Hieronnan ammattitutkinto

Hanki koulutetun hierojan pätevyys hierojan ammattitutkinnolla. Koulutettuna hierojana osaat toimia hierojana, ohjata potilasta tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa sekä terveellisissä elämäntavoissa.

Ammatti ja opinnot

Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneena osaat

 • toimia hierojana yhteistyössä sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattihenkilöiden kanssa
 • suunnitella ja toteuttaa potilaan hieronnan ja hierontaa tukevat muut hoidot sekä arvioida omaa toimintaasi
 • ohjata potilasta tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä sekä terveellisissä elämäntavoissa
 • toimia yrittäjämäisesti

Hieronnan ammattitutkinnon suorittettuasi voit hakea koulutetun hierojan ammattinimikkeen käyttöoikeutta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ohjeiden mukaisesti. Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneen rekisteröinti terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin tapahtuu koulutettu hieroja -nimikkeellä. Koulutettu hieroja on nimikesuojattu ammattihenkilö.

Etusijalla koulutukseen valittaessa ovat henkilöt, jotka ovat hankkineet sosiaali- ja terveysalan ja  liikunta-alan osaamista koulutuksen, harrastusten tai työkokemuksen kautta. Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, hierojan työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä hierojana itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä, kuntoutuskeskuksissa, työpaikoilla, kylpylöissä, palvelutaloissa, kauneushoitoloissa, liikunnan yksiköissä ja asiakkaiden kodeissa.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Hakuaikaa on jatkettu 31.7.2023 saakka.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 7.8.2023 ja arvioitu päättymispäivä on 16.6.2024. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikön toimitilat Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
 • motivaatio, enintään 3 pistettä

Hakijoihin ollaan yhteydessä viimeistään hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse tai puhelimitse. Valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan opiskelijavalinnasta sähköpostilla ja kirjeellä. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä.

Ajalla 16.5.-31.7.2023 saapuneet hakemukset käsitellään ja haastattelut järjestetään elokuun alussa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Hieronnan ammattitutkinnossa kielitaitotasosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopetusta, itsenäistä opiskelua sekä oppilaitoksella tapahtuvaa osaamisen hankkimista hieronnan palvelutoiminnassa. Koulutus toteutetaan OSAOn Kontinkankaan yksikön toimitiloissa. Oppimisympäristöinä on myös verkko-oppimisympäristö sekä alan työpaikat.

Oppisopimusopiskelu

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Hieronnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (100 osp) ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (yht. 50 osp).

Pakolliset tutkinnon osat
 • Tuki- ja liikuntaongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (70 osp)
 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen (30 osp)
Valinnaiset tutkinnon osat
 • Valinnaisia tutkinnon osia suoritetaan kaksi näistä:
  • Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen (25 osp)
  • Ikääntyvän potilaan hieronta (25 osp)
  • Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä (25 osp)
  • Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen (25 osp)
  • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta tai toisesta ammattitutkinnosta (25 osp)

Lisätietoja tutkinnosta ja tutkinnon osien suorittamisesta saat tutkinnon perusteista (ePerusteet -palveluun)
Hieronnan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Hinta

Koko tutkinnon opiskelijamaksu on 450 € (alv 0 %), 115€/tutkinnon osa (alv 0%).

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Tuomas Hamari, p. 050 309 0988, tuomas.hamari@osao.fi

Lisätietoa hakeutumiseen

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alle tulevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >