Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta ammatilliset pakolliset perusopinnot 35 osp

Koulutuksessa suoritetaan kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon kaksi pakollista tutkinnon osaa: Asennus- ja automaatiotyöt (10 osp) sekä Valmistustyötehtävissä toimiminen (25 osp). Koulutuksessa opit perusteet koneistuksesta, hitsauksesta, asennuksesta ja automaatiotöistä.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Peruskoulun päättäneet, ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret ja alan vaihtajat.

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen on ajalla 1.4.2021 – 30.7.2021. Kone- ja tuotantotekniikassa hakeudutaan ensin pakollisiin opintoihin ja sen jälkeen uudella hakemuksella osaamisalaopintoihin. Haku osaamisaloihin on loppuvuonna 2021.

Koulutuksen infotilaisuus

8.6.2021 klo 14.00, Kotkantie 2A, kokoontuminen pääaulassa.

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Opinnot alkavat 30.8.2021 ja arvioitu päättyminen on 22.12.2021. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluajan.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Koulutuspaikka

OSAO Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutus sisältää ohjattua lähiopiskelua, itsenäistä opiskelua sekä verkko-opiskelua.

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkinnon osaan soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa koulutuspäällikkö Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi

Opintojen sisältö ja laajuus

Opinnoissa suoritetaan Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta ammatilliset pakolliset perusopinnot, 35 osp:

  • Valmistustyötehtävissä toimiminen 25 osp
  • Asennus- ja automaatiotyöt 10 osp

Tutkinnon osien sisältöihin voit tutustua täällä (ePerusteet -palveluun).

Kun ammatilliset pakolliset perusopinnot on suoritettu, opiskelijat voivat hakeutua kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon osaamisalakohtaisiin opintoihin. 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • Motivaatio (enint. 5 pistettä)
  • Tarve koulutukselle (enint. 3 pistettä) ja
  • Aiemmin hankittu osaaminen (enint. 2 pistettä).

Opiskelijavalintaprosessin aikataulutus:

  • Hakijat kutsutaan sähköpostiviestillä haastatteluun hakuajan päättymisen jälkeen. Haastatteluihin kutsuminen tapahtuu hakemuksessa annettujen tietojen perusteella.
  • Haastattelut järjestetään elokuussa 2021. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan hakijoille myöhemmin. Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista haastatteluun.
  • Valintapäätökset tehdään elokuussa 2021.
  • Opiskelijavalinnasta tiedotetaan sähköpostilla viimeistään viikon 33/2021 loppuun mennessä
  • Opinnot alkavat 30.8.2021.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Tässä tutkinnon osassa kielitaitotasosuositus on B1.1 Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Kielitaidon arvioinnin ajankohta ja paikka ilmoitetaan hakijoille erikseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista löydät täältä >

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Koulutuspäällikkö Markus Seppänen, p. 050 428 0752, markus.seppanen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alle tulevasta painikkeesta siirryt OSAOn hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Voit jatkaa osaamisalaopintoihin

Koulutuksen jälkeen voit hakeutua suorittamaan kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon osaamisalaopintoja.  Voit olla kiinnostunut esimerkiksi seuraavista: