Yrittäjän ammattitutkinto

Tutkinto on tarkoitettu sinulle, joka toimit yrittäjänä tai suunnittelet aloittavasi yritystoiminnan. Se soveltuu myös sivutoimisille yrittäjille, maatalousyrittäjille ja franchising-yrittäjille.

Ammatti ja opinnot

Tutkinnon suorittaneena osaat hoitaa yrityksen perustamiseen liittyvät toimet ja analysoida yrityksesi taloutta sekä järjestää yrityksesi toiminnot kannattavasti. Tunnistat myös yritystoimintaan liittyvät riskit ja liiketoiminnalliset mahdollisuudet sekä osaat myydä sekä markkinoida omia tuotteitasi ja palveluja.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Yrittäjäopiston kanssa. Lisätietoja hakeutumisesta antaa Paula Tuohimaa p. 050 317 4818, paula.tuohimaa@osao.fi.

Opintojen kesto määritetään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS).

Opintojen toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla, jota täydennetään opinnoilla oppilaitoksessa.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Yrittäjän ammattitutkinnossa (150 osaamispistettä) on kaksi osaamisalaa, jotka ovat:

  • Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
  • Yritystoiminnan kehittäminen

Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala on tarkoitettu yritystoimintaa harkitseville. Osaamisalalla tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen (90 osaamispistettä) ja kahden valinnaisen (60 osaamispistettä) tutkinnon osan hyväksyttyä suorittamista.

Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala on tarkoitettu yrittäjänä jo toimivalle. Osaamisalalla tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen (90 osaamispistettä) ja kahden valinnaisen (60 osaamispistettä) tutkinnon osan hyväksyttyä suorittamista.

Hinta ja kustannukset

Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta tai peritään opiskelijamaksu 450 €. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen ajalta, opiskelijalla on mahdollisuus saada opintososiaalisia etuuksia.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >