Kaivosmies | Kaivostyöntekijä

Kaivosalan perustutkinto

Kaivosmies työskentelee maanalaisissa kaivoksissa ja maanpäällisillä avolouhoksilla monenlaisissa tehtävissä. Kaivosalan ammattilaisena hallitset muun muassa louhintatekniikan, louheenkäsittelyn, kallion lujitustyöt sekä rakennustekniset työt. Kaivosalan perustutkinto sopii sinulle, jos olet kiinnostunut kaivoksissa työskentelystä, olet oma-aloitteinen ja rauhallinen ja pidät fyysisestä työstä.

Ammatti ja opinnot

Kaivosmiehenä osaat porata, panostaa, räjäyttää ja louhia kalliota. Opinnoissasi perehdyt työmenetelmiin,- koneisiin sekä asiakaspalvelutaitoihin. Kaivosmiehenä hallitset kalliorakentamisen, louheen lastauksen ja kuljetuksen sekä karkea- ja hienomurskauksen ja murskejakeiden seulonnan. Tutkinnon suorittaneena sinun työtehtävät liittyvät louhintaan, kallion tukemistyöhön, varustelutöihin, kaluston huoltoon, tuotannon käynnissä- ja kunnossapitoon, rikastukseen sekä prosessiautomaatioon. Työmahdollisuuksia sinulle löytyy niin maanalaisilta kuin avolouhoskaivoksilta. Kaivoksia löytyy läpi Suomen etelästä pohjoiseen ja tulevaisuuden työnäkymät ovat hyvät.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on perustiedot ja valmiudet toimia erilaisissa perustyötehtävissä kaivosalalla. Työtehtävät liittyvät esimerkiksi

 • louhintaan
 • kallion tukemistyöhön
 • varustelutöihin
 • kaluston huoltoon
 • tuotannon käynnissä- ja kunnossapitoon
 • rikastukseen
 • prosessiautomaatioon.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden esimerkiksi ammattikorkeakouluun.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku on 18.2.-10.3.2020. www.opintopolku.fi
Yhteishaussa haetaan uusien tutkinnon perusteiden mukaiseen koulutukseen, josta valmistuttua opiskelijan tutkintonimike on kaivostyöntekijä.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, 93400 Taivalkoski

 

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2020 yhteishaussa kaivosalan perustutkinnon kaivostyön osaamisalalle on 16 aloituspaikkaa.

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään Opintopolussa tekemäsi hakemuksen pohjalta. Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Tutustu Yhteishaun valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa. Valitulla tulee olla alalle vaadittava terveys ja toimintakyky.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Kaivosalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä >

 

Opetuksen toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp)

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (65 osp)
 • Kaivosympäristössä toimiminen, 30 osp
 • Kaivosalan työtehtävissä toimiminen, 35 osp
Valinnaiset tutkinnon osat (80 osp)
 • Kaivoskoneiden kunnossapito, 20 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • Maa-ainesten kuljetus maantieliikenteessä, 20 osp
 • Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa: Hienonnusprosessin ohjaus ja käynnissäpito, 15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta: Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

 

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelun aikana sinulle syntyy kuluja opiskeluun liittyvistä materiaaleista kuten oppikirjoista, opiskeluvälineistä, viranomaismaksuista sekä työasusta.

 

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Osmo Pyykkönen, p. 040 517 7510, osmo.pyykkonen@osao.fi
Liisa Turvanen, p.040 542 4494, liisa.turvanen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumiseen

OSAO Ovi -hakijapalvelut, p. 040 826 6060, ovi@osao.fi

Hakeminen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Koulutukseen voi hakeutua ajalla 3.2. – 17.4.2020. Sivun alareunassa oleva Hae koulutukseen -painike toimii hakuaikana.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot voi aloittaa hakijan hakeutumisvaiheen esitietojen ja haastattelujen jälkeen. Yksittäiset hakijat voivat aloittaa opinnot  23.03.2020, 01.04.2020 tai 14.04.2020, koko ryhmä aloittaa opinnot 04.05.2020. Opintojen kesto on 2-3 vuotta, jossa opintojen pituus riippuu opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

 

Koulutuspaikka

Taivalkosken yksikkö
Jokijärventie 2
93400 Taivalkoski

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintaperusteet ovat

 • Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
 • Haastattelu

Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään haastatteluun. Haastatteluihin kutsuminen tapahtuu hakulomakkeessa annettujen tietojen perusteella. Hakijat kutsutaan haastatteluun, jotka järjestetään ajalla 09-13.03.2020  ja 20-24.04.2020. Opiskelijavalinnasta päätetään hakemuksen ja haastattelun perusteella 20.03.2020 ja 27.04.2020 ja siitä tiedotetaan sähköpostitse/kirjeitse 23.03.2020 ja 28.04.2020.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Kaivosalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä >

 

Opetuksen toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetusta on 5pv/vko juhannukseen saakka. Opetus jatkuu syksyllä elokuun 10. päivänä. Taivalkosken yksiköllä on nykyaikainen kaivoskone- ja simulaattorikalusto opetuksessa. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan jokaiselle opiskelijalle aikaisemman osaamisen pohjalta opiskelun alkuvaiheessa. HOKSissa määritellään yksilöllinen opintopolku. Osaaminen osoitetaan koulutuksen aikana aidoissa työtehtävissä työpaikoilla. Tutkinto on valmis, kun vaadittavat tutkinnon osat on suoritettu hyväksyttävästi.

 

Oppisopimuskoulutus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä käytännössä ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Lisätietoja oppisopimuksesta antaa lehtori Janne Hietala, p 040 3533 129, janne.hietala@osao.fi

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn
perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta:
https://www.osao.fi/hakijalle/ammattilukio.html

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (90 osp)
 • Kaivosalalla toimiminen, 45 osp
 • Louhinta, 45 osp
Valinnaiset tutkinnon osat (55 osp)
 • Käynnissäpito, 15 osp
 • Prosessinohjaus, 15 osp
 • Kaivoskoneet ja kunnossapito, 15 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 10 osp
Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet-palvelussa >  
Lisätiedot: Liisa Turvanen p. +35840542 4494, liisa.turvanen@osao.fi

 

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Turvakortit yht. 35 € (EA1-, työturva-, tieturva- ja tulityökortit) sekä lisäksi viranomaismaksut.

 

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Osmo Pyykkönen
p.040 5177 510
osmo.pyykkonen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 826 6060
ovi@osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen, kun olet saanut linkin sähköpostiisi. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen 

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja koulutusrahaston sivulta