Liikuntaneuvoja (AT)

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto

Liikunnan moniosaajaksi suorittamalla liikunnan osaamisala liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta. Liikuntaneuvojana (AT) voit toimia liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Ammatti ja opinnot

Liikuntaneuvoja (AT) suorittanut voi toimia liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Julkisella sektorilla tavallisimpia työympäristöjä ovat kunnan liikuntatoimi sekä muut liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät toimialat. Yksityisellä sektorilla liikunnan osaamisalan suorittanut työskentelee liikuntayrityksessä, muun alan yrityksessä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvissä tehtävissä tai itsenäisenä liikuntayrittäjänä. Kolmannella sektorilla tavallisimpia työympäristöjä ovat liikunta- ja urheiluseurat sekä alueelliset ja valtakunnalliset liikunta- ja urheilujärjestöt.

Koulutukseen sisältyy lähi- ja ohjattua etäopiskelua, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena ja täyttää päätoimisen opiskelun edellytykset. Koulutuksen lähiopiskelu toteutetaan OSAOn Kontinkankaan yksikön toimitiloissa Virpiniemessä ja Kontinkankaalla. Osaamista hankitaan myös työpaikalla, verkko-opintoina ja itsenäisenä opiskeluna.
Pääsääntöisesti koko tutkinnon suorittamisaika on yksi vuosi. Opiskelussa painottuu aikuisten liikunnan edistäminen eri toimintaympäristöissä.

Voit hakea koulutukseen, jos olet hankkinut liikunta-alan osaamista koulutuksen, harrastusten ja/tai työkokemuksen kautta. Sinulla tulee olla soveltuvuus alalle, liikuntaneuvojan työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Seuraava koulutus alkaa tämän hetkisen tiedon mukaan keväällä 2020.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus kestää noin 1 – 1,5 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikutta henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

 

Koulutuspaikka

OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu ja Virpiniemen liikuntaopisto, Virpiniementie 525, 90810 Haukipudas.

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinnat tehdään haastattelujen perusteella.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamisen kesto ja lähipäivien määrä sovitaan yksilöllisesti HOKSissa. HOKSia päivitetään tarvittaessa.

 

Oppisopimusopiskelu

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimusopiskeluna. Oppisopimuskoulutuksen aloitus edellyttää työsuhdetta opiskeluaikana tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjauksesta. Oppisopimusopiskelun voi aloittaa milloin vain.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta:

Sirpa Pehkonen, p. 044 7037875, sirpa.pehkonen@osao.fi.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Pakollinen tutkinnon osa
  • Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen (30 osp)
Valinnainen tutkinnon osa 1
  • Aikuisten liikunnan edistäminen (60 osp)

Tutkintoon sisältyy lisäksi kaksi valinnaista tutkinnon osaa (yht. 60 osp, valitaan kaksi oppilaitoksen tarjonnan mukaan).

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä (ePerusteet).

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on tiedot Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

 

Hinta ja kustannukset

Koko tutkinnon opiskelijamaksu 250 € (alv 0 %). Lisäksi tarvitset liikuntavaatteet ja -kengät sisä- ja ulkoliikuntaan.

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutuksesta lisätietoja antavat Sirpa Pehkonen, p. 044 703 7875, sirpa.pehkonen@osao.fi ja Katri Virtanen, p. 044 717 0062, katri.virtanen@osao.fi.

 

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalveluista saat hakemiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Ovi on avoinna kenelle tahansa, joka on kiinnostunut ammatillisesta koulutuksesta ja tarvitsee lisää tietoa hakeutumisesta.

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
chat www.osao.fi/ovi
ovi@osao.fi

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.