa, jossa on tarvetta ja mahdollista hankkia immobilisaatiohoitotyön (kipsausalan) osaamista.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Kipsiteknikkona voit toimia sosiaali- ja terveysalan erilaisissa työyhteisöissä, esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja muissa terveyspalveluja tuottavissa yrityksissä sekä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä myyden palveluja eri organisaatioille.

Kipsiteknikko on osaamisalakohtainen tutkintonimike terveysalan ammattitutkinnossa ja laajentaa osaamistasi ja varmistaa työllistymisesi alan työtehtäviin.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Seuraava koulutus alkaa lokakuussa 2022. Haku koulutukseen avautuu kesällä 2022. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja  tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluajan.

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu.

Opiskelijavalinta

Terveysalan ammattitutkinnon immobilisaatiohoitotyön osaamisalan (tutkintonimike kipsiteknikko) suorittaminen edellyttää sinulta sellaista vaativaa terveysalan osaamista, jota on käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä. Sinulla tulee olla suoritettuna vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai hankittuna vastaava osaaminen työkokemuksen ja koulutusten kautta. Voit hakeutua koulutukseen jos olet sosiaali- ja terveysalan ammattilainen ja jos työskentelet työpaikassa, jossa on tarvetta ja mahdollista hankkia immobilisaatiohoitotyön (kipsausalan) osaamista.

Lisäksi hakijalla tulee olla sellainen terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään terveysalan ammattitutkinnon suorittajalta (OPH-5-2018). Tutustu terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin täällä.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen puhelimitse tai sähköpostilla. Haastattelut järjestetään viikoilla 2-3/2021. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 3 pistettä

Kaikille hakijoille lähetään tieto opiskelijavalinnasta sähköpostilla.

Kielitaito

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Terveysalan ammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena (2 – 3 lähipäivää kuukaudessa). Koulutuksen lähipäivät vuoden 2021 aikana ovat: 5.-6.2., 19.-20.3, 9.-10.4., 7.-8.5., 13.-14.8, 10.-11.9., 15.-16.10., 19.-20.11.2021. ja 9.-10.12.2021, kevään 2022 lähipäivät sovitaan myöhemmin (valinnainen tutkinnon osa).

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä on noin 2 – 4 päivää kuukaudessa.

Lisätietoja tämän tutkinnon oppisopimuskoulutuksesta antaa koulutuspäällikkö Sari Veijola, p. 050 317 4929, sari.veijola@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Pakolliset tutkinnon osat
  • Ammattiosaajana työskenteleminen terveysalalla (45 osp)
  • Immobilisaatiohoitotyön toteuttaminen (90 osp)
Valinnaiset tutkinnon osat (15 osp), joista järjestetään yksi
  • Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen
  • Haavojen hoitaminen
  • Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen
  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen
  • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Lisätietoja  tutkinnon osista ja tutkinnon suorittamisesta löydät tutkinnon perusteista. (ePerusteet-palveluun)

Hinta ja kustannukset

Koko tutkinnon opiskelijamaksu on 450 € (Alv 0 %)

Lisätiedot

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Anne-Maria Törmä, p. 040 1415471, anne-maria.torma@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

 

Peruutusehdot

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.
Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta