Yrittäjyyden ammattitutkinto

Tutkinto on tarkoitettu sinulle, joka toimit yrittäjänä tai suunnittelet aloittavasi yritystoiminnan. Se soveltuu myös sivutoimisille yrittäjille, maatalousyrittäjille ja franchising-yrittäjille.

Ammatti ja opinnot

Yrittäjyyden ammattitutkinnon suorittaneena osaat hoitaa yrityksen perustamiseen liittyvät toimet. Osaat analysoida yrityksesi taloutta sekä järjestää yrityksesi toiminnot kannattavasti. Tunnistat myös yritystoimintaan liittyvät riskit ja liiketoiminnalliset mahdollisuudet ja osaat myydä sekä markkinoida omia tuotteitasi ja palveluja. Yrittäjyyden ammattitutkinnon suoritettuasi saat hyvät valmiudet yritystoimintasi kehittämiseen ja toiminnan arvioimiseen.

Opiskellessasi yrittäjyyden ammattitutkintoa, valittavanasi on kolme osaamisalaa:

 • Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala
 • Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala
 • Yritysneuvonnan osaamisala

Valinnaisten tutkinnon osien myötä saat koulutuksesta osaamista esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin, työn organisointiin ja johtamiseen, tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen, talouden hallintaan, tuotannon suunnitteluun ja kehittämiseen, verkkokaupan perustamiseen ja kehittämiseen, yrityskaupan toteuttamiseen tai liiketoiminnan digitalisointiin.

Maa- ja metsätalousyrittäjinä tai niitä lähellä olevassa maaseudun pienyritystoiminnassa toimiville tarkoitetussa yrittäjyyden ammattitutkinnossa saat osaamista  kehittää liiketoimintaa analysoimalla yrityksen nykytilaa ja toteuttaa kehittämistoimenpiteitä tavoitteellisesti. Osaat kehittää liiketoimintaa vastuullisesti, hyödyntää verkostoja ja kehittää omia yrittäjävalmiuksiasi.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Yrittäjyyden ammattitutkinnon suoritettuasi sinulla on loistavat mahdollisuudet toimia yrittäjänä.

Voit työskennellä

 • itsenäisenä yrittäjänä
 • yrittäjämäisessä toiminnassa
 • yritysneuvonnan tehtävissä.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Kohderyhmä

Maa- ja metsätalousaloilla toimivat yrittäjät ja luonnonvara-alan yritystoiminnasta kiinnostuneet.

Rastorilla järjestetävä yrittäjyyden ammattitutkinto painottuu digitaaliseen markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan.

Hakuaika

Seuraava haku ei ole tiedossa.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opintojen aloitus ei ole tiedossa. Opintojen kesto määritetään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS).

Opiskelun toteutusmuoto

Rastorin koulutus toteutetaan oppisopimuksella käytännön työtehtävissä omalla työpaikalla ja sitä täydennetään Rastor Instituutin järjestämillä koulutuspäivillä (Zoom-videoneuvottelut) sekä verkkokursseilla. Koulutuspäiviin vaikuttavat myös valinnaiset tutkinnon osat.

Muhoksen yksikössä koulutus toteutetaan oppisopimuksella käytännön työtehtävissä omalla työpaikalla ja sitä täydennetään OSAOn Muhoksen yksikön ja Kaukovainion Palvelut -yksikön järjestämillä koulutuspäivillä (lähi- ja etäopetus) sekä itsenäisellä opiskelulla. Lähiopetuspäiviä on kaikkiaan 6-8 ja etäopetusta 5-7 puolikasta päivää koko koulutuksen aikana.

Opiskelijavalinta

Mikäli oppisopimuksen ehdot työpaikalla täyttyvät niin hakija voidaan valita opiskelijaksi. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Hakijaan ollaan yhteydessä Rastorilta heti hakemuksen saavuttua.

Muhoksen yksikössä opiskelijat valitaan koulutukseen haastattelun perusteella.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • Aiemmin hankittu osaaminen (enint. 3  pistettä)
 • Tarve koulutukselle (enint. 4 pistettä)
 • Motivaatio (enint. 3 pistettä).

Opiskelijavalinnan aikataulu päivitetään seuraavaa hakua avattaessa.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Yrittäjyyden ammattitutkinto, Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala, 150 osp

Kaksi pakollista tutkinnon osaa:

 • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp
 • Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen, 60 osp

Suositellut valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi:

 • Myynti ja markkinointi, 60 osp
 • Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, 60 osp
 • Liiketoiminnan osa-alueen digitalisointi, 60 osp

Tutustu tutkinnonperusteisiin ePerusteet -palvelussa

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 450€.

Lisätietoja

Muhoksen yksikössä 

Aukusti Pieviläinen, p. 050 5982 341, aukusti.pievilainen@osao.fi

Rastorin koulutus:

Kaisa Vuopala, osaamispäällikkö, p. 040 196 4811, kaisa.vuopala@rastorinst.fi

Jarkko Koskela, asiakkuuspäällikkö, p. 050 402 8846, jarkko.koskela@rastorinst.fi

Oppisopimuskoulutukseen hakeutuminen, koulutuspäällikkö Anna-Maija Lawson, 050 3174674, anna-maija.lawson@osao.fi

Hae Rastorin koulutukseen

Hae Muhokselle koulutukseen

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >