Merkonomi, englanninkielinen koulutus

Liiketoiminnan perustutkinto, Vocational Qualification in Business

Haluatko työskennellä kansainvälisessä työympäristössä tai kenties ulkomailla? OSAOssa on mahdollista opiskella liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi, kokonaan englanninkielisessä kansainvälisesti painottuneessa koulutusohjelmassa. Koulutuksen jälkeen sinulla on ammatillisen osaamisen lisäksi vahva kielitaito ja valmiudet työskennellä tai opiskella kansainvälissä ympäristössä Suomessa tai ulkomailla.

Ammatti ja opinnot

Koulutusohjelman suorittaneena merkonomina osaat työskennellä asiakaspalveluun, myyntiin ja markkinointiviestintään liittyvissä työtehtävissä Suomessa tai ulkomailla. Opiskelu toteutetaan kokonaan englannin kielellä, jolloin saat ammatillisen osaamisen lisäksi loistavan kielitaidon ja parannat työllistymismahdollisuuksiasi.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Liike-elämän kansainvälistyessä ja Suomeen kohdistuvan matkailun seurauksena merkonomin työtehtävissä vaaditaan yhä enemmän kielitaitoa ja kykyä palvella eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa. Englanninkielisen koulutuksen ansiosta voit hakeutua monipuolisiin työtehtäviin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä osaamistasi.

Voit hakeutua suomenkielisiin tai englanninkielisiin jatko-opintoihin Suomessa tai ulkomailla.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Kohderyhmä

Koulutusohjelma on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa. Tutkinnon suorittaneita hakijoita voidaan hyväksyä koulutusohjelmaan vain mikäli opiskelupaikkoja jää vapaaksi varsinaisen haun jälkeen. Opiskelu vaatii hyvää peruskoulutasoista englannin kielen osaamista.

Koulutukseen sisältyy osana merkonomiopintoja International Baccalaureate* career-related -ohjelman opinnot.  IBCP-ohjelman opinnot antavat erinomaiset jatko-opintovalmiudet.

Tutustu IBCP-opintoihin

Kaksi logoa. Ensimmäisessä sinivalkoisella pohjalla kirjamet i ja b, toisesa sama pyöreä sinivalkoinen merkki IB-kirjaimilla ja teksti Career-related programme.

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen on keväällä yhtä aikaa yhteishaun kanssa eli ajalla 21.2. – 21.3.2023.

Katso 7.2.2023 järjestetyn hakuinfon materiaali.

Hae koulutukseen

Miten haet

 • Lue Hakijan opas ennen hakemuksen täyttämistä.
 • Täytä sähköinen hakemus hakuaikana 21.2. – 21.3.2023. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.
 • Jos olet päättänyt peruskoulun ennen vuotta 2023, liitä sähköiseen hakemukseen kopiot koulutodistuksista tai liitä hakemukseen linkki Oma Opintopolku-palveluun.
 • Jos päätät peruskoulun keväällä 2023, lähetä tai toimita kopio peruskoulun päättötodistuksesta 7.6.2023 klo 15 mennessä  tai liitä hakemukseen linkki Oma Opintopolku-palveluun.
 • Saat kutsun pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen sähköpostilla hakuajan päättymisen jälkeen. Koe pidetään Kaukovainion palvelut yksikössä torstaina 11.5.2023. Mikäli et hyväksyttävästä syystä pääse osallistumaan ensisijaiseen kokeeseen, järjestämme toisen koepäivän 22.5.2023.
 • Saat tiedon opiskelupaikasta aikaisintaan 12.6.2023.
 • Sinun tulee vahvistaa opiskelupaikan vastaanottaminen 21.6.2023 mennessä.
 • Aiemmin lähetettyjen todistuskopioiden alkuperäiset kappaleet on esitettävä opintojen alkaessa ja niiden on vastattava kopioita.
Todistuskopioiden toimitusosoite

KV-merkonomivalinta
OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut
Kotkantie 2 C
90250 OULU

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 2.8.2023. Kesto noin 3 vuotta.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2C, 90250 Oulu

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan todistuspisteiden  ja pääsy- ja soveltuvuuskokeista saatujen pisteiden perusteella.

Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutukseen myös  harkinnan perusteella valintapistemääristä riippumatta. Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat mm.  koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet.

Mikäli hakijalla ei ole riittävää valmiutta koulutuksen opetuskielen (englanti) suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen, häntä ei voida valita koulutukseen vaikka pisteet muuten riittäisivät valintaan.

Opiskelun toteutusmuoto

Opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina oppilaitoksessa ja työpaikoilla. Osaamista on mahdollista hankkia myös ulkomailla suoritettavilla vaihtojaksoilla.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Liiketoiminnan perustutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Alle koostettu tutkinnon osat.

Pakolliset ammatillisen tutkinnon osat
 • Asiakaspalvelu, 20 osp
 • Tuloksellinen toiminta, 20 osp
 • Työyhteisössä toimiminen, 15 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Myynti, 30 osp
 • Tapahtumatuotanto, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • IBDP English B SL, 10 osp
 • IBDP Business Management, 15 osp
 • IBCP Reflective Project, 5 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opiskelu on ilmaista. Jos et kuulu oppivelvollisuuden piiriin, sinun täytyy hankkia opintoja varten joitain oppimateriaaleja ja kannettava tietokone. Lisäksi tulee maksaa IB-koemaksut noin 200 euroa.

Ammattilukio

Englanninkielisessä koulutuksessa ei ole mahdollista opiskella kaksoistutkintoa, mutta koulutuksen aikana suoritetaan osana merkonomiopintoja International Baccalaureate* career-related -ohjelman opintoja. Opintoihin sisältyy kaksi IB-lukion ainetta ja nämä opinnot antavat sinulle erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Tiina Karvonen, p. 050 462 4720, tiina.karvonen@osao.fi

Opinto-ohjaaja Maria Juntunen, p. 040 637 3094, maria.juntunen@osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii vain hakuaikana.

Hae koulutukseen

Kohderyhmä

Kaukovainion yksikössä koulutus on suunnattu erityisesti alan vaihtajille, joilla on ylioppilastutkinto, työkokemusta alalta tai muu toisen asteen tutkinto.

Hakuaika

Haku koulutukseen on 27.3. – 2.6.2023. Hakua jatketaan 11.8. saakka.

Mikäli sinulla on aiempaa osaamista, voit hakeutua ympäri vuoden avoimella hakemuksella.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 4.9.2023. Opinnot kestävät noin 2 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2C, 90250 Oulu

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 3 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 4 pistettä
 • motivaatio, enintään 3 pistettä

Hakijaan ollaan yhteydessä hakemuksen saavuttua ja kutsutaan haastatteluun. Haastatteluja järjestetään viikoittain. Jatketun hakuajan aikana hakeneille lähetetään valintapäätös viimeistään viikolla 34

Kielitaidon arviointi

Englanninkielisessä koulutuksessa opiskelijaksi valittavaksi edellytetään hyvää peruskoulutasoista englannin kielen taitoa. Hakijan kielitaito testataan valintahaastattelun yhteydessä.

Opiskelun toteutusmuoto

Opiskelu toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti kokoaikaisena päiväopetuksena. Opetusta ja ohjausta annetaan lähi-, verkko- ja etäopetuksena (Teams). Opintoihin sisältyy myös itsenäistä opiskelua.

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä on noin 2 – 4 päivää kuukaudessa.

Oppisopimusasioita hoitaa Kaukovainion yksikössä koulutussuunnittelija Anne Pudas, p. 050 595 1976, anne.pudas@osao.fi.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tarjottava opetus painottuu asiakaspalveluun ja myyntiin. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, 55 osp
 • Asiakaspalvelu, 20 osp
 • Tuloksellinen toiminta, 20 osp
 • Työyhteisössä toimiminen, 15 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, valittava 90 osp
 • Myynti 30 osp
 • Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto 30 osp
 • Palvelumuotoilu 15 osp
 • Visuaalinen ilme 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opiskelu on ilmaista. Opiskelijalta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä opiskelupäivien aikana sekä oppikirjojen, digiaineistojen ja opiskelumateriaalien hankintaa, hinta-arvio 700 euroa (sis. kannettavan tietokoneen hankinnan).

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Jatkuvan haun kautta hakeutuvalla ei ole välttämättä mahdollisuutta suorittaa lukio-opintoja.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Maria Juntunen, +358 40 637 3094, maria.juntunen@osao.fi

Hakeutumiseen liittyvät tiedustelut

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. +358 40 826 6060, ovi@osao.fi

Oppisopimuskoulutuksen lisätiedot ja hakeminen

Koulutussuunnittelija Anne Pudas, p. +358 50 595 1976, anne.pudas@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii vain hakuaikana.

Huom! Hakulomake kannattaa täyttää tietokoneella. Lomake ei näy oikein mobiililaitteella.

Hae koulutukseen

 

Kaksi logoa. Ensimmäisessä sinivalkoisella pohjalla kirjamet i ja b, toisesa sama pyöreä sinivalkoinen merkki IB-kirjaimilla ja teksti Career-related programme.

OSAO on auktorisoitu IB World School.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista