Kaivostyöntekijä

Kaivosalan perustutkinto

Kaivostyöntekijä työskentelee maanalaisissa kaivoksissa ja maanpäällisillä avolouhoksilla monenlaisissa tehtävissä. Kaivosalan ammattilaisena hallitset muun muassa louhintatekniikan, louheenkäsittelyn, kallion lujitustyöt sekä rakennustekniset työt. Kaivosalan perustutkinto sopii sinulle, jos olet kiinnostunut kaivoksissa työskentelystä, olet oma-aloitteinen ja rauhallinen ja pidät fyysisestä työstä.

Ammatti ja opinnot

Kaivostyöntekijänä (ennen kaivosmies) osaat porata, panostaa, räjäyttää ja louhia kalliota. Opinnoissasi perehdyt työmenetelmiin,- koneisiin sekä asiakaspalvelutaitoihin. Kaivostyöntekijänä hallitset kalliorakentamisen, louheen lastauksen ja kuljetuksen sekä karkea- ja hienomurskauksen ja murskejakeiden seulonnan. Tutkinnon suorittaneena sinun työtehtävät liittyvät louhintaan, kallion tukemistyöhön, varustelutöihin, kaluston huoltoon, tuotannon käynnissä- ja kunnossapitoon, rikastukseen sekä prosessiautomaatioon. Työmahdollisuuksia sinulle löytyy niin maanalaisilta kuin avolouhoskaivoksilta. Kaivoksia löytyy läpi Suomen etelästä pohjoiseen ja tulevaisuuden työnäkymät ovat hyvät.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on perustiedot ja valmiudet toimia erilaisissa perustyötehtävissä kaivosalalla. Työtehtävät liittyvät esimerkiksi

 • louhintaan
 • kallion tukemistyöhön
 • varustelutöihin
 • kaluston huoltoon
 • tuotannon käynnissä- ja kunnossapitoon
 • rikastukseen
 • prosessiautomaatioon.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden esimerkiksi ammattikorkeakouluun.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Yhteishaku on 23.2.-23.3.2020. www.opintopolku.fi

Opintojen alkaminen ja kesto

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, 93400 Taivalkoski

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2021 yhteishaussa kaivosalan perustutkinnon kaivostyön osaamisalalle on 12 aloituspaikkaa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään Opintopolussa tekemäsi hakemuksen pohjalta. Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Tutustu Yhteishaun valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa. Valitulla tulee olla alalle vaadittava terveys ja toimintakyky.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Kaivosalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä >

Opetuksen toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp)

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (65 osp)
 • Kaivosympäristössä toimiminen, 30 osp
 • Kaivosalan työtehtävissä toimiminen, 35 osp
Valinnaiset tutkinnon osat (80 osp)
 • Kaivoskoneiden kunnossapito, 20 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • Maa-ainesten kuljetus maantieliikenteessä, 20 osp
 • Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa: Hienonnusprosessin ohjaus ja käynnissäpito, 15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta: Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelun aikana sinulle syntyy kuluja opiskeluun liittyvistä materiaaleista kuten oppikirjoista, opiskeluvälineistä, viranomaismaksuista sekä työasusta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Osmo Pyykkönen, p. 040 517 7510, osmo.pyykkonen@osao.fi
Liisa Turvanen, p.040 542 4494, liisa.turvanen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumiseen

OSAO Ovi -hakijapalvelut, p. 040 826 6060, ovi@osao.fi

Hakeminen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen on ajalla 23.6. – 17.7.2020. Hakuaikaa on jatkettu vähäisen hakijamäärän vuoksi 11.9.2020 saakka.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot voi aloittaa hakijan hakeutumisvaiheen esitietojen ja haastattelujen jälkeen. Opintojen kesto on 2-3 vuotta, jossa opintojen pituus riippuu opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi. Jatketulla hakuajalla hakeneilla opinnot alkavat heti valintapäätöksen teon jälkeen.

Koulutuspaikka

Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, 93400 Taivalkoski

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintaperusteet ovat

 • Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
 • Haastattelu

Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään haastatteluun. Haastatteluihin kutsuminen tapahtuu hakulomakkeessa annettujen tietojen perusteella. Hakijat kutsutaan haastatteluun, jotka järjestetään 17.7.2020 ja 14.-17.9.2020.  Opiskelijavalinnasta päätetään hakemuksen ja haastattelun perusteella viikolla 30 ja siitä tiedotetaan sähköpostitse 24.7.2020. Jatketulla hakuajalla hakeneille päätökset opiskelijavalinnoista tehdään 18.9.2020.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Kaivosalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä >

Opetuksen toteutusmuoto

Koulutus sisältää lähiopiskelua, itsenäistä opiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetusta on 5pv/vko juhannukseen saakka. Opetus jatkuu syksyllä elokuun alkupäivinä 2021.  Taivalkosken yksiköllä on nykyaikainen kaivoskone- ja simulaattorikalusto opetuksessa. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan jokaiselle opiskelijalle aikaisemman osaamisen pohjalta opiskelun alkuvaiheessa. HOKSissa määritellään yksilöllinen opintopolku. Osaaminen osoitetaan koulutuksen aikana aidoissa työtehtävissä työpaikoilla. Tutkinto on valmis, kun vaadittavat tutkinnon osat on suoritettu hyväksyttävästi.

Oppisopimuskoulutus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä käytännössä ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Lisätietoja oppisopimuksesta antaa lehtori Janne Hietala, p 040 3533 129, janne.hietala@osao.fi

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn
perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta:
https://www.osao.fi/hakijalle/ammattilukio.html

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (65 osp)
 • Kaivosympäristössä toimiminen, 30 osp
 • Kaivosalan työtehtävissä toimiminen, 35 osp
Valinnaiset tutkinnon osat (80 osp)
 • Kaivoskoneiden kunnossapito, 20 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • Maa-ainesten kuljetus maantieliikenteessä, 20 osp
 • Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa: Hienonnusprosessin ohjaus ja käynnissäpito, 15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta: Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet-palvelussa >  
Lisätiedot: Liisa Turvanen p. 040 542 4494, liisa.turvanen@osao.fi

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Turvakortit yht. 35 € (EA1-, työturva-, tieturva- ja tulityökortit) sekä lisäksi viranomaismaksut.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Osmo Pyykkönen
p. 040 5177 510, osmo.pyykkonen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 826 6060, ovi@osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

 

Hae koulutukseen

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

 

Työvoimakoulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön työnhakija, tai vaarassa jäädä työttömäksi. Koulutuksessa voit opiskella uuden ammatin tai täydentää osaamistasi.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki kaivosalasta kiinnostuneet TE-toimiston asiakkaat. Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, kaivosalalla vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Hakuaika

Hakuaika 10.8.2020 alkavaan työvoimakoulutukseen päättyy 16.7.2020. HUOM! Koulutuksessa vielä muutama paikka jäljellä, täydennyshaku avoinna 31.8.2020 asti. Aiemmat hakemukset huomioidaan.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 10.8.2020. Opintojen kesto on 2-3 vuotta, jossa opintojen pituus riippuu opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, 93400 Taivalkoski

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Kaivosalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä >

Opetuksen toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.  Koulutus sisältää lähiopetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista (sisältää osaamisen arvioinnin) 5-6 viikkoa / tutkinnon osa. Jos poikkeusolot vaativat, saatetaan osa lähiopetuksesta toteuttaa etäopetuksena.

Koulutus järjestetään ajalla 10.8.2020-31.05.2022 opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Koulutuksen laajuus: osatutkinnot 145 osp tai koko tutkinto 180 osp. Koko tutkinto edellyttää aiempia tai lisäopintoja.

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on opiskelijan aiemmasta osaamisesta riippuen kaivosalan perustutkinnon (kaivostyöntekijän osaamisalan ohjelma) tai sen osien suorittaminen. Koulutuksen jälkeen/aikana opiskelija voi hakeutua/suorittaa myös koko tutkinnon ja valmistua kaivostyöntekijäksi.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

 •  Kaivosympäristössä toimiminen 30 osp
 • Kaivosalan työtehtävissä toimiminen 35 osp
 • Kaivoskoneiden kunnossapito 20 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp
 • Maa-ainesten kuljetus maantieliikenteessä 20 osp (C-kuljettajakortti)
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa: Hienonnusprosessin ohjaus ja käynnissäpito 15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta tutkinnosta: Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö 15 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat (YTO), jos suorittaa koko tutkinnon (Osaamisen tunnustaminen lyhentää koulutusaikaa)

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet-palvelussa >  

Hinta ja kustannukset

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta, pois lukien lupakorttien (Tieturva, Työturva, Tulityöt, Vesityö, EA I) viranomaismaksut 15 €/kortti sekä C-kuljettajakortin viranomaismaksut, jotka opiskelijan tulee maksaa itse.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Osmo Pyykkönen
p.040 5177 510, osmo.pyykkonen@osao.fi

Hakeminen

Haku työvoimakoulutukseen tapahtuu TE-palvelujen kautta. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saat valtakunnallisesta TE-puhelinpalvelun Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 tai sähköpostilla osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Katso lisätietoja ja hae TE-palveluiden sivuilta

Peruutusehto

Koulutushakemus on sitova eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Päteviä syitä ovat esimerkiksi työllistyminen tai muun koulutuspaikan saaminen. Työnhakusi tulee olla voimassa hakiessasi koulutukseen.

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >