Koneasentaja

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Koneasentaja tuntee valmistustekniikat sekä osaa koota erilaisia koneita ja laitteita sekä huoltaa niitä. Koneasentaja osaa tulkita teknisiä piirustuksia ja tuntee piirustusmerkintöjä ja osaa myös perusteet koneistuksesta, levytöistä ja hitsauksesta.

Ammatti ja opinnot

Tutkinnon suorittanut osaa lukea ja hyödyntää alan teknisiä kuvia ja dokumentteja työssään, käyttää alan koneita ja työkaluja oikein ja huolellisesti. Hän hallitsee modernit valmistustekniikat, osaa tehdä tehtäväkokonaisuuksia ja osaa työskennellä tuotannossa ja työyhteisössä taloudellisesti ja turvallisesti. Hän osaa mitata tarkasti ja tehdä oikeita materiaalivalintoja ja vastaa valmistamansa tai asentamansa tuotteen laadusta. Tutkinnon suorittanut osaa hyödyntää automaation ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Hän noudattaa määräyksiä, standardeja ja annettuja ohjeita sekä noudattaa työelämän toimintatapoja ja työturvallisuusvaatimuksia. Tutkinnon suorittanut osaa arvioida ja kehittää ammatillista osaamistaan ja soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja vaihtelevissa tilanteissa.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä kone- ja tuotantotekniikan erilaisissa työtehtävissä. Hän voi suuntautua joko valmistus- tai asennustöihin. Alan tärkeimpiä työtehtäviä ovat levy- ja hitsaustyöt, CNC-koneistus, kokoonpano- ja asennustyöt, sekä muovi- ja kumituotteiden valmistaminen.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Koneasentajana voit työskennellä erilaisissa kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksissä, kuten esimerkiksi

 • konepajalla
 • kulkuneuvoteollisuudessa
 • korjaamossa

Koneasentajan opinnot takaavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku on keväällä 2020. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Aloitus elokuussa 2020, kesto noin 3 vuotta.

 

Koulutuspaikka

Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 2 A
90250 Oulu

 

Aloituspaikkoja yhteishaussa

 

Kielitaidon arviointi

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Jos opiskelijan motivaatio on hyvä tai hänellä on valmius opiskella kieltä ja/tai kokemusta alalta, kielitaitosuositus on A.2.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Alle koostettu tutkinnon osat.

 

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
 • Valmistustyötehtävissä toimiminen, 25 osp
 • Asennus- ja automaatiotyöt, 10 osp
 • Koneasennus, 30 osp

 

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Valinnaiset, 80 osp

 

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 

Hinta ja kustannukset

 

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat ottaa kaikki Oulun seudun ammattiopiston opiskelijat.

 

Lisätiedot

Opinto-ohjaaja Maria Andersen
maria.andersen@osao.fi
p. 050 5708 656

OSAO Ovi palvelee tulevia ja nykyisiä opiskelijoita puhelimitse, verkossa ja paikan päällä.

OSAO Ovi
Hallituskatu 12
90100 OULU
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi 

 

Hae koulutukseen

Hakupainike ilmestyy sivulle, kun haku koulutukseen aukeaa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Hakuaika on ympäri vuoden.

 

Koulutuspaikka

Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 2 A
90250 Oulu

 

Kielitaidon arviointi

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Jos opiskelijan motivaatio on hyvä tai hänellä on valmius opiskella kieltä ja/tai kokemusta alalta, kielitaitosuositus on A.2.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Alle koostettu tutkinnon osat.

 

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
 • Valmistustyötehtävissä toimiminen, 25 osp
 • Asennus- ja automaatiotyöt, 10 osp
 • Koneasennus, 30 osp

 

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Valinnaiset, 80 osp

 

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 

Hinta ja kustannukset

 

Ammattilukio

 

Lisätiedot

Opinto-ohjaaja Maria Andersen
maria.andersen@osao.fi
p. 050 5708 656

OSAO Ovi palvelee tulevia ja nykyisiä opiskelijoita puhelimitse, verkossa ja paikan päällä.

OSAO Ovi
Hallituskatu 12
90100 OULU
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi 

 

Hae koulutukseen

Hakupainike ilmestyy sivulle, kun haku koulutukseen aukeaa.

 

Peruutusehto

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Hakuaika

Hakuaika on ympäri vuoden.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain. Opinnot kestävät 2 – 3 vuotta.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla, jota täydennetään opinnoilla oppilaitoksessa.

 

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 2A
90250 Oulu

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta ??-alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Alle koostettu tutkinnon osat.

 

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osat

 

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat

 

Yhteiset tutkinnon osat

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen ajalta, opiskelijalla on mahdollisuus saada opintososiaalisia etuuksia.

 

Lisätiedot ja hakeutuminen

Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi