Merkonomi, englanninkielinen koulutus

Liiketoiminnan perustutkinto, Vocational Qualification in Business

Haluatko työskennellä kansainvälisessä työympäristössä tai kenties ulkomailla? OSAOssa on mahdollista opiskella liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi, kokonaan englanninkielisessä kansainvälisesti painottuneessa koulutusohjelmassa. Koulutuksen jälkeen sinulla on ammatillisen osaamisen lisäksi vahva kielitaito ja valmiudet työskennellä tai opiskella kansainvälissä ympäristössä Suomessa tai ulkomailla.

Ammatti ja opinnot

Koulutusohjelman suorittaneena merkonomina osaat työskennellä asiakaspalveluun, myyntiin ja markkinointiviestintään liittyvissä työtehtävissä Suomessa tai ulkomailla.

Koulutusohjelma on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa. Tutkinnon suorittaneita hakijoita voidaan hyväksyä koulutusohjelmaan vain mikäli opiskelupaikkoja jää vapaaksi varsinaisen haun jälkeen. Opiskelu vaatii hyvää peruskoulutasoista englannin kielen osaamista.

Koulutukseen sisältyy osana merkonomiopintoja International Baccalaureate* career-related -ohjelman opinnot.

Tutustu IBCP-opintoihin

 

Kaksi logoa. Ensimmäisessä sinivalkoisella pohjalla kirjamet i ja b, toisesa sama pyöreä sinivalkoinen merkki IB-kirjaimilla ja teksti Career-related programme.

OSAO on auktorisoitu IB World School.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Liike-elämän kansainvälistyessä ja Suomeen kohdistuvan matkailun seurauksena merkonomin työtehtävissä vaaditaan yhä enemmän kielitaitoa ja kykyä palvella eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa. Englanninkielisen koulutuksen ansiosta voit hakeutua monipuolisiin työtehtäviin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä osaamistasi.

Voit hakeutua suomenkielisiin tai englanninkielisiin jatko-opintoihin Suomessa tai ulkomailla. Merkonomiopintoihin sisältyvät IBCP-ohjelman opinnot antavat erinomaiset jatko-opintovalmiudet.

Koulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen on keväällä yhtä aikaa yhteishaun kanssa eli ajalla 23.2. – 7.4.2021.

Hae englanninkieliseen liiketoiminnan perustutkintoon

Kuka voi hakea

Koulutusohjelma on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa. Tutkinnon suorittaneita hakijoita voidaan hyväksyä koulutusohjelmaan vain, mikäli opiskelupaikkoja jää vapaaksi varsinaisen haun jälkeen.

Miten haet

 • Lue Hakijan opas ennen hakemuksen täyttämistä.
 • Täytä sähköinen hakemus hakuaikana 23.2. – 7.4.2021. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
 • Jos olet päättänyt peruskoulun ennen vuotta 2021, liitä sähköiseen hakemukseen kopiot koulu- ja työtodistuksista tai lähetä ne sähköpostilla osoitteeseen kaukovainio.palvelut@osao.fi 20.3. mennessä.
 • Jos päätät peruskoulun keväällä 2021, lähetä tai toimita kopio peruskoulun päättötodistuksesta 8.6.2021 klo 15 mennessä paperisena tai sähköpostina.
 • Saat kutsun pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen sähköpostilla hakuajan päättymisen jälkeen. Koe pidetään Kaukovainion palvelut yksikössä torstaina 6.5.2021. Mikäli et hyväksyttävästä syystä pääse osallistumaan ensisijaiseen kokeeseen, järjestämme toisen koepäivän myöhemmin toukokuussa.
 • Saat tiedon opiskelupaikasta aikaisintaan 14.6.2021.
 • Sinun tulee vahvistaa opiskelupaikan vastaanottaminen 23.6.2021 mennessä.
 • Aiemmin lähetettyjen todistuskopioiden alkuperäiset kappaleet on esitettävä opintojen alkaessa ja niiden on vastattava kopioita.
Todistuskopioiden toimitusosoite

KV-merkonomivalinta
OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut
Kotkantie 2 C
90250 OULU

Sähköpostia käytettäessä kopiot lähetetään osoitteeseen kaukovainio.palvelut@osao.fi.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2021. Kesto noin 3 vuotta.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2C, 90250 Oulu

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan todistuspisteiden  ja pääsy- ja soveltuvuuskokeista saatujen pisteiden perusteella.

Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutukseen myös  harkinnan perusteella valintapistemääristä riippumatta. Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat mm.  koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet.

Mikäli hakijalla ei ole riittävää valmiutta koulutuksen opetuskielen (englanti) suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen, häntä ei voida valita koulutukseen vaikka pisteet muuten riittäisivät valintaan.

Opiskelun toteutusmuoto

Opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina oppilaitoksessa ja työpaikoilla. Osaamista on mahdollista hankkia myös ulkomailla suoritettavilla vaihtojaksoilla.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Liiketoiminnan perustutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Alle koostettu tutkinnon osat.

Pakolliset ammatillisen tutkinnon osat
 • Asiakaspalvelu, 20 osp
 • Tuloksellinen toiminta, 20 osp
 • Työyhteisössä toimiminen, 15 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Myynti, 30 osp
 • Tapahtumatuotanto, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • IBDP English B SL, 10 osp
 • IBDP Business Management, 15 osp
 • IBCP Reflective Project, 5 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Hinta ja kustannukset

Opiskelu on ilmaista. Opintoja varten opiskelijan täytyy hankkia joitain oppikirjoja ja kannettava tietokone. Lisäksi tulee maksaa IB-koemaksut noin 200 euroa

Ammattilukio

Englanninkielisessä koulutuksessa ei ole mahdollista opiskella kaksoistutkintoa, mutta koulutuksen aikana suoritetaan osana merkonomiopintoja International Baccalaureate* career-related -ohjelman opintoja. Opintoihin sisältyy kaksi IB-lukion ainetta ja nämä opinnot antavat sinulle erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Tiina Karvonen, p. 050 462 4720, tiina.karvonen(at)osao.fi

Opinto-ohjaaja Anni Saaranen, p. 040 184 9342, anni.saaranen(at)osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki aukeaa hakuajan alkaessa 23.2.2021.

Hae englanninkieliseen liiketoiminnan perustutkintoon

Voisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista