Liikuntaneuvoja (AT)

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto

Liikunnan moniosaajaksi suorittamalla liikunnan osaamisala liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta. Liikuntaneuvojana (AT) voit toimia liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Ammatti ja opinnot

Liikuntaneuvojan (AT) suorittaneena voit toimia liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Julkisella sektorilla tavallisimpia työympäristöjä ovat kunnan liikuntatoimi sekä muut liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät toimialat. Yksityisellä sektorilla liikunnan osaamisalan suorittanut työskentelee liikuntayrityksessä, muun alan yrityksessä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvissä tehtävissä tai itsenäisenä liikuntayrittäjänä. Kolmannella sektorilla tavallisimpia työympäristöjä ovat liikunta- ja urheiluseurat sekä alueelliset ja valtakunnalliset liikunta- ja urheilujärjestöt.

Voit hakea koulutukseen, jos olet hankkinut liikunta-alan osaamista koulutuksen, harrastusten ja/tai työkokemuksen kautta. Sinulla tulee olla soveltuvuus alalle, liikuntaneuvojan työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Haku seuraavaan koulutukseen on 16.10.2019 – 16.2.2020.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Seuraava koulutuksen aloitusajankohta on 16.3.2020 ja se päättyy joulukuussa (22.12.) 2021. Koulutuksen kestoon vaikutta henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

 

Koulutuspaikka

OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu ja Virpiniemen liikuntaopisto, Virpiniementie 525, 90810 Haukipudas.

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintaperusteet ovat:

  • Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
  • Haastattelu
  • Tutkinnon suorittamiseen vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

ks. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH:n määräys, voimassa 1.10.2019 alkaen).

Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella. Haastatteluja järjestetään viikoittain, viimeistään 25. – 26.2.2020. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse tai puhelimitse. valintapäätös tehdään 27.2.2020. Valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan opiskelijavalinnasta sähköpostilla ja kirjeellä. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä. Opiskelupaikka tulee vahvistaa 6.3.2020 mennessä. opiskelijavalinta tehdään haastattelujen perusteella.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena ja täyttää päätoimisen opiskelun edellytykset. Koulutuksen lähiopiskelu toteutetaan pääsääntöisesti OSAOn Kontinkankaan yksikön toimitiloissa Virpiniemessä.

Oppimisymäristöinä on myös verkko-oppimisympäristö sekä alan työpaikat.

Koulutus etenee tutkinnon osittain ja voit halutessasi suorittaa tutkinnon osia.

Opiskelussa painottuu aikuisten liikunnan edistäminen eri toimintaympäristöissä.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamisen kesto ja lähipäivien määrä sovitaan yksilöllisesti HOKSissa. HOKSia päivitetään tarvittaessa.

 

Oppisopimusopiskelu

Tutkintoa voi hakeutua suorittamaan myös oppisopimuskoulutuksena. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa. Oppisopimusopiskelun voi aloittaa milloin vain.

Oppisopimuskoulutuksesta lisätietoja antaa Sirpa Pehkonen, p. 044 7037 875, sirpa.pehkonen@osao.fi

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Pakollinen tutkinnon osa
  • Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen (30 osp)
Valinnainen tutkinnon osa 1
  • Aikuisten liikunnan edistäminen (60 osp)

Tutkintoon sisältyy lisäksi kaksi valinnaista tutkinnon osaa (yht. 60 osp, valitaan kaksi oppilaitoksen tarjonnan mukaan).

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä (ePerusteet), jossa myös lisätietoja muista valinnaisista tutkinnon osista.

 

Hinta ja kustannukset

Koko tutkinnon opiskelijamaksu 250 € (alv 0 %). Lisäksi tarvitset liikuntavaatteet ja -kengät sisä- ja ulkoliikuntaan.

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutuksesta lisätietoja antavat Sirpa Pehkonen, p. 044 703 7875, sirpa.pehkonen@osao.fi ja Katri Virtanen, p. 044 717 0062, katri.virtanen@osao.fi

 

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalveluista saat hakemiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Ovi on avoinna kenelle tahansa, joka on kiinnostunut ammatillisesta koulutuksesta ja tarvitsee lisää tietoa hakeutumisesta.

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
chat www.osao.fi/ovi
ovi@osao.fi

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.