OSAO

FI EN

Kaivosmies

Kaivosalan perustutkinto

Kaivosmiehenä osaat porata, panostaa, räjäyttää ja louhia kalliota. Opinnoissasi perehdyt työmenetelmiin,- koneisiin sekä asiakaspalvelutaitoihin. Kaivosmiehenä hallitset kalliorakentamisen, louheen lastauksen ja kuljetuksen sekä karkea- ja hienomurskauksen ja murskejakeiden seulonnan. Tutkinnon suorittaneena sinun työtehtävät liittyvät louhintaan, kallion tukemistyöhön, varustelutöihin, kaluston huoltoon, tuotannon käynnissä- ja kunnossapitoon, rikastukseen sekä prosessiautomaatioon. Työmahdollisuuksia sinulle löytyy niin maanalaisilta kuin avolouhoskaivoksilta.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Opiskelijoita haetaan kaivosmiehen osaamisalalle. Taivalkosken yksikkö vastaa käytännössä suurimmasta osasta Pohjois-Suomen kaivosalan koulutustarjontaa. Kohderyhmä on aikaisemmin toisen tutkinnon suorittanut ja hakija haluaa vaihtaa osaamisalaa. Hakija voi myös olla henkilö, jolla ei ole aikaisempaa toisen asteen tutkintoa ja haluaa kouluttautua alalle tai suorittaa vain tutkinnon osia täydentääkseen osaamista. 

Koulutuksen kesto
Seuraava koulutus alkaa 2.5.2019. Opinnot voi aloittaa myös joustavasti maalis-toukokuussa 2019. Koulutuksen kesto suunnitellaan aikaisemman osaamisen pohjalta ja sovitaan kirjallisessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Toteutus
Koulutus sisältää lähiopiskelua, itsenäistä opiskelua ja työelämässä tapahtuvaa oppimista. Taivalkosken yksiköllä on nykyaikainen murskaus- ja simulaattorikalusto opetuksessa. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan jokaiselle opiskelijalle aikaisemman osaamisen pohjalta. Osaaminen osoitetaan koulutuksen aikana aidoissa työtehtävissä työpaikoilla. Tutkinto on valmis, kun vaadittavat tutkinnon osat on suoritettu hyväksyttävästi.

Opiskeluun liittyvät hankinnat
Turvakortit yht 35 € (EA1-, työturva- tieturva- ja tulityökortit)

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 90 osp

 • Kaivosalalla toimiminen, 45 osp
 • Louhinta, 45 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 55 osp

 • Kaluston kunnossapito
 • Käynnissäpito
 • Prosessinohjaus
 • Prosessiautomaatio
 • Hydrauliikka ja pneumatiikka
 • Kaivoskoneet ja kunnossapito

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuspaikka
Koulutusta järjestetään seuraavissa OSAOn yksiköissä:

Hakeutuminen
Haku alkaa 1.3.2019 ja päättyy 1.4.2019. Hakeutuminen koulutukseen tästä (koulutuskalenteri).

Lisätietoja hakeutumisesta:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut: 
Osmo Pyykkönen, p. 040 517 7510, osmo.pyykkonen@osao.fi
Opinto-ohjaaja p. 040 542 4494

Opiskelijavalinta
Hakuajan päättymisen jälkeen hakijat kutsutaan haastatteluun, jonka yhteydessä on tarvittaessa kielitaidon arviointi. Haastattelu on henkilökohtainen puhelimitse tai yksikössä. Valintapäätös tehdään 22.3.2019 ja 23.04.2019. Vlinnasta tiedotetaan sähköisesti/kirjeitse.

Valintaperusteet

 • Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
 • Haastattelu

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on helmi-maaliskuussa 2020. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 90 osp

 • Kaivosalalla toimiminen, 45 osp
 • Louhinta, 45 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 55 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Taivalkosken yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
12 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Liisa Turvanen, liisa.turvanen@osao.fi, p. 040 542 4494

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku