Hieronnan ammattitutkinto

Hanki koulutetun hierojan pätevyys hierojan ammattitutkinnolla. Koulutettuna hierojana osaat toimia hierojana, ohjata potilasta tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa sekä terveellisissä elämäntavoissa.

Ammatti ja opinnot

Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneena osaat

 • toimia hierojana yhteistyössä sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattihenkilöiden kanssa
 • suunnitella ja toteuttaa potilaan hieronnan ja hierontaa tukevat muut hoidot sekä arvioida omaa toimintaasi
 • ohjata potilasta tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä sekä terveellisissä elämäntavoissa
 • toimia yrittäjämäisesti

Hieronnan ammattitutkinnon suorittettuasi voit hakea koulutetun hierojan ammattinimikkeen käyttöoikeutta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ohjeiden mukaisesti. Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneen rekisteröinti terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin tapahtuu koulutettu hieroja -nimikkeellä. Koulutettu hieroja on nimikesuojattu ammattihenkilö.

Etusijalla koulutukseen valittaessa ovat henkilöt, jotka ovat hankkineet sosiaali- ja terveysalan ja  liikunta-alan osaamista koulutuksen, harrastusten tai työkokemuksen kautta. Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, hierojan työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä hierojana itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä, kuntoutuskeskuksissa, työpaikoilla, kylpylöissä, palvelutaloissa, kauneushoitoloissa, liikunnan yksiköissä ja asiakkaiden kodeissa.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Hakuaikaa on jatkettu 7.11.2021 saakka.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus alkaa 10.1.2022 ja arvioitu päättymispäivä on 23.12.2022. Pääsääntöisesti koko tutkinnon suorittamisaika on yksi vuosi. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikön toimitilat Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
 • motivaatio, enintään 3 pistettä

Hakijoihin ollaan yhteydessä viimeistään hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella. Haastattelut järjestetään 8. – 12.11.2021 Kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse tai puhelimitse. Valintapäätös tehdään viimeistään viikolla 47/2021. Valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan opiskelijavalinnasta sähköpostilla ja kirjeellä. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä. Opiskelupaikka tulee vahvistaa 3.1.2022 mennessä.

Kielitaitotaso

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin 2.11.2021. Hieronnan ammattitutkinnossa kielitaitotasosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutus

Koulutus etenee tutkinnon osittain. Koulutuksessa voi suorittaa myös tutkinnon osia. Pääsääntöisesti koko tutkinnon suorittamisaika on yksi vuosi. Koulutus toteutetaan päiväopintoina.

Oppisopimusopiskelu

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Ota yhteyttä Johanna Vesenterä, p. 040 620 6744, johanna.vesentera@osao.fi.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Hieronnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (100 osp) ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (yht. 50 osp).

Pakolliset tutkinnon osat
 • Tuki- ja liikuntaongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (70 osp)
 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen (30 osp)
Valinnaiset tutkinnon osat
 • Valinnaisia tutkinnon osia suoritetaan kaksi näistä:
  • Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen (25 osp)
  • Ikääntyvän potilaan hieronta (25 osp)
  • Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä (25 osp)
  • Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen (25 osp)
  • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta tai toisesta ammattitutkinnosta (25 osp)

OSAOn Kontinkankaan yksikössä järjestetään vuonna 2022 seuraavat valinnaiset tutkinnon osat:

– Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen
– Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen

Lisätietoja tutkinnosta ja tutkinnon osien suorittamisesta saat tutkinnon perusteista (ePerusteet -palveluun)
Hieronnan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Hinta

Koko tutkinnon opiskelijamaksu on 450 € (alv 0 %), 115€ /tutkinnon osa (alv 0%).

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Kirsi Tirkkonen, p. 044 7037 772, kirsi.tirkkonen@osao.fi
Johanna Vesenterä, p. 040 620 6744, johanna.vesentera@osao.fi

Lisätietoa hakeutumiseen

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alle tulevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.
Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta