Kiinteistönhoitaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Kiinteistönhoitajana työtehtäviisi kuuluu kiinteistön tekniikan tarkkailua, pieniä huolto- ja korjaustöitä sekä piha-alueiden hoitoa. Voit työskennellä kiinteistöhuollon yrityksissä, teollisuus- ja toimistokiinteistöissä, isännöintialan yrityksissä sekä asuinkiinteistöissä.

Ammatti ja opinnot

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin tai toimitilahuoltoon osaamisalansa mukaisesti.

Valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat asuinkiinteistöt, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kodin erityistilanteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, sosiaalihuoltolaitokset, terveydenhuoltolaitokset, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Kiinteistönhoitajana voit toimia esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä:

 • huoltomies
 • kiinteistöhoitaja
 • laitosmies
 • talonmies

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Aloitus elokuussa 2020, kesto noin 3 vuotta. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Aloitus elokuussa 2020, kesto noin 3 vuotta.

 

Koulutuspaikka

Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 2 A
90250 Oulu

 

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kiinteistönhoitajan osaamisalalle on kevään 2019 yhteishaussa 12 aloituspaikkaa peruskoulun päättäneille.

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään hakemuksien perusteella.

 

Kielitaidon arviointi

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Alle koostettu tutkinnon osat.

 

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp
 • Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 30 osp
 • Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen, 30 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat

Valinnaiset, 70 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Hinta ja kustannukset

Opiskelu on maksutonta. Opiskelijan tulee hankkia opintojen alussa turvajalkineet jne. ja noin arvio kustannuksista (se tieto, mitä tähän saakka on toimitettu hankittavista varusteista valintakirjeen mukana) Voidaan mainita myös jos opiskelija saa opintojen aikana jotain työvarusteita ym.

 

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat ottaa kaikki Oulun seudun ammattiopiston opiskelijat.

 

Lisätiedot

Opinto-ohjaaja Juha Janhunen
juha.janhunen@osao.fi
p. 044 7037 756

OSAO Ovi palvelee tulevia ja nykyisiä opiskelijoita puhelimitse, verkossa ja paikan päällä.

OSAO Ovi
Hallituskatu 12
90100 OULU
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi 

 

Hae koulutukseen

Hakupainike ilmestyy sivulle, kun haku koulutukseen aukeaa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Hakuaika on keväällä 2019.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2019.

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritetään opiskeluaikasi.

 

Koulutuspaikka

Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 2 A
90250  Oulu

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijoiden valinta tehdään hakemusten tietojen pohjalta.

 

Kielitaidon arviointi

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Alle koostettu tutkinnon osat.

 

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp
 • Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 30 osp
 • Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen, 30 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Valinnaiset, 70 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Hinta ja kustannukset

Ammattilukio

Lisätiedot

Opinto-ohjaaja Juha Janhunen
juha.janhunen@osao.fi
p. 044 7037 756

OSAO Ovi palvelee tulevia ja nykyisiä opiskelijoita puhelimitse, verkossa ja paikan päällä.

OSAO Ovi
Hallituskatu 12
90100 OULU
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi 

Hae koulutukseen

Hakupainike ilmestyy sivulle, kun haku koulutukseen aukeaa.

 

Peruutusehto

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Hakuaika

Hakuaika on ympäri vuoden.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain. Opinnot kestävät 2 – 3 vuotta

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla, jota täydennetään opinnoilla oppilaitoksessa.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 2A
90250 Oulu

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta ??-alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Alle koostettu tutkinnon osat.

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat

Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp
Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 30 osp
Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen, 30 osp

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat

Valinnaiset, 70 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Hinta ja kustannukset

Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen ajalta, opiskelijalla on mahdollisuus saada opintososiaalisia etuuksia.

Lisätiedot ja hakeutuminen

Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi