Merkonomi

Liiketoiminnan perustutkinto

Merkonomina sinulla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Voit toimia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoitua ammatillisesti. Sinulla on perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suoritettuasi olet hankkinut osaamista myös uusien tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Ammatti ja opinnot

Opiskelun aikana voit valintojesi pohjalta hankkia osaamista esimerkiksi seuraavilta alueilta:

 • asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu
 • kirjanpito, tilinpäätös, palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen
 • kirjastopalveluissa toimiminen
 • projektissa toimiminen ja tapahtumatuotanto
 • markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
 • henkilöstön tukipalvelut ja logistiikkapalvelut
 • finanssipalvelut ja asiakkuuksien hoitaminen
 • yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden, toimisto- tai kirjastopalvelujen tehtävissä erilaisissa organisaatioissa. Liiketoiminnan osaajia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla.

Liiketoiminnan opinnot takaavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku on 20.2.–19.3.2024

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2024. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

 • Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu
 • Pudasjärven yksikkö, Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2024 yhteishaussa liiketoiminnan perustutkinnossa on Kaukovainion palvelut yksikössä 225 aloituspaikkaa ja Pudasjärven yksikössä 7 aloituspaikkaa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään Opintopolussa tekemäsi hakemuksen pohjalta. Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Tutustu Yhteishaun valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Liiketoiminnan perustutkinnossa suositus kielitaidon tasoksi on B1.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (40 osp)
 • Liiketoimintaympäristössä toimiminen, 25 osp
 • Asiakaspalvelu, 15 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (105 osp)
Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu 1.8.2024 voimaan tuleviin  tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

 

Hinta ja kustannukset

Kaukovainion yksikkö, palvelut

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijalta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä opiskelupäivien aikana sekä oppikirjojen, digiaineistojen ja opiskelumateriaalien hankintaa, hinta-arvio 700 euroa (sis. kannettavan tietokoneen hankinnan).

Pudasjärven yksikkö

Opiskelu on maksutonta. Oppikirjojen ja opiskelumateriaalien hinta-arvio on 250 euroa. Koulussa on käytössä kannettavat tietokoneet.

Oppivelvolliselle koulutus, opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet ovat maksuttomia.
Lisätietoja kustannuksista yksiköittäin saat Tietoa uudelle opiskelijalle -sivulta.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat. Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Kaukovainion yksikkö, palvelut

 • Opinto-ohjaaja Niina Miettinen, p. 040 141 5317, niina.miettinen@osao.fi
 • Opinto-ohjaaja Päivi Keskitalo, p. 050 449 5654, paivi.keskitalo@osao.fi
 • Opinto-ohjaaja Maria Juntunen, p. 040 637 3094, maria.juntunen@osao.fi
 • Opinto-ohjaaja Päivi Käsmä, p.050 501 9153, paivi.kasma@osao.fi

Pudasjärven yksikkö

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Kaukovainion palvelut -yksikössä helmi- ja marraskuussa 2024 alkava koulutus on suunnattu ensisijaisesti oppivelvollisille ja nuorille, joilla ei ole ammatillista tutkintoa. Haku on suunnattu asiakaspalvelun ja myynnin osaamispolulle. Syyskuussa 2024 alkavassa koulutuksessa kohderyhmänä ovat aikuiset ja alanvaihtajat.

Pudasjärven yksikön koulutukseen voivat hakea kaikki alasta kiinnostuneet.

Hakuaika

Kaukovainion palvelut yksikössä haku asiakaspalvelun ja myynnin osaamispolulle on avoinna ajalla 8.11.2023 – 5.1.2024.
Koulutukseen on erillinen haku asiakaspalvelun ja myynnin osaamispolulle sekä talouspalveluiden osaamispolulle. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamispolku on mahdollista opiskella myös englanninkielisessä koulutuksessa. Seuraava englanninkielinen koulutus alkaa syksyllä 2024. Haku siihen avataan keväällä 2024.

Pudasjärven yksikössä seuraava haku on  20.2.-9.5.2024 asiakaspalvelun ja myynnin osaamispolulle.

Opintojen alkaminen ja kesto

Kaukovainion palvelut -yksikössä opinnot alkavat 12.2.2024 ja niiden arvioitu päättyminen on 27.11.2026.Seuraavan kerran opinnot alkavat syyskuussa 2024 aikuisille ja alanvaihtajille ja marraskuussa 2024 oppivelvollisille.
Pudasjärvellä opinnot alkavat seuraavan kerran 7.8 2024 uusien tutkinnon perusteitten mukaisesti.

Opinnot kestävät noin 2-3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

 • Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 1, 90250 Oulu
 • Pudasjärven yksikkö, Varsitie 7 (kaupungintalon ensimmäinen kerros), 93100 Pudasjärvi

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään haastatteluun.  Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 3 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 5 pistettä
 • motivaatio, enintään 2 pistettä
Kaukovainion yksikkö, palvelut

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakuajan päättymisen jälkeen. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla ja kutsun lähettämisestä lähetetään hakijalle tekstiviesti. Haastattelut järjestetään viikolla 2-3. Valinnasta tiedotetaan viikolla 3. Valintatieto lähetetään sähköpostilla ja sähköpostin lähettämisestä lähetetään hakijalle tekstiviesti.

Pudasjärven yksikkö

Valintahaastattelut järjestetään toukokuussa 2024. Hakijat kutsutaan haastatteluun sähköpostitse ja kutsun lähettämisestä laitetaan tekstiviesti. Valinnoista tiedotetaan 3.6.2024 mennessä.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Liiketoiminnan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1.

Englanninkielisessä koulutuksessa opiskelijaksi valittavaksi edellytetään hyvää peruskoulutasoista englannin kielen taitoa.

Opiskelun toteutusmuoto

Opiskelu toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti päiväopetuksena. Opetusta ja ohjausta annetaan lähi-, verkko- ja etäopetuksena (Teams). Opintoihin sisältyy myös itsenäistä opiskelua.

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä on noin 2 – 4 päivää kuukaudessa.

Oppisopimusasioita hoitaa Kaukovainion yksikössä koulutussuunnittelija Anne Pudas, p. 050 595 1976, anne.pudas@osao.fi  ja Pudasjärven yksikössä opintopäällikkö Kaisu Möttönen, p. 050 573 2584, kaisu.mottonen@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tarjottava opetus painottuu asiakaspalveluun ja myyntiin tai talouspalveluihin. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, 55 osp
 • Asiakaspalvelu, 20 osp
 • Tuloksellinen toiminta, 20 osp
 • Työyhteisössä toimiminen, 15 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, valittava 90 osp

Myynnin ja asiakaspalvelun osaamispolku:
Myynti 30 osp, markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto 30 osp, palvelumuotoilu 15 osp, visuaalinen ilme 15 osp tai yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Talouspalveluiden osaamispolku:
Kirjanpito 30 osp, palkanlaskenta 30 osp, laskutus ja reskontara 15 osp, tilinpäätöskirjaukset 15 osp tai yritystoiminnan suunnittelu 15 osp.

Myynnin ja asiakaspalvelun osaamispolku, Pudasjärvi:
Myynti 30 osp, palvelumuotoilu 15 osp, projektissa toimiminen 15 osp, visuaalinen ilme 15 osp, tapahtumatuotanto 15 osp tai yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Huom! Tutkinnon perusteet uudistuvat 1.8.2024.

Hinta ja kustannukset

Kaukovainion yksikkö, palvelut: Opetus on maksutonta. Opiskelijalta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä opiskelupäivien aikana sekä oppikirjojen, digiaineistojen ja opiskelumateriaalien hankintaa, hinta-arvio 700 euroa (sis. kannettavan tietokoneen hankinnan). Koulutus on kokonaisuudessaan maksuton oppivelvollisille

Pudasjärven yksikkö: Opiskelu on maksutonta. Oppikirjojen ja opiskelumateriaalien hinta-arvio on 250 euroa. Koulussa on käytössä kannettavat tietokoneet.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Jatkuvan haun kautta hakeutuvalla ei ole välttämättä mahdollisuutta suorittaa lukio-opintoja.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Maria Juntunen (Kaukovainion yksikkö, palvelut)
p. 040 637 3094, maria.juntunen@osao.fi

Opinto-ohjaaja Anna Kuosmanen (Pudasjärven yksikkö)
p. 050 598 8068, anna.kuosmanen@osao.fi

Koulutuspäällikkö Tiina Karvonen (vain englanninkielinen koulutus)
p. 050 462 4720, tiina.karvonen@osao.fi

Hakeutumiseen liittyvät tiedustelut

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 826 6060, ovi@osao.fi

Oppisopimuskoulutuksen lisätiedot ja hakeminen

Koulutussuunnittelija Anne Pudas, Kaukovainion yksikkö, palvelut, p. 050 595 1976, anne.pudas@osao.fi 

Hae koulutukseen

Alle tulevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkit toimivat hakuajan ollessa voimassa.

Hae asiakaspalvelun ja myynnin osaamispolulle Kaukovainion yksikköön

Hae asiakaspalvelun ja myynnin osaamispolulle Pudasjärven yksikköön

Peruutusehto

Koulutukseen valituille opiskelijoille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Andreas tutustui merkonomin opintoihin

Somevaikuttaja Andreas Tolonen kävi Kaukovainion palvelut yksikössä ja tutustui mm. liiketoiminnan opintoihin. Katso video.

OSAOn alumni esittäytyy

OSAOn alumni Laura RInnekangas on opiskellut monta tutkintoa OSAOssa.

Angelica valmistui merkonomiksi loistavilla arvosanoilla

Lue Angelican tarina

Tulevan merkonomin tavoitteena toimistotyö

Pudasjärvellä opiskeleva Eveliina suorittaa tutkinnon osia myös Oulussa.

Lue juttu Eveliinasta

Kivijalkakaupan mainokset syntyivät osana lopputyötä

Lue Ennin, Viivin ja yrittäjä Annen kokemuksista

Merkonomista on mihin vaan

Merkonomiksi valmistunut Juho Kärnä suoritti samalla kaksoistutkinnon, teki töitä ja pyöritti NY-yritystä

Lue Juhon tarina

Voit olla kiinnostunut myös näistä:

Merkonomi, englanninkielinen koulutus

Liiketoiminnan perustutkinto, Vocational Qualification in Business Management

Tutustu merkonomin englanninkieliseen koulutukseen

Merkonomi, Vocational Qualification in Business Management

Vocational Qualification in Business Management

Read more about Vocational Qualification in Business