OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Ajoneuvoasentaja

Ajoneuvoasentaja

Autoalan perustutkinto

Ajoneuvoasentaja

Ajoneuvoasentajana löydät erilaisten ajoneuvojen mekaaniset ja sähköiset viat. Opinnoissasi perehdyt auton rakenteeseen, toimintaan, vianetsintään sekä huolto-, säätö- ja korjaustöihin. Ajoneuvonasentajana osaat vianmäärityksen lisäksi tehdä myös yksinkertaisia korjauksia. Seuraat työssäsi alan nopeaa kehittymistä ja olet kiinnostunut uudesta tekniikasta. Olet yhteistyökykyinen, oma-aloitteinen ja yritteliäs. Autotekniikan osaamisalan suorittaminen antaa sinulle valmiudet ajoneuvojen huolto- ja korjaustöihin. Autokorjaamot ja huoltamot ovat tämän osaamisalan suorittaneiden tyypillisimpiä työpaikkoja.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
20.2. - 13.3.2018, www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2018, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 90 osp

 • Auton tai moottoripyörän huoltaminen, 45 osp
 • Auton korjaaminen,45 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 55 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp


Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Haukiputaan yksikkö »
Muhoksen yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Haukiputaalla yhteensä 80 pk, jotka jakautuvat kaikkien autoalan osaamisalojen kesken.
Muhos 16 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:

Haukiputaan yksikkö
Erja Seppälä
p. 050 3174678

erja.seppala@osao.fi

Anja Jussila
anja.jussila@osao.fi
p. 050 590 9678

Muhoksen yksikkö
Timo Mikkonen
p. 050 562 9120
timo.mikkonen@osao.fi

Jatkuva haku

+

Ajoneuvoasennuksen ala kehittyy jatkuvasti ja kaipaa lisää osaajia. Sinä joka haluat työskennellä jatkuvasti kehittyvässä ympäristössä, teknisten ratkaisujen ja asiakaspalvelun haasteiden parissa, hyppää kyytiin.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu autoalasta kiinnostuneille, ajoneuvosennukseen suuntautuneille henkilöille. Koulutus soveltuu alaa vaihtavalle, alalla jo toimivalle jolta puuttuu ammatillinen koulutus, ja täysin ammattia vailla olevalle henkilölle.

Ajankohta ja kesto
Koulutukseen on jatkuva haku ja kesto on noin 2 vuotta. Koulutuksen kesto riippuu opiskelijan osaamisen tasosta, joka selvitetään henkilökohtaistamisen yhteydessä ennen opiskelun aloittamista.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena siten, että lähipäivät ja etäopiskelu tukevat toisiaan. Pääosin koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua, verkko-opiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa opiskelua. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma opintoihin. Tutkinnon suorittaminen on osaamisperusteista ja opinnot etenevät kun osaamista tunnistetaan. Aiemmin hankitusta osaamisesta on hyötyä tutkinnon suorittamisessa. Osaaminen on voitu hankkia esimerkiksi kursseilla, koulutuksissa, työssä tai harrastuksissa.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kahdesta (2) pakollisesta ja kolmesta (3) valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki viisi tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat

 • auton tai moottoripyörän huoltaminen 
 • auton korjaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

 • sähkövarusteiden mittaus ja korjaus
 • rengastyöt
 • moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus
 • auton turvavarustetyöt
 • auton korin sähkövarustetyöt
 • auton lisävarustetyöt
 • yrittäjyys (vapaasti valittava tutkinnon osa) 
 • tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutuksen sisältö

 • korin huolto ja maalipinnan hoito
 • ajoneuvojen huolto- ja korjaustyöt
 • rengasmääräykset ja rengastyöt
 • ajoneuvojen korjausehdot ja kuluttajansuojalaki
 • ilmastointilaitteeseen liittyvät työturvallisuus ja ympäristötekijät
 • asiakaspalvelu
 • autojensähköjärjestelmien vianhaun ja diagnosoinnin perusteet
 • pyroteknisten turvalaitteiden käsittely
 • lisävarusteiden asennus
 • työturvallisuus

Tutkinnon perusteet (ePerusteet) »

Koulutuspaikka
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Hinta
Opetushallituksen tutkintomaksu on 58 € (alv 0%).

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Mika Kesti p. 050 340 7624, mika.kesti@osao.fi

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon

 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
 • Opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
 • Mahdolliset alakohtaiset kriteerit (SORA, logistiikka)
 • Mahdolliset muut kriteerit esim. NAO -kohderyhmä

Soveltuvuuskoe/-haastattelu
Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Koulutus ja autoalan perustutkinto antavat valmiuden toimia ajoneuvoasentajan, autokorinkorjaajan, automaalarin, automyyjän ja varaosamyyjän tehtävissä. Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolta puuttuu alan koulutus, alalle soveltuva koulutus tai alan pitempi työkokemus. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Koulutus muodostuu valtakunnallisten autoalan perustutkinnon perusteiden mukaisesti pakollisista osista (2 osaa) ja valinnaisista osista (2-3 osaa).

Pakolliset osat autotekniikan osaamisalassa (ajoneuvoasentaja) ovat:

 • Auton ja moottoripyörän huoltaminen
 • Auton korjaaminen

Kaikille osaamisaloille valinnaiset tutkinnonosat ovat:

 • Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus
 • Rengastyöt
 • Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus
 • Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus
 • Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus
 • Paineilmajarrujen testaus ja korjaus
 • Maalauksen esikäsittelytyöt
 • Auton turvavarustetyöt
 • Auton korin sähkövarustetyöt
 • Auton lisävarustetyöt
 • Eri materiaalien korjaus- ja maalaustyöt
 • Autokorintyöt
 • Kuviomaalaustyöt
 • Ajoneuvomyyntityö
 • Uusien autojen myyntityö
 • Käytettyjen autojen myyntityö
 • Hyöty- ja erityisajoneuvojen myyntityö
 • Vapaa-ajan ajoneuvojen sekä niiden varaosien myyntityö
 • Lisävaruste- ja tarvikemyyntityö
 • Rengas- ja vannemyynti
 • Maastoajoneuvojen, mopojen ja mopoautojen huolto ja korjaus
 • Moottoripyörien huolto ja korjaus
 • Venemoottoreiden ja varusteiden asennus, huolto ja korjaus
 • Uusien tuotteiden varustelu luovutuskuntoon
 • Varaosavaraston hoitaminen
 • Varaosatyö ja varaston hallinta
 • Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnoista
 • Yritystoiminta

Tutkinnon perusteet (ePerusteet) »

Autoalalla ja autoalankoulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5 90840 Haukipudas.

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Kari Granlund, p.040 558 7824, kari.granlund@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas
Seppo Ovaska, p. 050 4382 658, seppo.ovaska@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku