Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta ammatilliset pakolliset perusopinnot 35 osp

Koulutuksessa suoritetaan kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon kaksi pakollista tutkinnon osaa: Asennus- ja automaatiotyöt (10 osp) sekä Valmistustyötehtävissä toimiminen (25 osp). Koulutuksessa opit perusteet koneistuksesta, hitsauksesta, asennuksesta ja automaatiotöistä.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Peruskoulun päättäneet, ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret ja alan vaihtajat.

Hakuaika

Koulutukseen voi hakeutua  25.8. – 19.1.2024. Kone- ja tuotantotekniikassa hakeudutaan ensin pakollisiin opintoihin ja sen jälkeen uudella hakemuksella osaamisalaopintoihin. Myöhemmin keväällä käynnistyy haku elokuussa 24 alkaviin opintoihin.

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Opinnot alkavat 11.03.2024 ja arvioitu päättyminen on 28.6.2024. Seuraava opintojen aloitus on elokuussa 2024. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluajan.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Koulutuspaikka

OSAO Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutus sisältää ohjattua lähiopiskelua, itsenäistä opiskelua sekä verkko-opiskelua.

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkinnon osaan soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa koulutuspäällikkö Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi

Opintojen sisältö ja laajuus

Opinnoissa suoritetaan Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta ammatilliset pakolliset perusopinnot, 35 osp:

  • Valmistustyötehtävissä toimiminen 25 osp
  • Asennus- ja automaatiotyöt 10 osp

Tutkinnon osien sisältöihin voit tutustua täällä (ePerusteet -palveluun).

Kun ammatilliset pakolliset perusopinnot on suoritettu, opiskelijat voivat hakeutua kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon osaamisalakohtaisiin opintoihin. 

Työvoimakoulutus

Tämä koulutus on mahdollista suorittaa myös työvoimakoulutuksena, jos olet TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakas. Nyt haussa olevat työvoimakoulutukset ja hakulomakkeen löydät koulutushaun kautta.

Jos osallistumisestasi koulutukseen on sovittu TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun kanssa työllistymissuunnitelmassasi, voit saada koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Korotusosan maksamisesta päättää aina työttömyyskassa tai Kela.

Voit saada koulutukseen osallistumispäiviltä myös kulukorvausta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • Motivaatio (enint. 5 pistettä)
  • Tarve koulutukselle (enint. 3 pistettä) ja
  • Aiemmin hankittu osaaminen (enint. 2 pistettä).

Hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijat kutsutaan viikolla 5/6  järjestettävään haastatteluun sähköpostilla. Valinnasta tiedotetaan vko 7 mennessä. Varasijat ovat voimassa 29.2.2024 saakka.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Tässä tutkinnon osassa kielitaitotasosuositus on B1.1 Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin 9.1.2024. Kielitaidon arvioinnin ajankohta ja paikka ilmoitetaan hakijoille erikseen sähköpostilla lähetettävässä kutsussa. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista löydät täältä >

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Koulutuspäällikkö Markus Seppänen, p. 050 428 0752, markus.seppanen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alle tulevasta painikkeesta siirryt OSAOn hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Voit jatkaa osaamisalaopintoihin

Koulutuksen jälkeen voit hakeutua suorittamaan kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon osaamisalaopintoja.  Voit olla kiinnostunut esimerkiksi seuraavista: