OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Ajoneuvoasentaja

Ajoneuvoasentaja

Autoalan perustutkinto, autotekniikan osaamisala

Ajoneuvoasentaja

Ajoneuvoasentajana löydät erilaisten ajoneuvojen mekaaniset ja sähköiset viat. Opinnoissasi perehdyt auton rakenteeseen, toimintaan, vianetsintään sekä huolto-, säätö- ja korjaustöihin. Ajoneuvonasentajana osaat vianmäärityksen lisäksi tehdä myös yksinkertaisia korjauksia. Seuraat työssäsi alan nopeaa kehittymistä ja olet kiinnostunut uudesta tekniikasta. Olet yhteistyökykyinen, oma-aloitteinen ja yritteliäs. Autotekniikan osaamisalan suorittaminen antaa sinulle valmiudet ajoneuvojen huolto- ja korjaustöihin. Autokorjaamot ja huoltamot ovat tämän osaamisalan suorittaneiden tyypillisimpiä työpaikkoja.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Ajoneuvoasennuksen ala kehittyy jatkuvasti ja kaipaa lisää osaajia. Sinä joka haluat työskennellä jatkuvasti kehittyvässä ympäristössä, teknisten ratkaisujen ja asiakaspalvelun haasteiden parissa, hyppää kyytiin.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu autoalasta kiinnostuneille, ajoneuvosennukseen suuntautuneille henkilöille. Koulutus soveltuu alaa vaihtavalle, alalla jo toimivalle jolta puuttuu ammatillinen koulutus, ja täysin ammattia vailla olevalle henkilölle.

Ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa Haukiputaalla 11.3.2019 ja kestää noin 2-3 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää lähiopiskelua, työpaikalla järjestettävää koulutusta sekä itsenäistä työskentelyä.

Tutkinnon muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat 90 osp

Auton tai moottoripyörän huoltaminen, 45 osp
Auton korjaaminen,45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 55 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet -palveluun) »

Koulutuspaikat 
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas
OSAO, Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos

Hinta
Koulutus on maksutonta.

Hakeutuminen
Haukiputaalla alkavaan koulutukseen haetaan ajalla 16.1. - 14.2.2019. Voit hakea koulutukseen tästä

Hakeutumiseen liittyy ennakkotehtävä.

Hakijoille lähetetään sähköpostitse ennakkotehtävät 15.2.2019 klo 16.00 mennessä.
Ennakkotehtävät palautetaan 19.2.2019 klo 12.00 mennessä.
Ennakkotehtävät palauttaneille lähetetään haastattelukutsu 19.2.2019 klo 16.00 mennessä.
Haastettelut järjestetään 20.-21.2.2019 klo 8.00-16.00 OSAOn Haukiputaan yksikössä, Asemakyläntie 5.

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Haukiputaan yksikkö:
Petri Hiltunen
p. 040 185 9763
petri.hiltunen@osao.fi

Muhoksen yksikkö:
Timo Mikkonen
p. 050 562 9120
timo.mikkonen@osao.fi

Valintaperusteet

Valintakriteerit opiskelijavalinnalle 

 • Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
 • Ennakkotehtävä (Haukiputaalla alkava koulutus) ja haastattelu

Opiskelijavalinta
Haukiputaalla alkavaan koulutukseen hakeneet ja ennakkotehtävät palauttaneet kutsutaan haastatteluun puhelimitse hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelun yhteydessä on mahdollinen kielitaidon arviointi henkilöille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Opiskelijavalinta tehdään haastattelun ja ennakkotehtävien perusteella.

Valintatieto ilmoitetaan puhelimitse 22.2.2019 klo 16.00 mennessä.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on 19.2.-12.3.2019. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 90 osp

 • Auton tai moottoripyörän huoltaminen, 45 osp
 • Auton korjaaminen,45 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 55 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp


Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Haukiputaan yksikkö »
Muhoksen yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Haukipudas 48 pk
Muhos 20 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:

Haukiputaan yksikkö
Anja Jussila
anja.jussila@osao.fi
p. 050 590 9678

Muhoksen yksikkö
Timo Mikkonen
p. 050 562 9120
timo.mikkonen@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Koulutus ja autoalan perustutkinto antavat valmiuden toimia ajoneuvoasentajan, autokorinkorjaajan, automaalarin, automyyjän ja varaosamyyjän tehtävissä. Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolta puuttuu alan koulutus, alalle soveltuva koulutus tai alan pitempi työkokemus. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Koulutus muodostuu valtakunnallisten autoalan perustutkinnon perusteiden mukaisesti pakollisista osista (2 osaa) ja valinnaisista osista (2-3 osaa).

Pakolliset osat autotekniikan osaamisalassa (ajoneuvoasentaja) ovat:

 • Auton ja moottoripyörän huoltaminen
 • Auton korjaaminen

Kaikille osaamisaloille valinnaiset tutkinnonosat ovat:

 • Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus
 • Rengastyöt
 • Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus
 • Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus
 • Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus
 • Paineilmajarrujen testaus ja korjaus
 • Maalauksen esikäsittelytyöt
 • Auton turvavarustetyöt
 • Auton korin sähkövarustetyöt
 • Auton lisävarustetyöt
 • Eri materiaalien korjaus- ja maalaustyöt
 • Autokorintyöt
 • Kuviomaalaustyöt
 • Ajoneuvomyyntityö
 • Uusien autojen myyntityö
 • Käytettyjen autojen myyntityö
 • Hyöty- ja erityisajoneuvojen myyntityö
 • Vapaa-ajan ajoneuvojen sekä niiden varaosien myyntityö
 • Lisävaruste- ja tarvikemyyntityö
 • Rengas- ja vannemyynti
 • Maastoajoneuvojen, mopojen ja mopoautojen huolto ja korjaus
 • Moottoripyörien huolto ja korjaus
 • Venemoottoreiden ja varusteiden asennus, huolto ja korjaus
 • Uusien tuotteiden varustelu luovutuskuntoon
 • Varaosavaraston hoitaminen
 • Varaosatyö ja varaston hallinta
 • Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnoista
 • Yritystoiminta

Tutkinnon perusteet (ePerusteet) »

Autoalalla ja autoalankoulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5 90840 Haukipudas.

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas
Seppo Ovaska, p. 050 4382 658, seppo.ovaska@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku