Yrittäjän ammattitutkinto

Tutkinto on tarkoitettu sinulle, joka toimit yrittäjänä tai suunnittelet aloittavasi yritystoiminnan. Se soveltuu myös sivutoimisille yrittäjille, maatalousyrittäjille ja franchising-yrittäjille.

Ammatti ja opinnot

Tutkinnon suorittaneena osaat hoitaa yrityksen perustamiseen liittyvät toimet ja analysoida yrityksesi taloutta sekä järjestää yrityksesi toiminnot kannattavasti. Tunnistat myös yritystoimintaan liittyvät riskit ja liiketoiminnalliset mahdollisuudet sekä osaat myydä sekä markkinoida omia tuotteitasi ja palveluja.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yksinyrittäjille oppisopimuskoulutuksena. Koulutuksen tavoitteena on edistää yrittäjien verkostoitumista ja vahvistaa yrittäjien liiketoimintaosaamista. Koulutussisällöt on valittu tutkinnon tavoitteiden mukaan, mutta koulutuksen rakenne mahdollistaa myös syvempää perehtymistä muun muassa markkinointiin, myyntiin ja yrittäjän jaksamiseen – nämä teemat on koottu yrittäjien toiveiden mukaisesti.

Tavoitteena on edistää myös yksinyrittäjän hyvinvointia. Mentoritoiminta ja henkilökohtainen valmentaminen yhdessä toisten yrittäjien kanssa ovat oiva lisätyökalu yrittäjän jaksamiseen ja yrityksen kasvuun.

 

Infotilaisuus

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus 6.2.2020 klo 8-9. Paikka: Opetusravintola Hilikku, Kasarmintie 8H, 90130 Oulu

 

Hakuaika

Koulutukseen on haku ajalla 20.1.-31.3.2020.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus alkaa 17.3.2020.  Opintojen kesto määritetään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS).

 

Opintojen toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Koulutuksessa on yht 12 lähiopetuspäivää noin 2 pvä/kk. Kouluttajina toimivat OSAOn kouluttajat sekä yhteistyöverkostomme asiantuntijat ja yrittäjät. Koulutuspäivät järjestetään OSAOn Palvelut-yksikön tiloissa joko Opetusravintola Hilikussa Kasarmintiellä tai Kaukovainiolla Kotkantiellä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Yksinyrittäjäakatemian kanssa.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Yrittäjän ammattitutkinnossa (150 osaamispistettä) on kaksi osaamisalaa, jotka ovat:

  • Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
  • Yritystoiminnan kehittäminen

Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala on tarkoitettu yritystoimintaa harkitseville. Osaamisalalla tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen (90 osaamispistettä) ja kahden valinnaisen (60 osaamispistettä) tutkinnon osan hyväksyttyä suorittamista.

Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala on tarkoitettu yrittäjänä jo toimivalle. Osaamisalalla tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen (90 osaamispistettä) ja kahden valinnaisen (60 osaamispistettä) tutkinnon osan hyväksyttyä suorittamista.

Hinta ja kustannukset

Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta tai peritään opiskelijamaksu. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen ajalta, opiskelijalla on mahdollisuus saada opintososiaalisia etuuksia.

Lisätiedot ja hakeutuminen

 

Hakijan jätettyä hakemuksen häneen ollaan yhteydessä.

Lisätietoja oppisopimuksesta ja siihen hakeutumisesta antaa Paula Tuohimaa p. 050 317 4818, paula.tuohimaa@osao.fi.

Koulutuksen sisällöstä antaa lisätietoja Jaana Hilli, jaana.hilli@osao.fi, puh. 050 5169166

 

Hae koulutukseen

Painamalla ”Hae koulutukseen” siirryt hakujärjestelmän hakulomakkeeseen.

Hae koulutukseen

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot voi aloittaa joustavasti. Opintojen kesto määritetään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS).

 

Opintojen toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla, jota täydennetään opinnoilla oppilaitoksessa.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Yrittäjän ammattitutkinnossa (150 osaamispistettä) on kaksi osaamisalaa, jotka ovat:

  • Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
  • Yritystoiminnan kehittäminen

Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala on tarkoitettu yritystoimintaa harkitseville. Osaamisalalla tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen (90 osaamispistettä) ja kahden valinnaisen (60 osaamispistettä) tutkinnon osan hyväksyttyä suorittamista.

Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala on tarkoitettu yrittäjänä jo toimivalle. Osaamisalalla tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen (90 osaamispistettä) ja kahden valinnaisen (60 osaamispistettä) tutkinnon osan hyväksyttyä suorittamista.

Hinta ja kustannukset

Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta tai peritään opiskelijamaksu. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen ajalta, opiskelijalla on mahdollisuus saada opintososiaalisia etuuksia.

Lisätiedot ja hakeutuminen

Lisätietoja oppisopimuksesta antaa Paula Tuohimaa p. 050 317 4818, paula.tuohimaa@osao.fi.

 

Hae koulutukseen

Painamalla ”Hae koulutukseen” siirryt hakujärjestelmän hakulomakkeeseen.

Hae koulutukseen

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.