Terveysalan ammattitutkinto, kipsiteknikko

Immobilisaatiotyön osaamisala

Immobilisaatiohoitotyön eli kipsauksen osaajia tarvitaan alan työpaikoille. Osaamisen hankit suorittamalla terveysalan ammattitutkinnon.

Ammatti ja opinnot

Immobilisaatiohoitotyön (kipsauksen) osaajia tarvitaan alan työpaikoille. Osaamisen hankit suorittamalla terveysalan ammattitutkinnon. Kipsiteknikkona toteutat immobilisaatiohoitotyötä julkisella tai yksityisellä sektorilla ja osaat toteuttaa itsenäisesti erilaisia tuentoja ja ohjata asiakasta. Työskentelet sosiaali- ja terveysalan työympäristöissä esimerkiksi päivystyspoliklinikalla tai terveyskeskuksen vastaanotolla. Voit myös toimia ammatinharjoittajana tai yrittäjänä myyden palveluja eri organisaatioille.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopiskelua on noin 2-3 päivää kuukaudessa (myös lauantaisin). Koulutuksessa on opettajana myös immobilisaatiohoitotyön asiantuntijoita alan työpaikoilta.

Terveysalan ammattitutkinnon immobilisaatiohoitotyön osaamisalan (tutkintonimike kipsiteknikko) suorittaminen edellyttää sinulta sellaista vaativaa terveysalan osaamista, jota on käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä. Sinulla tulee olla suoritettuna vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinto tai hankittuna vastaava osaaminen työkokemuksen ja koulutusten kautta. Terveysalan ammattitutkinto ei ole ns. alalle tulotutkinto eikä anna sellaisenaan osaamista esim. lääkehoidon toteuttamiseen.

Voit hakeutua koulutukseen jos olet sosiaali- ja terveysalan ammattilainen ja työskentelet työpaikassa, jossa on tarvetta ja mahdollista hankkia immobilisaatiohoitotyön (kipsausalan) osaamista.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Kipsiteknikkona voit toimia sosiaali- ja terveysalan erilaisissa työyhteisöissä, esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja muissa terveyspalveluja tuottavissa yrityksissä sekä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä myyden palveluja eri organisaatioille.

Kipsiteknikko on osaamisalakohtainen tutkintonimike terveysalan ammattitutkinnossa ja laajentaa osaamistasi ja varmistaa työllistymisesi alan työtehtäviin.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Seuraava koulutus alkaa 1.2.2021.  Haku koulutukseen alkaa viimeistään syyskuun alussa viikolla 36.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Seuraava koulutus alkaa 1.2.2021. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamista sovitaan yksilöllisesti HOKSissa. HOKS saattaa vaikuttaa opintojen kestoon. HOKSia päivitetään tarvittaessa.

 

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu.

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään haastattelujen perusteella.

Terveysalan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018). Tutustu terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin täällä.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena (2 – 3 lähipäivää kuukaudessa).

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä on noin 2 – 4 päivää kuukaudessa.

Oppisopimusasioita Kontinkankaan yksikössä hoitaa koulutussuunnittelija Mirva Saastamoinen, puh. 050 5937 076, mirva.saastamoinen@osao.fi.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Pakolliset tutkinnon osat
  • Ammattiosaajana työskenteleminen terveysalalla (45 osp)
  • Immobilisaatiohoitotyön toteuttaminen (90 osp)
Valinnaiset tutkinnon osat (15 osp), joista järjestetään yksi
  • Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen
  • Haavojen hoitaminen
  • Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen
  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen
  • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Lisätietoja  tutkinnon osista ja tutkinnon suorittamisesta löydät tutkinnon perusteista. (ePerusteet-palveluun)

 

Hinta ja kustannukset

Koko tutkinnon opiskelijamaksu on 450 € (Alv 0 %)

 

Lisätiedot

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Anne-Maria Törmä
p. 040 1415471
anne-maria.torma@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa. Tiedustele mahdollisuutta aloittaa koulutus joustavasti Kontinkankaan yksiköstä.

 

Hae koulutukseen

Peruutusehdot

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen.
Ennen ilmoittautumisajan päättymistä tehdyissä peruutuksissa osallistumismaksua ei peritä. Ilmoittautumisajan jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 0 – 50% osallistumismaksusta.

Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuksen alkaessa, voidaan opiskelijamaksu periä kokonaisuudessaan. Sairaustapauksissa opiskelijamaksua ei peritä, mikäli osallistuja esittää sairaslomatodistuksen seitsemän (7) vuorokauden kuluessa koulutuksen alkamisesta. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kesken lukukauden, jo perittyä opiskelijamaksua ei palauteta.

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.
Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta